SWOT analiza: Opsežan vodič

Poduzeća često koriste SWOT analizu, strateški instrument, kako bi odredile svoje prednosti, slabosti, prilike i prijetnje. Nudi temeljitu analizu unutarnjih i vanjskih čimbenika koji mogu utjecati na uspjeh tvrtke. Ova će objava definirati SWOT analizu i proći kroz njezine prednosti i metode. Dodatno, dati ćemo primjer SWOT analize za hipotetsko hrvatsko poduzeće.

Što je SWOT analiza?

SWOT analiza je alat koji se koristi za procjenu trenutne tržišne pozicije tvrtke i za precizno određivanje elemenata koji mogu utjecati na njenu buduću izvedbu. Snage, slabosti, mogućnosti i prijetnje je samo značenje kratice SWOTStrengths, Weaknesses, Opportunities, Threats. Mogućnosti i prijetnje vanjski su čimbenici koje tvrtka ne može kontrolirati, dok su snage i slabosti unutarnji čimbenici koje tvrtka može kontrolirati.

Snage: Ovo su područja u kojima je tvrtka jaka. To može biti solidna reputacija robne marke, odana klijentela ili obrazovana radna snaga.

Slabosti: Ovo su područja u kojima poslovanje treba poboljšati. To može biti nedostatak resursa, loše upravljanje ili slaba ponuda proizvoda.

Mogućnosti: ovo su vanjski čimbenici koji mogu pozitivno utjecati na uspješnost poslovanja. To može biti rastuće tržište, novi proizvod ili usluga, ili promjene u propisima koje pogoduju poslovanju.

Prijetnje: Ovo su vanjski čimbenici koji mogu negativno utjecati na uspješnost poslovanja. To bi mogla biti povećana konkurencija, promjene u ponašanju potrošača ili ekonomska nestabilnost.

Čemu služi SWOT analiza?

SWOT analiza poduzeća koristi se za:

 • Identificiranje područja u kojima se poslovanje može poboljšati i iskoristiti prilike,
 • Ocijena pozicije poduzeća na tržištu i njegovu konkurentsku prednost,
 • Identificiranje potencijalne prijetnje i rizika koji bi mogli utjecati na uspješnost poslovanja,
 • Razvoj strateškog plana koji iskorištava prednosti i mogućnosti poslovanja, a istovremeno smanjuje slabosti i prijetnje.

Kako se koristi SWOT analiza?

SWOT analizu obično provodi tim pojedinaca koji dobro razumiju poslovne operacije, tržište i industriju. Tim bi trebao uključivati ​​predstavnike iz različitih odjela kako bi se osigurala sveobuhvatna analiza. Evo koraka za provođenje SWOT analize:

 • Definirajte cilj: Prvi korak je definiranje cilja SWOT analize. Koji su poslovni ciljevi i kako SWOT analiza može pomoći u njihovom ostvarenju?
 • Prikupite informacije: Treblo bi prikupiti informacije o unutarnjem i vanjskom okruženju poduzeća. To može uključivati ​​financijske podatke, istraživanje tržišta, povratne informacije kupaca i analizu konkurenata.
 • Identificirajte prednosti: Identificirati snage tvrtke. Što poduzeće izdvaja od konkurencije? Koje su njegove temeljne kompetencije?
 • Identificirajte slabosti: Identificirati slabosti poslovanja. Koja područja trebaju poboljšanja? Koja su ograničenja poslovanja?
 • Identificirajte prilike: Identificirati vanjske čimbenike koji mogu pozitivno utjecati na uspješnost poslovanja. Koje su mogućnosti dostupne na tržištu? Koje bi nove proizvode ili usluge tvrtka mogla ponuditi?
 • Identificirajte prijetnje: Identificirati vanjske čimbenike koji mogu negativno utjecati na uspješnost poslovanja. Koji su potencijalni rizici i izazovi s kojima se tvrtka može suočiti?
 • Analizirajte i odredite prioritete: Analizirati podatke i odrediti prioritete najkritičnijih problema. To će pomoći poduzeću da razvije strateški plan koji iskorištava njegove prednosti i mogućnosti, a istovremeno smanjuje slabosti i prijetnje.

Primjer SWOT analize: Kiki Promet

Kiki Promet je fiktivna tvrtka koja se bavi transportom u Hrvatskoj. Tvrtka nudi usluge prijevoza za pojedince i tvrtke. Evo primjera SWOT analize za Kiki Promet:

Snage:

Kiki Promet ima snažan imidž robne marke i ugled na tržištu.

Tvrtka ima veliki vozni park, što omogućuje fleksibilnost u prilagođavanju potrebama kupaca. Kiki Promet ima dobro obučenu i iskusnu radnu snagu koja pruža kvalitetnu uslugu kupcima.

Slabosti:

U usporedbi s drugim tržišnim pružateljima usluga prijevoza, pristup cijenama tvrtke nije agresivan. Razvojni potencijal Kiki Prometa može biti ograničen geografskom pokrivenošću. Robustan sustav online rezervacija, koji bi mogao povećati udobnost za klijente, još nije usvojen u poduzeću.

Mogućnosti:

Sve veće mogućnosti u hrvatskom prijevozničkom sektoru daju Kiki Prometu priliku za povećanje ponude usluga. Kako bi privukla kupce koji cijene održivost, tvrtka bi mogla ponuditi ekološka vozila. Kiki Promet bi mogao surađivati ​​s hotelima i drugim turističkim tvrtkama kako bi posjetiteljima osigurao prijevozne usluge.

Prijetnje:

Na klijentelu Kiki Prometa moglo bi utjecati pojačano rivalstvo drugih pružatelja usluga prijevoza na tržištu. Na poslovanje i profitabilnost poslovanja mogu utjecati promjene vladinih propisa i politika. Ekonomska nestabilnost mogla bi uzrokovati pad potražnje za uslugama prijevoza, što bi se odrazilo na zaradu Kiki prometa.

Na temelju ove SWOT analize Kiki Promet može izraditi strateški plan koji iskorištava njegove prednosti i šanse, a istovremeno se bavi slabostima i prijetnjama. Na primjer, tvrtka bi mogla poboljšati svoju politiku cijena i postaviti online sustav rezervacija kako bi se učinkovitije natjecala na tržištu. Kako bi povećao svoju klijentelu i prihode, također bi mogao tražiti zajedničke suradnje s hotelima i putničkim agencijama. Kako bi se smanjili potencijalni rizici, tvrtka bi također mogla paziti na državne zakone i politike te prema potrebi modificirati svoje poslovanje.

Za tvrtke koje žele izraditi strateški plan koji optimizira njihove prednosti i mogućnosti, a istovremeno minimizira njihove slabosti i prijetnje, provođenje SWOT analize može ponuditi pronicljive informacije. Poduzeća mogu steći potpunije razumijevanje svojih unutarnjih i vanjskih okruženja okupljanjem tima ljudi s različitim perspektivama i stručnošću, što će na kraju rezultirati boljim učinkom.

ako vs zanima primjer poslovnog plana za samozapošljavanje slobodno slijedite ovaj link: Poslovni plan za web shop

Exit mobile version
Skip to content