Nacionalna klasifikacija djelatnosti

U službenoj statistici podataka prema djelatnostima NKD osigurava razvrstavanje podataka. Osnovni standard statistike je NKD odnosno Nacionalna klasifikacija djelatnosti za objavu, obradu i prikupljanje podataka Republike Hrvatske.

Pomoću NKD-a omogućeno je vođenje poslovnih registara i razvrstavanje poslovnih subjekata.

Usklađenost NKD-a prema Statistical Classification of Economic Activities in the European Community – NACE

Usklađenost NKD-a prema International Standard Industrial Classification of All Economic Activities – ISIC

Međunarodnim usklađivanjem omogućeno je uspoređivanje statističkih podataka.

Nacionalna klasifikacija djelatnosti 2007. – NKD 2007 je verzija klasifikacije koja vrijedi do danas.

Nacionalna klasifikacija djelatnosti

Niže u tablici možete provjeriti oznake Nacionalne klasifikacije djelatnosti sa kratkim opisom a desno u okviru za pretrage možete raditi sortiranje.

Kontaktirajte nas prilikom otvaranja tvrtke ili obrta (knjigovodstvene usluge), rado ćemo vam pomoći, kontakt.

ŠifraNaziv
APoljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo
01Biljna i stočarska proizvodnja, lovstvo i uslužne djelatnosti povezane s njima
01.1Uzgoj jednogodišnjih usjeva
01.11Uzgoj žitarica (osim riže), mahunarki i uljanog sjemenja
01.12Uzgoj riže
01.13Uzgoj povrća, dinja i lubenica, korjenastog i gomoljastog povrća
01.14Uzgoj šećerne trske
01.15Uzgoj duhana
01.16Uzgoj predivog bilja
01.19Uzgoj ostalih jednogodišnjih usjeva
01.2Uzgoj višegodišnjih usjeva
01.21Uzgoj grožđa
01.22Uzgoj tropskog i suptropskog voća
01.23Uzgoj agruma
01.24Uzgoj jezgričavog i koštuničavog voća
01.25Uzgoj bobičastog, orašastog i ostalog voća
01.26Uzgoj uljanih plodova
01.27Uzgoj usjeva za pripremanje napitaka
01.28Uzgoj bilja za uporabu u farmaciji, aromatskog, začinskog i ljekovitog bilja
01.29Uzgoj ostalih višegodišnjih usjeva
01.3Uzgoj sadnog materijala i ukrasnog bilja
01.30Uzgoj sadnog materijala i ukrasnog bilja
01.4Uzgoj stoke, peradi i ostalih životinja
01.41Uzgoj muznih krava
01.42Uzgoj ostalih goveda i bivola
01.43Uzgoj konja, magaraca, mula i mazgi
01.44Uzgoj deva i ljama
01.45Uzgoj ovaca i koza
01.46Uzgoj svinja
01.47Uzgoj peradi
01.49Uzgoj ostalih životinja
01.5Mješovita proizvodnja
01.50Mješovita proizvodnja
01.6Pomoćne djelatnosti u poljoprivredi i djelatnosti koje se obavljaju nakon žetve usjeva
01.61Pomoćne djelatnosti za uzgoj usjeva
01.62Pomoćne djelatnosti za uzgoj životinja
01.63Djelatnosti koje se obavljaju nakon žetve usjeva (priprema usjeva za primarna tržišta)
01.64Dorada sjemena za sjemenski materijal
01.7Lov, stupičarenje i uslužne djelatnosti povezane s njima
01.70Lov, stupičarenje i uslužne djelatnosti povezane s njima
02Šumarstvo i sječa drva
02.1Uzgoj šuma i ostale djelatnosti u šumarstvu povezane s njime
02.10Uzgoj šuma i ostale djelatnosti u šumarstvu povezane s njime
02.2Sječa drva
02.20Sječa drva
02.3Skupljanje šumskih plodova i proizvoda, osim šumskih sortimenata
02.30Skupljanje šumskih plodova i proizvoda, osim šumskih sortimenata
02.4Pomoćne usluge u šumarstvu
02.40Pomoćne usluge u šumarstvu
03Ribarstvo
03.1Ribolov
03.11Morski ribolov
03.12Slatkovodni ribolov
03.2Akvakultura
03.21Morska akvakultura
03.22Slatkovodna akvakultura
BRudarstvo i vađenje
05Vađenje ugljena i lignita
05.1Vađenje kamenog ugljena
05.10Vađenje kamenog ugljena
05.2Vađenje lignita
05.20Vađenje lignita
06Vađenje sirove nafte i prirodnog plina
06.1Vađenje sirove nafte
06.10Vađenje sirove nafte
06.2Vađenje prirodnog plina
06.20Vađenje prirodnog plina
07Vađenje metalnih ruda
07.1Vađenje željeznih ruda
07.10Vađenje željeznih ruda
07.2Vađenje ruda obojenih metala
07.21Vađenje uranovih i torijevih ruda
07.29Vađenje ostalih ruda obojenih metala
08Ostalo rudarstvo i vađenje
08.1Vađenje kamena, pijeska i gline
08.11Vađenje ukrasnoga kamena i kamena za gradnju, vapnenca, gipsa, krede i škriljevca
08.12Djelatnosti šljunčara i pješčara; vađenje gline i kaolina
08.9Rudarstvo i vađenje, d. N.
08.91Vađenje minerala za kemikalije i gnojiva
08.92Vađenje treseta
08.93Vađenje soli
08.99Vađenje ostalih ruda i kamena, d. n.
09Pomoćne uslužne djelatnosti u rudarstvu
09.1Pomoćne djelatnosti za vađenje nafte i prirodnog plina
09.10Pomoćne djelatnosti za vađenje nafte i prirodnog plina
09.9Pomoćne djelatnosti za ostalo rudarstvo i vađenje
09.90Pomoćne djelatnosti za ostalo rudarstvo i vađenje
CPrerađivačka industrija
10Proizvodnja prehrambenih proizvoda
10.1Prerada i konzerviranje mesa i proizvodnja mesnih proizvoda
10.11Prerada i konzerviranje mesa
10.12Prerada i konzerviranje mesa peradi
10.13Proizvodnja proizvoda od mesa i mesa peradi
10.2Prerada i konzerviranje riba, rakova i školjki
10.20Prerada i konzerviranje riba, rakova i školjki
10.3Prerada i konzerviranje voća i povrća
10.31Prerada i konzerviranje krumpira
10.32Proizvodnja sokova od voća i povrća
10.39Ostala prerada i konzerviranje voća i povrća
10.4Proizvodnja biljnih i životinjskih ulja i masti
10.41Proizvodnja ulja i masti
10.42Proizvodnja margarina i sličnih jestivih masti
10.5Proizvodnja mliječnih proizvoda
10.51Djelatnosti mljekara i proizvođača sira
10.52Proizvodnja sladoleda
10.6Proizvodnja mlinskih proizvoda, škroba i škrobnih proizovoda
10.61Proizvodnja mlinskih proizvoda
10.62Proizvodnja škroba i škrobnih proizvoda
10.7Proizvodnja pekarskih i brašneno-konditorskih proizvoda
10.71Proizvodnja kruha; proizvodnja svježih peciva, slastičarskih proizvoda i kolača
10.72nih peciva, slastičarskih proizvoda i kolača
10.73Proizvodnja makarona, njoka, kuskusa i slične tjestenine
10.8Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda
10.81Proizvodnja šećera
10.82Proizvodnja kakao, čokoladnih i bombonskih proizvoda
10.83Prerada čaja i kave
10.84Proizvodnja začina i drugih dodataka hrani
10.85Proizvodnja gotove hrane i jela
10.86Proizvodnja homogeniziranih prehrambenih pripravaka i dijetetske hrane
10.89Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda, d. n.
10.9Proizvodnja pripremljene hrane za životinje
10.91Proizvodnja pripremljene stočne hrane
10.92Proizvodnja pripremljene hrane za kućne ljubimce
11Proizvodnja pića
11.0Proizvodnja pića
11.01Destiliranje, pročišćavanje i miješanje alkoholnih pića
11.02Proizvodnja vina od grožđa
11.03Proizvodnja jabukovače i ostalih voćnih vina
11.04Proizvodnja ostalih nedestiliranih fermentiranih pića
11.05Proizvodnja piva
11.06Proizvodnja slada
11.07Proizvodnja osvježavajućih napitaka; proizvodnja mineralne i drugih flaširanih voda
12Proizvodnja duhanskih proizvoda
12.0Proizvodnja duhanskih proizvoda
12.00Proizvodnja duhanskih proizvoda
13Proizvodnja tekstila
13.1Priprema i predenje tekstilnih vlakana
13.10Priprema i predenje tekstilnih vlakana
13.2Tkanje tekstila
13.20Tkanje tekstila
13.3Dovršavanje tekstila
13.30Dovršavanje tekstila
13.9Proizvodnja ostalog tekstila
13.91Proizvodnja pletenih i kukičanih tkanina
13.92Proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda, osim odjeće
13.93Proizvodnja tepiha i sagova
13.94Proizvodnja užadi, konopaca, upletenoga konca i mreža
13.95Proizvodnja netkanog tekstila i proizvoda od netkanog tekstila, osim odjeće
13.96Proizvodnja ostaloga tehničkog i industrijskog tekstila
13.99Proizvodnja ostalog tekstila, d. n.
14Proizvodnja odjeće
14.1Proizvodnja odjeće, osim krznene odjeće
14.11Proizvodnja kožne odjeće
14.12Proizvodnja radne odjeće
14.13Proizvodnja ostale vanjske odjeće
14.14Proizvodnja rublja
14.19Proizvodnja ostale odjeće i pribora za odjeću
14.2Proizvodnja proizvoda od krzna
14.20Proizvodnja proizvoda od krzna
14.3Proizvodnja pletene i kukičane odjeće
14.31Proizvodnja pletenih i kukičanih čarapa
14.39Proizvodnja ostale pletene i kukičane odjeće
15Proizvodnja kože i srodnih proizvoda
15.1Štavljenje i obrada kože; proizvodnja putnih i ručnih torba, sedlarskih i remenarskih proizvoda; dorada i bojenje krzna
15.11Štavljenje i obrada kože; dorada i bojenje krzna
15.12Proizvodnja putnih i ručnih torba i slično, sedlarskih i remenarskih proizvoda
15.2Proizvodnja obuće
15.20Proizvodnja obuće
16Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala
16.1Piljenje i blanjanje drva
16.10Piljenje i blanjanje drva
16.2Proizvodnja proizvoda od drva, pluta, slame i pletarskih materijala
16.21Proizvodnja furnira i ostalih ploča od drva
16.22Proizvodnja sastavljenog parketa
16.23Proizvodnja ostale građevne stolarije i elemenata
16.24Proizvodnja ambalaže od drva
16.29Proizvodnja ostalih proizvoda od drva, proizvoda od pluta, slame i pletarskih materijala
17Proizvodnja papira i proizvoda od papira
17.1Proizvodnja celuloze, papira i kartona
17.11Proizvodnja celuloze
17.12Proizvodnja papira i kartona
17.2Proizvodnja proizvoda od papira i kartona
17.21Proizvodnja valovitog papira i kartona te ambalaže od papira i kartona
17.22Proizvodnja robe za kućanstvo i higijenu te toaletnih potrepština od papira
17.23Proizvodnja uredskog materijala od papira
17.24Proizvodnja zidnih tapeta
17.29Proizvodnja ostalih proizvoda od papira i kartona
18Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa
18.1Tiskanje i uslužne djelatnosti povezane s tiskanjem
18.11Tiskanje novina
18.12Ostalo tiskanje
18.13Usluge pripreme za tisak i objavljivanje
18.14Knjigoveške i srodne usluge
18.2Umnožavanje snimljenih zapisa
18.20Umnožavanje snimljenih zapisa
19Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda
19.1Proizvodnja proizvoda koksnih peći
19.10Proizvodnja proizvoda koksnih peći
19.2Proizvodnja rafiniranih naftnih proizvoda
19.20Proizvodnja rafiniranih naftnih proizvoda
20Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda
20.1Proizvodnja osnovnih kemikalija, gnojiva i dušičnih spojeva, plastike i sintetičkoga kaučuka u primarnim oblicima
20.11Proizvodnja industrijskih plinova
20.12Proizvodnja koloranata i pigmenata
20.13Proizvodnja ostalih anorganskih osnovnih kemikalija
20.14Proizvodnja ostalih organskih osnovnih kemikalija
20.15Proizvodnja gnojiva i dušičnih spojeva
20.16Proizvodnja plastike u primarnim oblicima
20.17Proizvodnja sintetičkoga kaučuka u primarnim oblicima
20.2Proizvodnja pesticida i drugih agrokemijskih proizvoda
20.20Proizvodnja pesticida i drugih agrokemijskih proizvoda
20.3Proizvodnja boja, lakova i sličnih premaza, grafičkih boja i kitova
20.30Proizvodnja boja, lakova i sličnih premaza, grafičkih boja i kitova
20.4Proizvodnja sapuna i deterdženata, sredstava za čišćenje i poliranje, parfema i toaletno-kozmetičkih preparata
20.41Proizvodnja sapuna i deterdženata, sredstava za čišćenje i poliranje
20.42Proizvodnja parfema i toaletno-kozmetičkih preparata
20.5Proizvodnja ostalih kemijskih proizvoda
20.51Proizvodnja eksploziva
20.52Proizvodnja ljepila
20.53Proizvodnja eteričnih ulja
20.59Proizvodnja ostalih kemijskih proizvoda, d. n.
20.6Proizvodnja umjetnih vlakana
20.60Proizvodnja umjetnih vlakana
21Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka
21.1Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda
21.10Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda
21.2Proizvodnja farmaceutskih pripravaka
21.20Proizvodnja farmaceutskih pripravaka
22Proizvodnja proizvoda od gume i plastike
22.1Proizvodnja proizvoda od gume
22.11Proizvodnja vanjskih i unutrašnjih guma za vozila; protektiranje vanjskih guma
22.19Proizvodnja ostalih proizvoda od gume
22.2Proizvodnja proizvoda od plastike
22.21Proizvodnja ploča, listova, cijevi i profila od plastike
22.22Proizvodnja ambalaže od plastike
22.23Proizvodnja proizvoda od plastike za građevinarstvo
22.29Proizvodnja ostalih proizvoda od plastike
23Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda
23.1Proizvodnja stakla i proizvoda od stakla
23.11Proizvodnja ravnog stakla
23.12Oblikovanje i obrada ravnog stakla
23.13Proizvodnja šupljeg stakla
23.14Proizvodnja staklenih vlakana
23.19Proizvodnja i obrada ostalog stakla uključujući tehničku robu od stakla
23.2Proizvodnja vatrostalnih proizvoda
23.20Proizvodnja vatrostalnih proizvoda
23.3Proizvodnja proizvoda od gline za građevinarstvo
23.31Proizvodnja keramičkih pločica i ploča
23.32Proizvodnja opeke, crijepa i ostalih proizvoda od pečene gline za građevinarstvo
23.4Proizvodnja ostalih proizvoda od porculana i keramike
23.41Proizvodnja keramičkih proizvoda za kućanstvo i ukrasnih predmeta
23.42Proizvodnja sanitarne keramike
23.43Proizvodnja keramičkih izolatora i izolacijskog pribora
23.44Proizvodnja ostalih tehničkih proizvoda od keramike
23.49Proizvodnja ostalih proizvoda od keramike
23.5Proizvodnja cementa, vapna i gipsa
23.51Proizvodnja cementa
23.52Proizvodnja vapna i gipsa
23.6Proizvodnja proizvoda od betona, cementa i gipsa
23.61Proizvodnja proizvoda od betona za građevinarstvo
23.62Proizvodnja proizvoda od gipsa za građevinarstvo
23.63Proizvodnja gotove betonske smjese
23.64Proizvodnja žbuke
23.65Proizvodnja fibro-cementa
23.69Proizvodnja ostalih proizvoda od betona, cementa i gipsa
23.7Rezanje, oblikovanje i obrada kamena
23.70Rezanje, oblikovanje i obrada kamena
23.9Proizvodnja brusnih proizvoda i nemetalnih mineralnih proizvoda, d. N.
23.91Proizvodnja brusnih proizvoda
23.99Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda, d. n.
24Proizvodnja metala
24.1Proizvodnja sirovog željeza, čelika i ferolegura
24.10Proizvodnja sirovog željeza, čelika i ferolegura
24.2Proizvodnja čeličnih cijevi i pribora
24.20Proizvodnja čeličnih cijevi i pribora
24.3Proizvodnja ostalih proizvoda primarne prerade čelika
24.31Hladno vučenje šipki
24.32Hladno valjanje uskih vrpci
24.33Hladno oblikovanje i profiliranje
24.34Hladno vučenje žice
24.4Proizvodnja plemenitih i ostalih obojenih metala
24.41Proizvodnja plemenitih metala
24.42Proizvodnja aluminija
24.43Proizvodnja olova, cinka i kositra
24.44Proizvodnja bakra
24.45Proizvodnja ostalih obojenih metala
24.46Obrada nuklearnoga goriva
24.5Lijevanje metala
24.51Lijevanje željeza
24.52Lijevanje čelika
24.53Lijevanje lakih metala
24.54Lijevanje ostalih obojenih metala
25Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme
25.1Proizvodnja metalnih konstrukcija
25.11Proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova
25.12Proizvodnja vrata i prozora od metala
25.2Proizvodnja metalnih cisterni, rezervoara i sličnih posuda
25.21Proizvodnja radijatora i kotlova za centralno grijanje
25.29Proizvodnja ostalih metalnih cisterni, rezervoara i sličnih posuda
25.3Proizvodnja parnih kotlova, osim kotlova za centralno grijanje toplom vodom
25.30Proizvodnja parnih kotlova, osim kotlova za centralno grijanje toplom vodom
25.4Proizvodnja oružja i streljiva
25.40Proizvodnja oružja i streljiva
25.5Kovanje, prešanje, štancanje i valjanje metala; metalurgija praha
25.50Kovanje, prešanje, štancanje i valjanje metala; metalurgija praha
25.6Obrada i prevlačenje metala; strojna obrada metala
25.61Obrada i prevlačenje metala
25.62Strojna obrada metala
25.7Proizvodnja sječiva, alata i opće željezne robe
25.71Proizvodnja sječiva
25.72Proizvodnja brava i okova
25.73Proizvodnja alata
25.9Proizvodnja ostalih gotovih proizvoda od metala
25.91Proizvodnja čeličnih bačava i sličnih posuda
25.92Proizvodnja ambalaže od lakih metala
25.93Proizvodnja proizvoda od žice, lanaca i opruga
25.94Proizvodnja zakovica i vijčane robe
25.99Proizvodnja ostalih gotovih proizvoda od metala, d. n.
26Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda
26.1Proizvodnja elektroničkih komponenata i ploča
26.11Proizvodnja elektroničkih komponenata
26.12Proizvodnja punih elektroničkih ploča
26.2Proizvodnja računala i periferne opreme
26.20Proizvodnja računala i periferne opreme
26.3Proizvodnja komunikacijske opreme
26.30Proizvodnja komunikacijske opreme
26.4Proizvodnja elektroničkih uređaja za široku potrošnju
26.40Proizvodnja elektroničkih uređaja za široku potrošnju
26.5Proizvodnja instrumenata i aparata za mjerenje, ispitivanje i navigaciju; proizvodnja satova
26.51Proizvodnja instrumenata i aparata za mjerenje, ispitivanje i navigaciju
26.52Proizvodnja satova
26.6Proizvodnja opreme za zračenje, elektromedicinske i elektroterapeutske opreme
26.60Proizvodnja opreme za zračenje, elektromedicinske i elektroterapeutske opreme
26.7Proizvodnja optičkih instrumenata i fotografske opreme
26.70Proizvodnja optičkih instrumenata i fotografske opreme
26.8Proizvodnja magnetskih i optičkih medija
26.80Proizvodnja magnetskih i optičkih medija
27Proizvodnja električne opreme
27.1Proizvodnja elektromotora, generatora, transformatora te uređaja za distribuciju i kontrolu električne energije
27.11Proizvodnja elektromotora, generatora i transformatora
27.12Proizvodnja uređaja za distribuciju i kontrolu električne energije
27.2Proizvodnja baterija i akumulatora
27.20Proizvodnja baterija i akumulatora
27.3Proizvodnja žice i elektroinstalacijskog materijala
27.31Proizvodnja kablova od optičkih vlakana
27.32Proizvodnja ostalih elektroničkih i električnih žica i kablova
27.33Proizvodnja elektroinstalacijskog materijala
27.4Proizvodnja električne opreme za rasvjetu
27.40Proizvodnja električne opreme za rasvjetu
27.5Proizvodnja aparata za kućanstvo
27.51Proizvodnja električnih aparata za kućanstvo
27.52Proizvodnja neelektričnih aparata za kućanstvo
27.9Proizvodnja ostale električne opreme
27.90Proizvodnja ostale električne opreme
28Proizvodnja strojeva i uređaja, d. N.
28.1Proizvodnja strojeva za opće namjene
28.11Proizvodnja motora i turbina, osim motora za zrakoplove i motorna vozila
28.12Proizvodnja hidrauličnih pogonskih uređaja
28.13Proizvodnja ostalih crpki i kompresora
28.14Proizvodnja ostalih slavina i ventila
28.15Proizvodnja ležajeva, prijenosnika te prijenosnih i pogonskih elemenata
28.2Proizvodnja ostalih strojeva za opće namjene
28.21Proizvodnja peći i plamenika
28.22Proizvodnja uređaja za dizanje i prenošenje
28.23Proizvodnja uredskih strojeva i opreme (osim proizvodnje računala i periferne opreme)
28.24Proizvodnja mehaniziranoga ručnog alata
28.25Proizvodnja rashladne i ventilacijske opreme, osim za kućanstvo
28.29Proizvodnja ostalih strojeva za opće namjene, d. n.
28.3Proizvodnja strojeva za poljoprivredu i šumarstvo
28.30Proizvodnja strojeva za poljoprivredu i šumarstvo
28.4Proizvodnja strojeva za obradu metala i alatnih strojeva
28.41Proizvodnja strojeva za obradu metala
28.49Proizvodnja ostalih alatnih strojeva
28.9Proizvodnja ostalih strojeva za posebne namjene
28.91Proizvodnja strojeva za metalurgiju
28.92Proizvodnja strojeva za rudnike, kamenolome i građevinarstvo
28.93Proizvodnja strojeva za industriju hrane, pića i duhana
28.94Proizvodnja strojeva za industriju tekstila, odjeće i kože
28.95Proizvodnja strojeva za industriju papira i kartona
28.96Proizvodnja strojeva za plastiku i gumu
28.99Proizvodnja ostalih strojeva za posebne namjene, d. n.
29Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica
29.1Proizvodnja motornih vozila
29.10Proizvodnja motornih vozila
29.2Proizvodnja karoserija za motorna vozila, prikolica i poluprikolica
29.20Proizvodnja karoserija za motorna vozila, prikolica i poluprikolica
29.3Proizvodnja dijelova i pribora za motorna vozila
29.31Proizvodnja električne i elektroničke opreme za motorna vozila
29.32Proizvodnja ostalih dijelova i pribora za motorna vozila
30Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava
30.1Gradnja brodova i čamaca
30.11Gradnja brodova i plutajućih objekata
30.12Gradnja čamaca za razonodu i sportskih čamaca
30.2Proizvodnja željezničkih lokomotiva i tračničkih vozila
30.20Proizvodnja željezničkih lokomotiva i tračničkih vozila
30.3Proizvodnja zrakoplova i svemirskih letjelica te srodnih prijevoznih sredstava i opreme
30.30Proizvodnja zrakoplova i svemirskih letjelica te srodnih prijevoznih sredstava i opreme
30.4Proizvodnja vojnih borbenih vozila
30.40Proizvodnja vojnih borbenih vozila
30.9Proizvodnja prijevoznih sredstava, d. N.
30.91Proizvodnja motocikala
30.92Proizvodnja bicikala i invalidskih kolica
30.99Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava, d. n.
31Proizvodnja namještaja
31.0Proizvodnja namještaja
31.01Proizvodnja namještaja za poslovne i prodajne prostore
31.02Proizvodnja kuhinjskog namještaja
31.03Proizvodnja madraca
31.09Proizvodnja ostalog namještaja
32Ostala prerađivačka industrija
32.1Proizvodnja nakita, imitacije nakita (bižuterije) i srodnih proizvoda
32.11Proizvodnja novca
32.12Proizvodnja nakita i srodnih proizvoda
32.13Proizvodnja imitacije nakita (bižuterije) i srodnih proizvoda
32.2Proizvodnja glazbenih instrumenata
32.20Proizvodnja glazbenih instrumenata
32.3Proizvodnja sportske opreme
32.30Proizvodnja sportske opreme
32.4Proizvodnja igara i igračaka
32.40Proizvodnja igara i igračaka
32.5Proizvodnja medicinskih i stomatoloških instrumenata i pribora
32.50Proizvodnja medicinskih i stomatoloških instrumenata i pribora
32.9Prerađivačka industrija, d. N.
32.91Proizvodnja metla i četaka
32.99Ostala prerađivačka industrija, d. n.
33Popravak i instaliranje strojeva i opreme
33.1Popravak proizvoda od metala, strojeva i opreme
33.11Popravak proizvoda od metala
33.12Popravak strojeva
33.13Popravak elektroničke i optičke opreme
33.14Popravak električne opreme
33.15Popravak i održavanje brodova i čamaca
33.16Popravak i održavanje zrakoplova i svemirskih letjelica
33.17Popravak i održavanje ostalih prijevoznih sredstava
33.19Popravak ostale opreme
33.2Instaliranje industrijskih strojeva i opreme
33.20Instaliranje industrijskih strojeva i opreme
DOpskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija
35Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija
35.1Proizvodnja, prijenos i distribucija električne energije
35.11Proizvodnja električne energije
35.12Prijenos električne energije
35.13Distribucija električne energije
35.14Trgovina električnom energijom
35.2Proizvodnja plina; distribucija plinovitih goriva distribucijskom mrežom
35.21Proizvodnja plina
35.22Distribucija plinovitih goriva distribucijskom mrežom
35.23Trgovina plinom distribucijskom mrežom
35.3Opskrba parom i klimatizacija
35.30Opskrba parom i klimatizacija
EOpskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša
36Skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom
36.0Skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom
36.00Skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom
37Uklanjanje otpadnih voda
37.0Uklanjanje otpadnih voda
37.00Uklanjanje otpadnih voda
38Skupljanje otpada, djelatnosti obrade i zbrinjavanja otpada; oporaba materijala
38.1Skupljanje otpada
38.11Skupljanje neopasnog otpada
38.12Skupljanje opasnog otpada
38.2Obrada i zbrinjavanje otpada
38.21Obrada i zbrinjavanje neopasnog otpada
38.22Obrada i zbrinjavanje opasnog otpada
38.3Oporaba materijala
38.31Rastavljanje olupina
38.32Oporaba posebno izdvojenih materijala
39Djelatnosti sanacije okoliša te ostale djelatnosti gospodarenja otpadom
39.0Djelatnosti sanacije okoliša te ostale djelatnosti gospodarenja otpadom
39.00Djelatnosti sanacije okoliša te ostale djelatnosti gospodarenja otpadom
FGrađevinarstvo
41Gradnja zgrada
41.1Organizacija izvedbe projekata za zgrade
41.10Organizacija izvedbe projekata za zgrade
41.2Gradnja stambenih i nestambenih zgrada
41.20Gradnja stambenih i nestambenih zgrada
42Gradnja građevina niskogradnje
42.1Gradnja cesta i željezničkih pruga
42.11Gradnja cesta i autocesta
42.12Gradnja željezničkih pruga i podzemnih željeznica
42.13Gradnja mostova i tunela
42.2Gradnja cjevovoda, vodova za električnu struju i telekomunikacije
42.21Gradnja cjevovoda za tekućine i plinove
42.22Gradnja vodova za električnu struju i telekomunikacije
42.9Gradnja ostalih građevina niskogradnje
42.91Gradnja vodnih građevina
42.99Gradnja ostalih građevina niskogradnje, d. n.
43Specijalizirane građevinske djelatnosti
43.1Uklanjanje građevina i pripremni radovi na gradilištu
43.11Uklanjanje građevina
43.12Pripremni radovi na gradilištu
43.13Pokusno bušenje i sondiranje terena za gradnju
43.2Elektroinstalacijski radovi, uvođenje instalacija vodovoda, kanalizacije i plina i ostali građevinski instalacijski radovi
43.21Elektroinstalacijski radovi
43.22Uvođenje instalacija vodovoda, kanalizacije i plina i instalacija za grijanje i klimatizaciju
43.29Ostali građevinski instalacijski radovi
43.3Završni građevinski radovi
43.31Fasadni i štukaturski radovi
43.32Ugradnja stolarije
43.33Postavljanje podnih i zidnih obloga
43.34Soboslikarski i staklarski radovi
43.39Ostali završni građevinski radovi
43.9Ostale specijalizirane građevinske djelatnosti
43.91Radovi na krovištu
43.99Ostale specijalizirane građevinske djelatnosti, d. n.
GTrgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala
45Trgovina na veliko i na malo motornim vozilima i motociklima; popravak motornih vozila i motocikala
45.1Trgovina motornim vozilima
45.11Trgovina automobilima i motornim vozilima lake kategorije
45.19Trgovina ostalim motornim vozilima
45.2Održavanje i popravak motornih vozila
45.20Održavanje i popravak motornih vozila
45.3Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila
45.31Trgovina na veliko dijelovima i priborom za motorna vozila
45.32Trgovina na malo dijelovima i priborom za motorna vozila
45.4Trgovina motociklima, dijelovima i priborom za motocikle te održavanje i popravak motocikala
45.40Trgovina motociklima, dijelovima i priborom za motocikle te održavanje i popravak motocikala
46Trgovina na veliko, osim trgovine motornim vozilima i motociklima
46.1Trgovina na veliko uz naplatu ili na osnovi ugovora
46.11Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, živom stokom, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima
46.12Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim kemijskim proizvodima
46.13Posredovanje u trgovini drvom i građevinskim materijalom
46.14Posredovanje u trgovini strojevima, industrijskom opremom, brodovima i zrakoplovima
46.15Posredovanje u trgovini namještajem, proizvodima za kućanstvo i željeznom robom
46.16Posredovanje u trgovini tekstilom, odjećom, krznom, obućom i kožnim proizvodima
46.17Posredovanje u trgovini hranom, pićima i duhanom
46.18Posredovanje u trgovini specijaliziranoj za određene proizvode
46.19Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima
46.2Trgovina na veliko poljoprivrednim sirovinama i živom stokom
46.21Trgovina na veliko žitaricama, sirovim duhanom, sjemenjem i stočnom hranom
46.22Trgovina na veliko cvijećem i sadnicama
46.23Trgovina na veliko živom stokom
46.24Trgovina na veliko sirovim i štavljenim kožama
46.3Trgovina na veliko hranom, pićima i duhanom
46.31Trgovina na veliko voćem i povrćem
46.32Trgovina na veliko mesom i mesnim proizvodima
46.33Trgovina na veliko mlijekom, mliječnim proizvodima, jajima, jestivim uljima i mastima
46.34Trgovina na veliko pićima
46.35Trgovina na veliko duhanskim proizvodima
46.36Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i bombonima
46.37Trgovina na veliko kavom, čajem, kakaom i začinima
46.38Trgovina na veliko ostalom hranom uključujući ribe, rakove i školjke
46.39Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pićima i duhanskim proizvodima
46.4Trgovina na veliko proizvodima za kućanstvo
46.41Trgovina na veliko tekstilom
46.42Trgovina na veliko odjećom i obućom
46.43Trgovina na veliko električnim aparatima za kućanstvo
46.44Trgovina na veliko porculanom, staklom i sredstvima za čišćenje
46.45Trgovina na veliko parfemima i kozmetikom
46.46Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima
46.47Trgovina na veliko namještajem, sagovima i opremom za rasvjetu
46.48Trgovina na veliko satovima i nakitom
46.49Trgovina na veliko ostalim proizvodima za kućanstvo
46.5Trgovina na veliko informacijsko-komunikacijskom opremom
46.51Trgovina na veliko računalima, perifernom opremom i softverom
46.52Trgovina na veliko elektroničkim i telekomunikacijskim dijelovima i opremom
46.6Trgovina na veliko ostalim strojevima, opremom i priborom
46.61Trgovina na veliko poljoprivrednim strojevima, opremom i priborom
46.62Trgovina na veliko alatnim strojevima
46.63Trgovina na veliko strojevima za rudnike i građevinarstvo
46.64Trgovina na veliko strojevima za tekstilnu industriju te strojevima za šivanje i pletenje
46.65Trgovina na veliko uredskim namještajem
46.66Trgovina na veliko ostalim uredskim strojevima i opremom
46.69Trgovina na veliko ostalim strojevima i opremom
46.7Ostala specijalizirana trgovina na veliko
46.71Trgovina na veliko krutim, tekućim i plinovitim gorivima i srodnim proizvodima
46.72Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama
46.73Trgovina na veliko drvom, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom
46.74Trgovina na veliko željeznom robom, instalacijskim materijalom i opremom za vodovod i grijanje
46.75Trgovina na veliko kemijskim proizvodima
46.76Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima
46.77Trgovina na veliko ostacima i otpacima
46.9Nespecijalizirana trgovina na veliko
46.90Nespecijalizirana trgovina na veliko
47Trgovina na malo, osim trgovine motornim vozilima i motociklima
47.1Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama
47.11Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama pretežno hranom, pićima i duhanskim proizvodima
47.19Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama
47.2Trgovina na malo hranom, pićima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama
47.21Trgovina na malo voćem i povrćem u specijaliziranim prodavaonicama
47.22Trgovina na malo mesom i mesnim proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama
47.23Trgovina na malo ribama, rakovima i školjkama u
specijaliziranim prodavaonicama
47.24Trgovina na malo kruhom, pecivom, kolačima, tjesteninama, bombonima i slatkišima u specijaliziranim prodavaonicama
47.25Trgovina na malo pićima u specijaliziranim prodavaonicama
47.26Trgovina na malo duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama
47.29Ostala trgovina na malo prehrambenim proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama
47.3Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima u specijaliziranim prodavaonicama
47.30Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima u specijaliziranim prodavaonicama
47.4Trgovina na malo informacijsko-komunikacijskom opremom u specijaliziranim prodavaonicama
47.41Trgovina na malo računalima, perifernim jedinicama i softverom u specijaliziranim prodavaonicama
47.42Trgovina na malo telekomunikacijskom opremom u specijaliziranim prodavaonicama
47.43Trgovina na malo audio i videoopremom u specijaliziranim prodavaonicama
47.5Trgovina na malo ostalom opremom za kućanstvo u specijaliziranim prodavaonicama
47.51Trgovina na malo tekstilom u specijaliziranim prodavaonicama
47.52Trgovina na malo željeznom robom, bojama i staklom u specijaliziranim prodavaonicama
47.53Trgovina na malo sagovima i prostiračima za pod, zidnim i podnim oblogama u specijaliziranim prodavaonicama
47.54Trgovina na malo električnim aparatima za kućanstvo u specijaliziranim prodavaonicama
47.59Trgovina na malo namještajem, opremom za rasvjetu i ostalim proizvodima za kućanstvo u specijaliziranim prodavaonicama
47.6Trgovina na malo proizvodima za kulturu i rekreaciju u specijaliziranim prodavaonicama
47.61Trgovina na malo knjigama u specijaliziranim prodavaonicama
47.62Trgovina na malo novinama, papirnatom robom i pisaćim priborom u specijaliziranim prodavaonicama
47.63Trgovina na malo glazbenim i videozapisima
u specijaliziranim prodavaonicama
47.64Trgovina na malo sportskom opremom u
specijaliziranim prodavaonicama
47.65Trgovina na malo igrama i igračkama u specijaliziranim prodavaonicama
47.7Trgovina na malo ostalom robom u specijaliziranim prodavaonicama
47.71Trgovina na malo odjećom u specijaliziranim prodavaonicama
47.72Trgovina na malo obućom i proizvodima od kože
u specijaliziranim prodavaonicama
47.73Ljekarne
47.74Trgovina na malo medicinskim pripravcima i ortopedskim pomagalima u specijaliziranim prodavaonicama
47.75Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima
u specijaliziranim prodavaonicama
47.76Trgovina na malo cvijećem, sadnicama, sjemenjem, gnojivom, kućnim ljubimcima i hranom za kućne ljubimce u specijaliziranim prodavaonicama
47.77Trgovina na malo satovima i nakitom u specijaliziranim prodavaonicama
47.78Ostala trgovina na malo novom robom u specijaliziranim prodavaonicama
47.79Trgovina na malo rabljenom robom u specijaliziranim prodavaonicama
47.8Trgovina na malo na štandovima i tržnicama
47.81Trgovina na malo hranom, pićima i duhanskim proizvodima na štandovima i tržnicama
47.82Trgovina na malo tekstilom, odjećom i obućom na štandovima i tržnicama
47.89Trgovina na malo ostalom robom na štandovima i tržnicama
47.9Trgovina na malo izvan prodavaonica, štandova i tržnica
47.91Trgovina na malo preko pošte ili interneta
47.99Ostala trgovina na malo izvan prodavaonica, štandova i tržnica
HPrijevoz i skladištenje
49Kopneni prijevoz i cjevovodni transport
49.1Željeznički prijevoz putnika, međugradski
49.10Željeznički prijevoz putnika, međugradski
49.2Željeznički prijevoz robe
49.20Željeznički prijevoz robe
49.3Ostali kopneni prijevoz putnika
49.31Gradski i prigradski kopneni prijevoz putnika
49.32Taksi služba
49.39Ostali kopneni prijevoz putnika, d. n.
49.4Cestovni prijevoz robe i usluge preseljenja
49.41Cestovni prijevoz robe
49.42Usluge preseljenja
49.5Cjevovodni transport
49.50Cjevovodni transport
50Vodeni prijevoz
50.1Pomorski i obalni prijevoz putnika
50.10Pomorski i obalni prijevoz putnika
50.2Pomorski i obalni prijevoz robe
50.20Pomorski i obalni prijevoz robe
50.3Prijevoz putnika unutrašnjim vodenim putovima
50.30Prijevoz putnika unutrašnjim vodenim putovima
50.4Prijevoz robe unutrašnjim vodenim putovima
50.40Prijevoz robe unutrašnjim vodenim putovima
51Zračni prijevoz
51.1Zračni prijevoz putnika
51.10Zračni prijevoz putnika
51.2Zračni prijevoz robe i svemirski prijevoz
51.21Zračni prijevoz robe
51.22Svemirski prijevoz
52Skladištenje i prateće djelatnosti u prijevozu
52.1Skladištenje robe
52.10Skladištenje robe
52.2Prateće djelatnosti u prijevozu
52.21Uslužne djelatnosti u vezi s kopnenim prijevozom
52.22Uslužne djelatnosti u vezi s vodenim prijevozom
52.23Uslužne djelatnosti u vezi sa zračnim prijevozom
52.24Prekrcaj tereta
52.29Ostale prateće djelatnosti u prijevozu
53Poštanske i kurirske djelatnosti
53.1Djelatnosti pružanja univerzalnih poštanskih usluga
53.10Djelatnosti pružanja univerzalnih poštanskih usluga
53.2Djelatnosti pružanja ostalih poštanskih i kurirskih usluga
53.20Djelatnosti pružanja ostalih poštanskih i kurirskih usluga
IDjelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane
55Smještaj
55.1Hoteli i sličan smještaj
55.10Hoteli i sličan smještaj
55.2Odmarališta i slični objekti za kraći odmor
55.20Odmarališta i slični objekti za kraći odmor
55.3Kampovi i prostori za kampiranje
55.30Kampovi i prostori za kampiranje
55.9Ostali smještaj
55.90Ostali smještaj
56Djelatnosti pripreme i usluživanja hrane i pića
56.1Djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane
56.10Djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane
56.2Djelatnosti keteringa i ostale djelatnosti pripreme i usluživanja hrane
56.21Djelatnosti keteringa
56.29Ostale djelatnosti pripreme i usluživanja hrane
56.3Djelatnosti pripreme i usluživanja pića
56.30Djelatnosti pripreme i usluživanja pića
JInformacije i komunikacije
58Izdavačke djelatnosti
58.1Izdavanje knjiga, periodičnih publikacija i ostale izdavačke djelatnosti
58.11Izdavanje knjiga
58.12Izdavanje imenika i popisa korisničkih adresa
58.13Izdavanje novina
58.14Izdavanje časopisa i periodičnih publikacija
58.19Ostala izdavačka djelatnost
58.2Izdavanje softvera
58.21Izdavanje računalnih igara
58.29Izdavanje ostalog softvera
59Proizvodnja filmova, videofilmova i televizijskog programa, djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa
59.1Proizvodnja i distribucija filmova, videofilmova i televizijskog programa
59.11Proizvodnja filmova, videofilmova i televizijskog programa
59.12Djelatnosti koje slijede nakon proizvodnje filmova, videofilmova i televizijskog programa
59.13Distribucija filmova, videofilmova i televizijskog programa
59.14Djelatnosti prikazivanja filmova
59.2Djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa
59.20Djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa
60Emitiranje programa
60.1Emitiranje radijskog programa
60.10Emitiranje radijskog programa
60.2Emitiranje televizijskog programa
60.20Emitiranje televizijskog programa
61Telekomunikacije
61.1Djelatnosti žičane telekomunikacije
61.10Djelatnosti žičane telekomunikacije
61.2Djelatnosti bežične telekomunikacije
61.20Djelatnosti bežične telekomunikacije
61.3Djelatnosti satelitske telekomunikacije
61.30Djelatnosti satelitske telekomunikacije
61.9Ostale telekomunikacijske djelatnosti
61.90Ostale telekomunikacijske djelatnosti
62Računalno programiranje, savjetovanje i djelatnosti povezane s njima
62.0Računalno programiranje, savjetovanje i djelatnosti povezane s njima
62.01Računalno programiranje
62.02Savjetovanje u vezi s računalima
62.03Upravljanje računalnom opremom i sustavom
62.09Ostale uslužne djelatnosti u vezi s informacijskom tehnologijom i računalima
63Informacijske uslužne djelatnosti
63.1Obrada podataka, usluge poslužitelja i djelatnosti povezane s njima; internetski portali
63.11Obrada podataka, usluge poslužitelja i djelatnosti povezane s njima
63.12Internetski portali
63.9Ostale informacijske uslužne djelatnosti
63.91Djelatnosti novinskih agencija
63.99Ostale informacijske uslužne djelatnosti, d. n.
KFinancijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja
64Financijske uslužne djelatnosti, osim osiguranja i mirovinskih fondova
64.1Novčarsko posredovanje
64.11Središnje bankarstvo
64.19Ostalo novčarsko posredovanje
64.2Djelatnosti holding-društava
64.20Djelatnosti holding-društava
64.3Uzajamni fondovi (trustovi), ostali fondovi i slični financijski subjekti
64.30Uzajamni fondovi (trustovi), fondovi i slični financijski subjekti
64.9Ostale financijske uslužne djelatnosti, osim osiguranja i mirovinskih fondova
64.91Financijski leasing
64.92Ostalo kreditno posredovanje
64.99Ostale financijske uslužne djelatnosti, osim osiguranja i mirovinskih fondova, d. n.
65Osiguranje, reosiguranje i mirovinski fondovi, osim obveznoga socijalnog osiguranja
65.1Osiguranje
65.11Životno osiguranje
65.12Ostalo osiguranje
65.2Reosiguranje
65.20Reosiguranje
65.3Mirovinski fondovi
65.30Mirovinski fondovi
66Pomoćne djelatnosti kod financijskih usluga i djelatnosti osiguranja
66.1Pomoćne djelatnosti kod financijskih usluga, osim osiguranja i mirovinskih fondova
66.11Poslovanje financijskih tržišta
66.12Djelatnosti posredovanja u poslovanju vrijednosnim papirima i robnim ugovorima
66.19Ostale pomoćne djelatnosti kod financijskih usluga, osim osiguranja i mirovinskih fondova
66.2Pomoćne djelatnosti u osiguranju i mirovinskim fondovima
66.21Procjena rizika i štete
66.22Djelatnosti agenata i posrednika osiguranja
66.29Ostale pomoćne djelatnosti u osiguranju i mirovinskim fondovima
66.3Djelatnosti upravljanja fondovima
66.30Djelatnosti upravljanja fondovima
LPoslovanje nekretninama
68Poslovanje nekretninama
68.1Kupnja i prodaja vlastitih nekretnina
68.10Kupnja i prodaja vlastitih nekretnina
68.2Iznajmljivanje i upravljanje vlastitim nekretninama ili nekretninama uzetim u zakup (leasing)
68.20Iznajmljivanje i upravljanje vlastitim nekretninama ili nekretninama uzetim u zakup (leasing)
68.3Poslovanje nekretninama uz naplatu ili na osnovi ugovora
68.31Agencije za poslovanje nekretninama
68.32Upravljanje nekretninama uz naplatu ili na osnovi ugovora
MStručne, znanstvene i tehničke djelatnosti
69Pravne i računovodstvene djelatnosti
69.1Pravne djelatnosti
69.10Pravne djelatnosti
69.2Računovodstvene, knjigovodstvene i revizijske djelatnosti; porezno savjetovanje
69.20Računovodstvene, knjigovodstvene i revizijske djelatnosti; porezno savjetovanje
70Upravljačke djelatnosti; savjetovanje u vezi s upravljanjem
70.1Upravljačke djelatnosti
70.10Upravljačke djelatnosti
70.2Savjetovanje u vezi s upravljanjem
70.21Odnosi s javnošću i djelatnosti priopćivanja
70.22Savjetovanje u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem
71Arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo; tehničko ispitivanje i analiza
71.1Arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo te s njima povezano tehničko savjetovanje
71.11Arhitektonske djelatnosti
71.12Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje
71.2Tehničko ispitivanje i analiza
71.20Tehničko ispitivanje i analiza
72Znanstveno istraživanje i razvoj
72.1Istraživanje i eksperimentalni razvoj u prirodnim, tehničkim i tehnološkim znanostima
72.11Istraživanje i eksperimentalni razvoj u biotehnologiji
72.19Ostalo istraživanje i eksperimentalni razvoj u prirodnim, tehničkim i tehnološkim znanostima
72.2Istraživanje i eksperimentalni razvoj u društvenim i humanističkim znanostima
72.20Istraživanje i eksperimentalni razvoj u društvenim i humanističkim znanostima
73Promidžba (reklama i propaganda) i istraživanje tržišta
73.1Promidžba (reklama i propaganda)
73.11Agencije za promidžbu (reklamu i propagandu)
73.12Oglašavanje preko medija
73.2Istraživanje tržišta i ispitivanje javnoga mnijenja
73.20Istraživanje tržišta i ispitivanje javnoga mnijenja
74Ostale stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti
74.1Specijalizirane dizajnerske djelatnosti
74.10Specijalizirane dizajnerske djelatnosti
74.2Fotografske djelatnosti
74.20Fotografske djelatnosti
74.3Prevoditeljske djelatnosti i usluge tumača
74.30Prevoditeljske djelatnosti i usluge tumača
74.9Ostale stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti, d. N.
74.90Ostale stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti, d. n.
75Veterinarske djelatnosti
75.0Veterinarske djelatnosti
75.00Veterinarske djelatnosti
NAdministrativne i pomoćne uslužne djelatnosti
77Djelatnosti iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing)
77.1Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) motornih vozila
77.11Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) automobila i motornih vozila lake kategorije
77.12Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) kamiona
77.2Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo
77.21Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) opreme za rekraciju i sport
77.22Iznajmljivanje videokaseta i diskova
77.29Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) ostalih predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo
77.3Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) ostalih strojeva, opreme te materijalnih dobara
77.31Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) poljoprivrednih strojeva i opreme
77.32Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) strojeva i opreme za građevinarstvo i inženjerstvo
77.33Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) uredskih strojeva i opreme (uključujući računala)
77.34Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) plovnih prijevoznih sredstava
77.35Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) zračnih prijevoznih sredstava
77.39Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) ostalih strojeva, opreme i materijalnih dobara, d. n.
77.4Davanje u zakup (leasing) prava na uporabu intelektualnog vlasnišva i sličnih proizvoda, osim radova koji su zaštićeni autorskim pravima
77.40Davanje u zakup (leasing) prava na uporabu intelektualnog vlasnišva i sličnih proizvoda, osim radova koji su zaštićeni autorskim pravima
78Djelatnosti zapošljavanja
78.1Djelatnosti agencija za zapošljavanje
78.10Djelatnosti agencija za zapošljavanje
78.2Djelatnosti agencija za privremeno zapošljavanje
78.20Djelatnosti agencija za privremeno zapošljavanje
78.3Ostalo ustupanje ljudskih resursa
78.30Ostalo ustupanje ljudskih resursa
79Putničke agencije, organizatori putovanja (turoperatori) i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti povezane s njima
79.1Djelatnosti putničkih agencija i organizatora putovanja (turoperatora)
79.11Djelatnosti putničkih agencija
79.12Djelatnosti organizatora putovanja (turoperatora)
79.9Ostale rezervacijske usluge i djelatnosti povezane s njima
79.90Ostale rezervacijske usluge i djelatnosti povezane s njima
80Zaštitne i istražne djelatnosti
80.1Djelatnosti privatne zaštite
80.10Djelatnosti privatne zaštite
80.2Usluge zaštite uz pomoć sigurnosnih sustava
80.20Usluge zaštite uz pomoć sigurnosnih sustava
80.3Istražne djelatnosti
80.30Istražne djelatnosti
81Usluge u vezi s upravljanjem i održavanjem zgrada te djelatnosti uređenja i održavanja krajolika
81.1Upravljanje zgradama
81.10Upravljanje zgradama
81.2Djelatnosti čišćenja
81.21Osnovno čišćenje zgrada
81.22Ostale djelatnosti čišćenja zgrada i objekata
81.29Ostale djelatnosti čišćenja
81.3Uslužne djelatnosti uređenja i održavanja krajolika
81.30Uslužne djelatnosti uređenja i održavanja krajolika
82Uredske administrativne i pomoćne djelatnosti te ostale poslovne pomoćne djelatnosti
82.1Uredske administrativne i pomoćne djelatnosti
82.11Kombinirane uredske administrativne uslužne djelatnosti
82.19Fotokopiranje, priprema dokumenata i ostale specijalizirane uredske pomoćne djelatnosti
82.2Djelatnosti pozivnih centara
82.20Djelatnosti pozivnih centara
82.3Organizacija sastanaka i poslovnih sajmova
82.30Organizacija sastanaka i poslovnih sajmova
82.9Poslovne pomoćne uslužne djelatnosti, d. N.
82.91Djelatnosti agencija za prikupljanje i naplatu računa te kreditnih ureda
82.92Djelatnosti pakiranja
82.99Ostale poslovne pomoćne uslužne djelatnosti, d. n.
OJavna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje
84Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje
84.1Državna uprava te ekonomska i socijalna politika zajednice
84.11Opće djelatnosti javne uprave
84.12Reguliranje djelatnosti subjekata koji pružaju zdravstvenu zaštitu, usluge u obrazovanju i kulturi i druge društvene usluge, osim obveznoga socijalnog osiguranja
84.13Reguliranje i poboljšavanje poslovanja u gospodarstvu
84.2Pružanje usluga zajednici kao cjelini
84.21Vanjski poslovi
84.22Poslovi obrane
84.23Sudske i pravosudne djelatnosti
84.24Poslovi javnog reda i sigurnosti
84.25Djelatnosti vatrogasne službe
84.3Djelatnosti obveznoga socijalnog osiguranja
84.30Djelatnosti obveznoga socijalnog osiguranja
PObrazovanje
85Obrazovanje
85.1Predškolsko obrazovanje
85.10Predškolsko obrazovanje
85.2Osnovno obrazovanje
85.20Osnovno obrazovanje
85.3Srednje obrazovanje
85.31Opće srednje obrazovanje
85.32Tehničko i strukovno srednje obrazovanje
85.4Visoko obrazovanje
85.41Obrazovanje nakon srednjeg koje nije visoko
85.42Visoko obrazovanje
85.5Ostalo obrazovanje i poučavanje
85.51Obrazovanje i poučavanje u području sporta i rekreacije
85.52Obrazovanje i poučavanje u području kulture
85.53Djelatnosti vozačkih škola
85.59Ostalo obrazovanje i poučavanje, d. n.
85.6Pomoćne uslužne djelatnosti u obrazovanju
85.60Pomoćne uslužne djelatnosti u obrazovanju
QDjelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi
86Djelatnosti zdravstvene zaštite
86.1Djelatnosti bolnica
86.10Djelatnosti bolnica
86.2Djelatnosti medicinske i stomatološke prakse
86.21Djelatnosti opće medicinske prakse
86.22Djelatnosti specijalističke medicinske prakse
86.23Djelatnosti stomatološke prakse
86.9Ostale djelatnosti zdravstvene zaštite
86.90Ostale djelatnosti zdravstvene zaštite
87Djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem
87.1Djelatnosti ustanova za njegu
87.10Djelatnosti ustanova za njegu
87.2Djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem za osobe s teškoćama u razvoju, duševno bolesne i osobe ovisne o alkoholu, drogama ili drugim opojnim sredstvima
87.20Djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem za osobe s teškoćama u razvoju, duševno bolesne i osobe ovisne o alkoholu, drogama ili drugim opojnim sredstvima
87.3Djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem za starije osobe i osobe s invaliditetom
87.30Djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem za starije osobe i osobe s invaliditetom
87.9Ostale djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem
87.90Ostale djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem
88Djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja
88.1Djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja za starije osobe i osobe s invaliditetom
88.10Djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja za starije osobe i osobe s invaliditetom
88.9Ostale djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja
88.91Djelatnosti dnevne skrbi o djeci
88.99Ostale djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja, d. n.
RUmjetnost, zabava i rekreacija
90Kreativne, umjetničke i zabavne djelatnosti
90.0Kreativne, umjetničke i zabavne djelatnosti
90.01Izvođačka umjetnost
90.02Pomoćne djelatnosti u izvođačkoj umjetnosti
90.03Umjetničko stvaralaštvo
90.04Rad umjetničkih objekata
91Knjižnice, arhivi, muzeji i ostale kulturne djelatnosti
91.0Knjižnice, arhivi, muzeji i ostale kulturne djelatnosti
91.01Djelatnosti knjižnica i arhiva
91.02Djelatnosti muzeja
91.03Rad povijesnih mjesta i građevina te sličnih zanimljivosti za posjetitelje
91.04Djelatnosti botaničkih i zooloških vrtova i prirodnih rezervata
92Djelatnosti kockanja i klađenja
92.0Djelatnosti kockanja i klađenja
92.00Djelatnosti kockanja i klađenja
93Sportske djelatnosti te zabavne i rekreacijske djelatnosti
93.1Sportske djelatnosti
93.11Rad sportskih objekata
93.12Djelatnosti sportskih klubova
93.13Fitnes centri
93.19Ostale sportske djelatnosti
93.2Zabavne i rekreacijske djelatnosti
93.21Djelatnosti zabavnih i tematskih parkova
93.29Ostale zabavne i rekreacijske djelatnosti
SOstale uslužne djelatnosti
94Djelatnosti članskih organizacija
94.1Djelatnosti poslovnih organizacija, organizacija poslodavaca i strukovnih članskih organizacija
94.11Djelatnosti poslovnih organizacija i organizacija poslodavaca
94.12Djelatnosti strukovnih članskih organizacija
94.2Djelatnosti sindikata
94.20Djelatnosti sindikata
94.9Djelatnosti ostalih članskih organizacija
94.91Djelatnosti vjerskih organizacija
94.92Djelatnosti političkih organizacija
94.99Djelatnosti ostalih članskih organizacija, d. n.
95Popravak računala i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo
95.1Popravak računala i komunikacijske opreme
95.11Popravak računala i periferne opreme
95.12Popravak komunikacijske opreme
95.2Popravak predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo
95.21Popravak elektroničkih uređaja za široku potrošnju
95.22Popravak aparata za kućanstvo te opreme za kuću i vrt
95.23Popravak obuće i proizvoda od kože
95.24Popravak namještaja i pokućstva
95.25Popravak satova i nakita
95.29Popravak ostalih predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo
96Ostale osobne uslužne djelatnosti
96.0Ostale osobne uslužne djelatnosti
96.01Pranje i kemijsko čišćenje tekstila i krznenih proizvoda
96.02Frizerski saloni i saloni za uljepšavanje
96.03Pogrebne i srodne djelatnosti
96.04Djelatnosti za njegu i održavanje tijela
96.09Ostale osobne uslužne djelatnosti, d. n.
TDjelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe
97Djelatnosti kućanstava koja zapošljavaju poslugu
97.0Djelatnosti kućanstava koja zapošljavaju poslugu
97.00Djelatnosti kućanstava koja zapošljavaju poslugu
98Djelatnosti privatnih kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe
98.1Djelatnosti privatnih kućanstava koja proizvode različitu robu za vlastite potrebe
98.10Djelatnosti privatnih kućanstava koja proizvode različitu robu za vlastite potrebe
98.2Djelatnosti privatnih kućanstava koja obavljaju različite usluge za vlastite potrebe
98.20Djelatnosti privatnih kućanstava koja obavljaju različite usluge za vlastite potrebe
UDjelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela
99Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela
99.0Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela
99.00Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela
Skip to content