Nove potpore za zapošljavanje 2022 biram Hrvatsku

Hrvatski zavod za zapošljavanje i njegovo upravno vijeće donijeli su odluku o mjeri Biram Hrvatsku, potpore za zapošljavanje i pripravništvo produljili na 24 mjeseca i donijeli odluku o još većem iznosu za poticaj za samozapošljavanje i pripravništvo u 2022. godini.

Nove-mjere-hzz

Nove mjere zapošljavanja za 2022. – Mjera Biram Hrvatsku i mjere financirane iz Nacionalnog programa oporavka

Program mjera aktivne politike zapošljavanja u 2022. godini donesen je Zagreb, 28. prosinca 2021. na sjednici upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Potpore za zapošljavanje, Potpore za pripravništvo, Potpore za pripravništvo u javnim službama, Potpore za samozapošljavanje, Potpore za usavršavanje, Obrazovanje i osposobljavanje, Javni rad i Stalni sezonac.

U odnosu na 2021. godinu uvoditi će se mjere financirane iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Uvodi se potpora za samozapošljavanje kao nova podmjera Mobilnost radne snage Biram Hrvatsku. Promjene će se dogoditi i u načinu apliciranja mjera aktivne politike zapošljavanja što bi trebalo olakšati postupak. Potpore za pripravništvo i za zapošljavanje od iduće godine imaju produženo trajanje do 24 mjeseca. Kao i svake godine do sada povećati će se maksimalni iznos za poticaj za samozapošljavanje, potporu za zapošljavanje i potporu za pripravništvo.

Biram Hrvatsku

Mobilnost radne snage – osiguranje kvalificirane radne snage u nerazvijenim područjima Republike Hrvatske posebice na području Slavonije, zaleđa dalmatinskih županija, Banovine, Korduna, Like, Gorskog kotara i otoka.

Potiče se povratak radnog stanovništva iz inozemstva posebno u nerazvijene krajeve.

Dio uvjeta prenosimo u cijelosti:

Ciljane skupine su korisnici potpore za samozapošljavanje u 2022. godini, registrirani na području indeksa razvijenosti I, II, III i IV, a koji su izvršili promjenu prebivališta na način da su se preselili iz područja indeksa razvijenosti VII i VIII u područje indeksa razvijenosti I, II, III i IV, a sukladno Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (Narodne novine, br. 132/17) te hrvatski državljani povratnici u dobi do 60 godina iz zemalja EGP-a neovisno o razini obrazovanja koji su radili najmanje 12 mjeseci u posljednja 24 mjeseca u zemljama EGP ili bili uključeni u redovito obrazovanje i koji su se po povratku prijavili u evidenciju nezaposlenih u roku 30 dana od dana reguliranog prebivališta i samozapošljavaju se kroz mjeru potpora za samozapošljavanje unutar šest mjeseci od povratka/reguliranog prebivališta.

Visina subvencije za korisnike iz ciljane skupine 1. uključuje ukupni iznos za troškove preseljenja u iznosu od 25.000 kn, a za korisnike iz ciljane skupine 2. ukupni iznos za troškove preseljenja u iznosu od 50.000 kn.

Naglasak je na digitalno i zeleno radno mjesto u kojima se uvećanim iznosom financiraju upravo ti zahtjevi.

Očekuje se daljnja objava o novim uvjetima za poticaje za koje se očekuju nova pravila a i olakšani uvjeti te veći iznosi potpora.

Poslovni plan 2022 i dalje mora sadržavati sve tražene dijelove sadržaja kao što su istraživanje konkurencije i tržišta, analiza održivosti i kompetencije za obavljanje djelatnosti.

 

Exit mobile version
Skip to content