Bespovratna sredstva iz Europskog socijalnog fonda – 2024

bespovratna sredstva esf
bespovratna sredstva esf

Bespovratna sredstva iz Europskog socijalnog fonda -2024

najveći broj poziva planira se u prioritetima : 2 Obrazovanje i cjeloživotno učenje i 3 Socijalno uključivanje •

Otvoreni pozivi – bespovratna sredstva

Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za promociju STEM-a

Program: Učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027.

Status: Otvoren od 20.5.2024. do 4.7.2024.

Najniži iznos bespovratnih sredstava

Najviši iznos bespovratnih sredstava 100.000,00 EUR 300.000,00 EUR

Područje: civilno društvo, obrazovanje, vještine i cjeloživotno učenje

Prijavitelj:

– udruga – osnovana, registrirana i djeluje sukladno Zakonu o udrugama (NN br. 74/14, 70/17,  98/19, 151/22), a koja je u Registru udruga registrirana za područje djelovanja obrazovanja, znanosti, istraživanja ili tehničke kulture

-zaklada – osnovana, registrirana i djeluje sukladno Zakonu o zakladama (NN br. 106/18, 98/19,151/22), a za koju iz Statuta proizlazi područje djelovanja povezano s obrazovanjem, znanosti, istraživanjem ili tehničkom kulturom

Ciljna skupina: Organizacije civilnoga društva, djeca, učenici

Ukupan iznos Poziva: 20.000.000,00 EUR

ESF sufinanciranje (85%):  17.000.000,00 EUR

Nacionalno sufinanciranje (15%): 3.000.000,00 EUR

Trajanje projekta: 24-36 mjeseci

Sažetak: U sklopu ovog Poziva financirat će se projekti koji će doprinijeti jačanju kapaciteta OCD-a za popularizaciju STEM-a među djecom i učenicima s ciljem socijalnog uključivanja u kontekstu obrazovnog sektora kako je i navedeno u PULJPU 2021.-2027

 

Planirani pozivi u 2024-bespovratna sredstva

Jačanje kapaciteta socijalnih partnera – faza 1

Alokacija: 4.000.000,00 EUR

Aktivnosti: predviđena su ulaganja u jačanje kapaciteta socijalnih partnera koja

uključuju osposobljavanja zaposlenika, aktivnosti umrežavanja i razvoj novih

usluga ili unaprjeđenje postojećih usluga namijenjenih članovima

Ciljne skupine: socijalni partneri (sindikati, udruge sindikata više razine, udruge

poslodavaca, udruge poslodavaca više razine)

Prijavitelji: socijalni partneri (sindikati, udruge sindikata više razine, udruge

poslodavaca, udruge poslodavaca više razine)

Očekivani datum poziva: svibanj 2024

 

Izrada i revizija standarda zanimanja

Alokacija: 11.000.000,00 EUR

Aktivnosti: provedba postupka izrade standarda zanimanja ili skupa zanimanja

Ciljne skupine: poslodavci, socijalni partneri, obrazovne ustanove, strukovna udruženja, komore

Prijavitelji: poslodavci, socijalni partneri, obrazovne ustanove, strukovna udruženja, komore

Očekivani datum poziva: lipanj 2024

 

Potpora obrazovanju djece i učenika romske nacionalne manjine

Alokacija: 1.900.000,00 EUR Aktivnosti: organizacija i provedba produženog boravka od 1.-8. razreda; osiguravanje prijevoza za sudjelovanje u programima predškole i integriranim programima predškolskog odgoja i obrazovanja; organizacija i provedba ostalih aktivnosti podrške djeci/učenicima romske nacionalne manjine za povećanje njihove socijalizacije i integracije

Ciljne skupine: ustanove koje provode RPOO, osnovne škole, djeca predškolske dobi te učenici pripadnici romske nacionalne manjine

Prijavitelji: osnovne škole, dječji vrtići

Očekivani datum poziva: svibanj 2024

 

Jačanje kapaciteta OCD za aktivno starenje

Alokacija: 8.000.000,00 EUR Aktivnosti: aktivnosti koje potiču usvajanje novih vještina, društvene, kulturne i sportske aktivnosti; jačanje kapaciteta udruga; razvoj društvenih centara za umirovljenike; aktivnosti umrežavanja i izrade standarda kvalitete za rad udruga umirovljenika i pružanja usluga umirovljenicima

Ciljne skupine: OCD

Prijavitelji: OCD

Očekivani datum poziva: svibanj 2024

 

Inkluzivne usluge ustanova u kulturi

Alokacija: 5.400.000,00 EUR

Aktivnosti: ulaganja su usmjerena na povećanje socijalne uključenosti ranjivih skupina kroz provedbu kulturnih i/ili umjetničkih radionica namijenjenih pripadnicima ciljnih skupina te edukaciju stručnjaka za primjenu inkluzivnih usluga ustanova u kulturi

Ciljne skupine: stručnjaci (zaposlenici ustanova u kulturi), pripadnici ranjivih skupina (djeca i mladi, osobe u dobi od 55 godina i više, osobe s invaliditetom) Prijavitelji: ustanove u kulturi

Očekivani datum poziva: svibanj 2024

 

Čitanjem do uključivo društva

Alokacija: 15.000.000,00 EUR

Aktivnosti: razvoj usluge pokretne knjižnice, priprema i provedba radionica čitanja i/ili pisanja za pripadnike ciljanih skupina

Ciljne skupine: pripadnici ranjivih skupina (djeca, mladi, osobe u dobi 55 godina i više, osobe s invaliditetom), narodne knjižnice (ustanove u kulturi koje samostalno obavljaju knjižničnu djelatnost)

Prijavitelji: narodne knjižnice

Očekivani datum poziva: svibanj 2024

 

Širenje mreže socijalnih usluga za djecufaza 1

Alokacija: 7.000.000,00 EUR

Aktivnosti: razvoj usluga u zajednici, prevencija institucionalizacije, izgradnja sustava supervizije te pružanje supervizije udomitelja u sustavu socijalne skrbi, jačanje organizacija civilnog društva čije područje djelovanja je udomiteljstvo, implementacija i praćenje standarda kvalitete udomiteljstva

Ciljne skupine: djeca romske nacionalne manjine, djeca korisnici ZMN, djeca u manje razvijenim (ruralnim) područjima, djeca s teškoćama u razvoju, djeca u alternativnoj skrbi, djeca migranti, djeca iz Ukrajine i raseljena djeca, djeca čiji su roditelji u zatvoru Prijavitelji: ustanove, pružatelji socijalnih usluga, JLP(R)S, vijeća nacionalnih manjina, stručne komore, OCD, vjerske zajednice

Očekivani datum poziva: lipanj 2024

 

Uključivanje djece i mladih u riziku od socijalne isključenosti u sport

Alokacija: 19.000.000,00 EUR

Aktivnosti: integriranje ciljne skupine u redovite programe u sustavu sporta i sportske rekreacije, jačanje kapaciteta trenera i instruktora, osiguravanje asistencije za sudjelovanje u sportskim aktivnostima, interdisciplinarna suradnja i podizanje svijesti o sportsko-rekreativnim programima

Ciljne skupine: djeca i mladi, pripadnici ranjivih skupina

Prijavitelji: pravne osobe iz sustava sporta (sukladno Zakonu o sportu) i odgojno-obrazovne ustanove

Očekivani datum poziva: srpanj 2024

 

Jačanje kapaciteta OCD za pružanje socijalnih usluga

Alokacija: 10.000.000,00 EUR

Aktivnosti: jačanje kapaciteta za upravljanje i koordiniranje volonterima, izobrazba volontera, razvoj i provedba volonterskih programa, mentoriranje i osposobljavanje djelatnika malih lokalnih OCD-a koji djeluju u području pružanja socijalnih usluga te uspostavljanje mobilne podrške, poticanje komunikacije OCD-a s općom, ciljanom i stručnom javnosti u području socijalnih usluga

Ciljne skupine: organizacije civilnoga društva, vjerske zajednice

Prijavitelji: OCD-i (udruge i zaklade)

Očekivani datum poziva: studeni 2024

 

Inovativne socijalne usluge – odmor od skrbi (pilot projekt)

Alokacija: 3.000.000,00 EUR

Aktivnost: razvoj i pružanje inovativne usluge odmor od skrbi za osobe koje skrbe o članu kućanstva koji je u potpunosti ovisan o njihovoj pomoći i njezi

Ciljne skupine: osoba koja skrbi o članu kućanstva koji je u potpunosti ovisan o njihovoj pomoći i njezi (dijete/djeca s teškoćama u razvoju i/ili osoba/osobe s invaliditetom) Prijavitelji: pružatelji socijalnih usluga

Očekivani datum poziva: svibanj 2024

 

Ublažavanje siromaštva pružanjem pomoći najpotrebitijim osobama podjelom hrane i/ili osnovne materijalne pomoći

Alokacija: 19.000.000,00 EUR

Aktivnosti: podjela hrane i osnovne materijalne pomoći te pružanje popratnih mjera osnaživanjem najpotrebitijih osoba i podupiranjem njihovog socijalnog uključivanja Ciljne skupine: osobe koje žive u siromaštvu ili u riziku od siromaštva

Prijavitelji: Neprofitne organizacije koje imaju predviđeno djelovanje vezano uz obavljanje socijalne djelatnosti pružanja humanitarne pomoći

Očekivani datum poziva: svibanj 2024

 

Za detaljne informacije

Godišnji plan objave PDP-a za 2024. godinu dostupan je na poveznici https://esf.hr/esfplus/indikativni-godisnji-plan-objave

Link na stranicu za više informacija: https://esf.hr/esfplus/natjecaji/natjecaji/

 

Za pomoć pri pisanju projekata kontaktirajte nas na: info@eurofinvest.hr

Skip to content