Hamag zajam

Hamag zajam namijenjen je mikro i malim poduzetnicima za mikro investicijski zajam i mikro zajmove za obrtna sredstva u programu ESIF zajmova.

Investicijski krediti imaju direktan utjecaj na ekonomiju i korisni su kao financijski instrument financiranja poslovanja i poslovnih ideja.

Zajmovi za ruralni razvoj

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, Ministarstvo poljoprivrede i APPRRR Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju potpisali su 18. travnja 2018. godine Sporazum o financiranju za provedbu financijskih instrumenata u okviru Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. godine.

Temeljem sporazuma o financiranju, HAMAG- BICRO raspisao je Financijske instrumente Mikro i Mali zajmovi za ruralni razvoj.

Financijski instrument Mikro zajam za ruralni razvoj namijenjen je mikro i malim poduzetnicima u poljoprivrednom, prerađivačkom i šumarskom sektoru.

Financijski instrument Mali zajmovi za ruralni razvoj namijenjen je mikro, malim i srednjim poduzetnicima u poljoprivrednom, prerađivačkom i šumarskom sektoru.

 

Hamag bicro covid zajam

Ostvari mjere piše poslovne planove i sa vama brine o svoj dokumentaciji za hamag bicro bespovratna sredstva, hamag bicro prijava za mikro investicijski zajam, pojedinačna jamstva za zajam za ruralni razvoj i svi investicijski krediti što nudi HBOR hrvatska banka za obnovu i razvitak.

Hamag zajam poslovni plan za covid zajam za obrtna sredstva, gospodarstvo inovacije i investicije hamagbicro, malo gospodarstvo inovacije i investicije, agencija za malo gospodarstvo inovacije.

hamag bicro covid krediti standardna su usluga za korisnike na Ostvari mjere.

Kreiramo i pišemo razrađene analize o ulaganju u posao, rješenja za održivost poslovanja i procjenu rizika, sadržaj koji čine zajmovi hamag bicro.

Izrada poslovnog plana dokument je u određenim cjelinama koje čine opisne dijelove i financijske projekcije. Kako bi šanse za prihvaćanje poslovnog plana bile maksimalne opisujemo ekonomske i tržišne poteškoće za vaše poslovanje na realan način sa konkretnim rješenjima.

Poslovni plan pokazuje načine prilagođavanja poslovanja i piše se na način predviđanja poslovanja za smanjenje rizika i osiguranja sredstava.

Mikro zajam za obrtna sredstva

Poslovni plan bitan je dokument koji je moguće koristiti više puta a poželjno je raditi ga svakih 6 mjeseci. Prikupljamo i prilažemo za prijavu na Hamag zajam sve relevantne dokumente kao dokaze koji idu u prilog razumijevanju poslovne ideje.

Najbolje ulaganje u razvoj poslovanja je upravo ulaganje u izradu poslovnog plana. Dokument je potrebno imati radi jasne procjene poslovnih prilika, jasnom pregledu poslovanja, apliciranju na mjere i kredite, predlaganje poslovne suradnje i investicija, osiguravanje strategija za postizanje poslovnih ciljeva.

Česta Pitanja:

Da li je potrebno prilagati podatke o trenutnom zaduženju?

HROK izvještaj standardan je dokument koji se prilaže prijavama. Bez obzira na ovaj izvještaj poduzetnik ispunjava obrazac na službenim mrežnim stranicama HAMAG-BICRO-a o trenutnom zaduženju.

Da li je u sklopu malog investicijskog zajma prihvatljiv trošak vozila za prijevoz putnika?

Da moguće je.

Da li je dozvoljeno u roku od 3 mjeseca platiti kompletan iznos za dogovorenu uslugu, tako pravdati kredit, a usluga bi se radila duži period?

Dozvoljeno je ugovoriti i platiti posao koji će se izvoditi i nakon perioda korištenja zajma, ukoliko je navedeni način plaćanja predviđen u ponudi ili ugovorom s dobavljačem.

Da li je moguće iz odobrenih sredstava podmiriti kredite ili leasing?

Ne to nije dozvoljeno.

Može li se esif zajmom financirati kupnja zemljišta?

Da, moguće je financiranje zemljišta u najvećem iznosu od 10% sredstava.

Investicijski zajam je li moguća kombinacija više ESIF zajmova u godini dana?

Moguća je kombinacija do dva ESIF Mikro investicijska zajma unutar rok od godine dana, dok kombinacija zajmova iz ostalih financijskih instrumenata unutar rok od godine dana nije dozvoljena.

Da li se može koristiti sredstva za ulaganje u prostor koji je u najmu?

Navedena je aktivnost prihvatljiva ukoliko je ugovor o najmu jednak ili duži od trajanja zajma.

Hamag zajam odobrava se kroz hamag bicro prijava što su standardne knjigovodstvene usluge za micro investicijski zajam, zajam za ruralni razvoj i pojedinačna jamstva.

Exit mobile version
Skip to content