Obrazac poslovnog plana-samozapošljavanje 2024

OBRAZAC POSLOVNOG PLANA
OBRAZAC POSLOVNOG PLANA

Često nas pitate koja pitanja idu u obrazac poslovnog plana, te smo stoga odlučili objaviti prazan primjer obrasca kojeg ispunjavate na stranicama https://burzarada.hzz.hr/

OBRAZAC POSLOVNOG PLANA

PODACI O PODNOSITELJU ZAHTJEVA

Odaberite nadležni područni ured za koji želite podnjeti zahtjev

*Odabir treba biti vezan uz mjesto gdje želite otvoriti poduzeće, a mjesto je u nadležnosti odabranog područnog ureda

 

Osobni podaci:

Ime:

Prezime:

OIB:

Zanimanje:

Datum rođenja:

Adresa prebivališta (ulica i broj):

Grad/ mjesto prebivališta:

Kontakt (telefon/ mobitel):

Kontakt (e-mail):

Osnovna škola (mjesto i godina završetka):

Srednja škola ( naziv škole i godina završetka):

Fakultet, magisterij, doktorat (naziv obrazovne ustanove i godina stjecanja diplome):

Osposobljavanje i usavršavanje (koje ste završili):

Završene edukacije za vođenje poslovanja (kao što je npr. računovodstvo, marketing, prodaja, itd. ili neku drugu vrstu edukacije koju smatrate bitnim za poslovanje):

Hobiji i drugi interesi:

Radionica za samozapošljavanje (upišite datum i mjesto):

 

Prethodno poduzetničko iskustvo

*Popunjavaju osobe koje su prethodno imale registriran poslovni subjekt

Naziv poslovnog subjekta:

OIB poslovnog subjekta:

Djelatnost:

Status – vlasnica/ suvlasnica:

Aktivan od:

Aktivan do:

Podmirene obveze DA NE

Koristio/la sredstva HZZ-a DA NE

Razlog prestanka obavljanja djelatnosti:

 

OPĆI PODACI O BUDUĆEM POSLOVNOM SUBJEKTU

Vrsta poslovnog subjekta

*označite vrstu poslovnog subjekta koji planirate registrirate/preuzeti

 • o.o./j.d.o.o.
 • obrt s paušalnim oporezivanjem
 • obrt – poslovne knjige
 • samostalna djelatnost
 • ostalo

 

Struktura vlasništva budućeg poslovnog subjekta

 • Jedan vlasnik
 • Suvlasništvo: poslovni udjeli (u postotku):

 

* Ukoliko ste odabrali suvlasništvo, unesite poslovne udjele u postocima.

 

Ime i prezime Postotak
   
   

 

Sjedište budućeg poslovnog subjekta (mjesto/grad):

 

Unos djelatnosti prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (dalje u tekstu NKD) – padajući izbornik

 

Iznos tražene potpore:

 

POSLOVNI PLAN

 

1.Podaci o budućem poduzetniku i poslovnom subjektu

 

Navedite kronološki dosadašnje radno iskustvo ostvareno temeljem ugovora o radu

Razdoblje zaposlenja Poslodavac Zanimanje – opis poslova
     
     
     

 

Navedite kronološki dosadašnje radno iskustvo ostvareno temeljem ugovora o djelu, studentskog ugovora, ugovora o volontiranju i/ili potvrde o vrsti poslova

Razdoblje zaposlenja Poslodavac Zanimanje – opis poslova
     
     
     

 

2.Predmet poslovanja

 

Navedite koju vrstu poslovnog subjekta namjeravate registrirati i za koju djelatnost:

 

Opišite kako ste došli na ideju o pokretanju vlastitog posla te povežite s dosadašnjim radnim iskustvom. Navedite zašto smatrate da Vi (i Vaši poslovni partneri) imate znanje i sposobnost da predloženu poslovnu inicijativu učinite uspješnom.

 

Opišite detaljno vrstu proizvoda i/ili usluge koju planirate ponuditi tržištu te pojasnite na kojoj lokaciji namjeravate obavljati djelatnost. Ukoliko planirate obavljati više djelatnosti, navedite pojedinosti za svaku od njih.

 

Bavi li se netko u vašoj obitelji (ili se unazad 12 mjeseci bavio) istom/srodnom djelatnošću? DA NE

 

Ukoliko je odgovor DA, molimo u nastavku navedite podatke o obiteljskom poslovnom subjektu.

Naziv:

OIB:

Adresa:

Djelatnost:

 

Procjenjujete li da ćete u prvoj godini poslovanja imati potrebu za zapošljavanjem drugih radnika?

 • Da
 • Ne
 • U ovom trenutku ne mogu procijeniti

Molimo da obrazložite odgovor:

 

3.Struktura ulaganja

 

Obrazložite u što namjeravate uložiti sredstva HZZ-a neophodna za obavljanje djelatnosti u prvoj godini poslovanja – to mogu biti osnovna sredstva i oprema (navesti koja).

 

Navedite u što namjeravate uložiti sredstva iz drugih izvora financiranja u prvoj i drugoj godini poslovanja – to mogu biti osnovna sredstva i oprema (navesti koja), materijal i sirovina potrebni za rad, vozilo, oprema za uređenje prostora, edukacije i sl. Navedene stavke navesti u tablice s obzirom na izvor financiranja.

 

Tablica 1. – Ulaganja sredstvima iz drugih izvora financiranja

Vrsta ulaganja Iznos
Ukupno 0,00

 

Potreban prostor i dozvole za rad

Podaci o Vašem poslovnom prostoru:

 • U vlasništvu
 • U zakupu
 • Nije potreban

 

Navedite u kojem gradu/mjestu planirate registrirati sjedište budućeg poslovnog subjekta te na kojem području planirate obavljati djelatnost. Ukoliko vam je potreban poslovni prostor, navedite detalje o tome imate li osiguran prostor u svom vlasništvu, vlasništvu obitelji ili ga planirate zakupiti.

 

Jesu li za obavljanje Vaše djelatnosti potrebne određene dozvole, odobrenja, atesti ili zadovoljavanje minimalnih tehničkih uvjeta? DA NE

Ako da, koje?

 

Navedite koja odobrenja, ateste, licence i sl. još morate ishoditi ili nabaviti.

 

 

Navedite popis opreme i prijevoznih sredstava koje već posjedujete za obavljanje Vaše djelatnosti.

Postojeća oprema/ prijevozna sredstva
 
 

 

4.Procjena tržišta i konkurencije

 

Tko su potencijalni korisnici ili klijenti Vaših proizvoda /usluga, te na koji dio tržišta se planirate orijentirati (odrediti lokalitet: grad, županija, država)?

 

Navedite na koji način ste procijenili da će Vaši proizvodi/usluge biti prepoznati na tržištu te da ćete imati dovoljno klijenata za uspješno poslovanje?

 

Na koji način ćete obavještavati potencijalne kupce/klijente o ponudi svojih proizvoda/usluga?
Označite moguće odgovore.

 • posjetnice
 • usmena reklama i preporuke
 • brošure i letci
 • plaćeni oglasi u novinama i časopisima
 • natpisi na vozilima
 • reklame na radiju i televiziji
 • poslovni sajmovi
 • društvene mreže

 

Planirate li izradu poslovne web stranice?

 • Da
 • Ne, za sada mi nije potrebna
 • Već je u izradi

 

Ukoliko je web stranica u izradi ili već postoji, navedite poveznicu (link) iste: 

 

Tržište nabave

Imate li dogovorenu suradnju s dobavljačima i budućim poslovnim partnerima?

 • Da
 • Ne zasada

 

Ukoliko imate dogovorenu suradnju, možete li dostaviti pisane dokaze o istom (predugovore, pisma namjere drugih poslovnih subjekata i sl.)?

 • Da
 • Ne zasada

Znate li gdje ćete nabavljati potrebnu opremu, materijal, sirovinu i sl. potrebnu za obavljanje Vaše djelatnosti?

 • Da
 • Ne zasada

 

Možete li sve potrebno nabaviti u Republici Hrvatskoj ili biste neku robu/usluge radije nabavljali u inozemstvu?

 • sve mogu nabaviti u RH
 • neka inozemna roba/usluge bolje odgovaraju potrebama mog poslovanja (navedite razlog):

 

Konkurencija

Tko je Vaša konkurencija? Molimo navedite podatke o Vašim glavnim konkurentima, njihovim prednostima i slabostima u odnosu na Vas.

 

Po čemu ćete biti drugačiji od svoje konkurencije? Navedite konkretne aktivnosti kojima ćete privući klijente (izbjegavati fraze “brži, bolji, jeftiniji“).

 

Inovativnost projekta

Uvodite li ovim projektom novi ili inovativni proizvod ili tehničko-tehnološki proces?

 

5.Procjena prihoda

 

Tablica 2.1. – Procjena prihoda u prvoj godini poslovanja

Molimo vas da u tablici nabrojite nekoliko Vaših osnovnih proizvoda ili usluga te njihovu okvirnu cijenu kako bi ste mogli izračunati očekivani prihod u prvoj godini poslovanja. Također je važna procjena količine prodanih proizvoda/usluga u jednom mjesecu (stupac 2) i možete ju odrediti na principu prosjeka: (najbolji mjesec + najlošiji mjesec) / 2.

 

Naziv proizvoda/ usluge Cijena pojedinog proizvoda/ usluge Broj očekivanih prodaja u jednom mjesecu Očekivani mjesečni prihod od prodaje (pomnožiti stupac 2 i 3) Očekivani godišnji prihod od prodaje (pomnožiti stupac 4 s 12)
Ukupno 0,00 0,00 0,00 0,00

 

Tablica 2.2. – Procjena prihoda u drugoj godini poslovanja 

Molimo vas da u tablici nabrojite nekoliko Vaših osnovnih proizvoda ili usluga te njihovu okvirnu cijenu kako bi ste mogli izračunati očekivani prihod u drugoj godini poslovanja. Također je važna procjena količine prodanih proizvoda/usluga u jednom mjesecu (stupac 2) i možete ju odrediti na principu prosjeka: (najbolji mjesec + najlošiji mjesec) / 2.

Naziv proizvoda/ usluge Cijena pojedinog proizvoda/ usluge Broj očekivanih prodaja u jednom mjesecu Očekivani mjesečni prihod od prodaje (pomnožiti stupac 2 i 3) Očekivani godišnji prihod od prodaje (pomnožiti stupac 4 s 12)
Ukupno 0,00 0,00 0,00 0,00

 

6.Procjena troškova poslovanja

 

Tablica 3.1. – Trošak rada u prvoj godini poslovanja

Ukoliko planirate registrirati trgovačko društvo, navedite očekivanu mjesečnu bruto plaću (neto plaća + doprinosi) i pomnožite s 12 mjeseci. Ukoliko planirate registrirati obrt ili samostalnu djelatnost, navedite iznos mjesečnih doprinosa i pomnožite s 12. Planirate li zapošljavanje drugih osoba u prvoj godini poslovanja, navedite u drugom stupcu očekivanu bruto plaću za tu osobu/osobe (neto plaća + doprinosi) i pomnožite s 12.

Trošak rada u prvoj godini poslovanja Mjesečni iznos Godišnji iznos
Bruto plaća ili doprinosi za obrtnike / RPO
Bruto plaća za zaposlenike
Ukupni troškovi rada 0,00 0,00

 

Tablica 3.2. – Trošak rada u drugoj godini poslovanja

Ukoliko planirate registrirati trgovačko društvo, navedite očekivanu mjesečnu bruto plaću (neto plaća + doprinosi) i pomnožite s 12 mjeseci. Ukoliko planirate registrirati obrt ili samostalnu djelatnost, navedite iznos mjesečnih doprinosa i pomnožite s 12. Planirate li zapošljavanje drugih osoba u prvoj godini poslovanja, navedite u drugom stupcu očekivanu bruto plaću za tu osobu/osobe (neto plaća + doprinosi) i pomnožite s 12.

Trošak rada u drugoj godini poslovanja Mjesečni iznos Godišnji iznos
Bruto plaća ili doprinosi za obrtnike / RPO
Bruto plaća za zaposlenike
Ukupni troškovi rada 0,00 0,00

 

Tablica 4.1. Ostali troškovi u prvoj godini poslovanja

Molimo navedite ostale očekivane troškove u prvoj godini poslovanja (npr. najamnina, usluge knjigovodstva, potrošni materijal, režijski troškovi, ostala davanja i sl.).

Ostali troškovi u prvoj godini poslovanja Iznos mjesečni Iznos godišnji
Ukupno 0,00 0,00

 

Tablica 4.2. – Ostali troškovi u drugoj godini poslovanja

Molimo navedite ostale očekivane troškove u prvoj godini poslovanja (npr. najamnina, usluge knjigovodstva, potrošni materijal, režijski troškovi, ostala davanja i sl.).

Ostali troškovi u drugoj godini poslovanja Iznos mjesečni Iznos godišnji
Ukupno 0,00 0,00

 

7.Očekivana dobit/ dohodak

 

Procjena dobiti/dohotka

Da biste izračunali očekivanu dobit u prvoj godini poslovanja, molimo Vas da unesete podatke iz tablice 2.1. i 2.2. koja prikazuje očekivane godišnje prihode te tablica 3.1., 3.2. i 4.1., 4.2. koje prikazuju očekivane godišnje troškove. Neto dobit je Vaša zarada od prodaje proizvoda i usluga koja ostaje nakon što su odbijeni svi troškovi i nakon što je plaćen porez na dobit/dohodak.U svrhu izračuna koristi se okvirna porezna stopa od 20% i ne predstavlja nužno jednu od trenutno važećih zakonskih poreznih stopa.Redak  4. popunjavaju svi podnositelji zahtjeva bez obzira na planirani pravni oblik registracije (obrti, trgovačka društva, samostalne djelatnosti i sl.)

Prva godina poslovanja Druga godina poslovanja
Godišnji prihodi od prodaje (tablica 2.1. i 2.2.)
Ukupni godišnji troškovi (tablica 3.1. i 3.2. + 4.1. i 4.2.)
Očekivana dobit prije oporezivanja (redak 1. umanjiti za redak 2.)
Porez na dobit (redak 3. pomnožiti s 0,20)
Očekivana neto dobit (redak 3. umanjiti za redak 4.)

 

Moja očekivana neto dobit (zarada) u prvoj godini poslovanja iznosi:

Moja očekivana neto dobit (zarada) u drugoj godini poslovanja iznosi:

 

TROŠKOVNIK

 

Iznos potpore za samozapošljavanje određuje se prema djelatnosti koju podnositelji zahtjeva namjeravaju registrirati, a sukladno propisanim kriterijima mjere, pri čemu sve djelatnosti nisu prihvatljive za financiranje.

U navedenoj tablici navedite fiksni dio potpore u iznosu 5.000 €. Ukoliko je traženi iznos potpore veći od fiksnog iznosa, ostatak tablice popunite troškovima koji su vam potrebni za početak poslovanja, a prema popisu prihvatljivih troškova za 2023. godinu. Zbroj troškova u troškovniku ne smije biti manji od iznosa tražene potpore te se u njemu ne smiju nalaziti troškovi koje će podnositelji zahtjeva sami financirati. Svi troškovi navode se bez PDV-a. Potpora ne mora biti dodijeljena u traženom iznosu.

Vrsta troška Iznos bez PDV-a
Fiksni iznos potpore  
Kupnja nove opreme neophodne za obavljanje djelatnosti – alati/strojevi/tehnika  
Kupnja nove opreme neophodne za obavljanje djelatnosti – informatička oprema  
Kupnja nove opreme neophodne za obavljanje djelatnosti – ostala oprema  
K­upnja ili zakup licenciranih IT programa  
Kupnja novih prijevoznih sredstava neophodnih za obavljanje djelatnosti  
Kupnja franšiza  
Ukupno 0,00

 

PRILOZI

 

Potvrda o blokadi računa i novčanih sredstava ovršenika na osobno ime podnositelja zahtjeva, ne starija od 7 dana (potvrdu izdaje FINA na zahtjev osobe i bez naplate) – obavezan

Izjava o nepodmirenim obvezama – obavezan(popunjava se u sustavu)

Ponude/predračuni po stavkama troškovnika – nije obavezan

* Priznaju se isključivo troškovi koji su navedeni kao prihvatljivi Uvjetima i načinima korištenja sredstava za provođenje mjera u 2024. godini, bez obzira na sadržaj ponude

Ostali prilozi (dokazi o formalnom/neformalnom radnom iskustvu, obrazovanj, pismo namjere,…) – nije obavezan

Neki do korisnih linkova s naših stranica:

Poslovni plan primjer

Varijabilni troškovi samozapošljavanje 2024

Skip to content