Poslovni plan primjer

Poslovni plan primjer

Poslovni plan primjer za samozapošljavanje

ZAHTJEV / PODACI O PODNOSITELJU

PODRUČNI URED :

 • IME i PREZIME: Marina Šampija
 • OIB: 23392132333
 • ZANIMANJE: Krojačica
 • DATUM ROĐENJA: 11.02.1992.
 • ADRESA: boravište: Makadamska ulica 21B, 10 000 Zagreb
 • KONTAKT TELEFONOM: 09268229871
 • OSNOVNA ŠKOLA: Osnovna škola Brač, godina završetka 2006.
 • SREDNJA ŠKOLA: Opća gimnazija Mire Hitreca Zadar, godina završetka 2010.
 • FAKULTET:

OSPOSOBLJAVANJE i EDUKACIJE: Stručno osposobljavanje u Tvornici za preradu tekstila

Završene edukacije: Edukacija za tisak na print, dizajn

HOBIJI: planinarenje, ples

Vrsta tražene potpore za samozapošljavanje: SAMOZAPOŠLJAVANJE JEDNE OSOBE

OPĆI PODACI O BUDUĆEM POSLOVNOM SUBJEKTU

VRSTA POSLOVNOG SUBJEKTA: Paušalni Obrt

STRUKTURA VLASNIŠTVA:

UNOS DJELATNOSTI PREMA NKD:  18.12,18.13,47.89,47.91,63.99,32.99

IZNOS TRAŽENE POTPORE: 130.000 kuna

ZAHTJEV / POSLOVNI PLAN                               

PODACI O BUDUĆEM PODUZETNIKU I POSLOVNOM SUBJEKTU

NAVEDITE KRONOLOŠKI DOSADAŠNJE RADNO ISKUSTVO OSTVARENO TEMELJEM UGOVORA O RADU

RAZDOBLJE POSLODAVAC ZANIMANJE
04/2015 – 12/2018 Mali Obrt KA – Šivanje i dizajn Šivanje predmeta i odjeće
03/01/2017 – 20/12/2018 Tvornica šivanja d.o.o., Kninska 9, 10000 Zagreb Švelja
05/01/2020 – 20/03/2020 Centar Toni Print d.o.o. Savjetnik za print
04/2020 – 06/2020 Kumiy tvornica odjeće d.o.o. Prodavač

PREDMET POSLOVANJA (OPIS POSLOVNE IDEJE – DETALJI)

NAVEDITE KOJU VRSTU POSLOVNOG SUBJEKTA NAMJERAVATE REGISTRIRATI I ZA KOJU DJELATNOST

Paušalni Obrt

 • Šivanje jastuka sa tiskom personaliziranih slika-tekstova
 • Izrada personaliziranih suvenira
 • Tisak personaliziranih majica
 • Šivanje pregaća i tisak
 • Tisak na šalice,kape
 • Tisak na radnu i sportsku odjeću
 • Štikanje i vez na majice,radnu odjeću,sportsku odjeću,kape

OPIŠITE KAKO STE DOŠLI NA IDEJU O POKRETANJU VLASTITOG POSLA, POVEŽITE TU IDEJU S DOSADAŠNJIM RADNIM ISKUSTVOM. NAVEDITE ZAŠTO SMATRATE DA VI IMATE ZNANJA i SPOSOBNOST DA PREDLOŽENU POSLOVNU INICIJATIVU UČINITE USPJEŠNOM

Ideja o pokretanju vlastitog posla dugo stoji kao neostvarena želja. Moderan način života i prilike nagnali su nas da se uz primarni posao dugo godina bavimo i šivanjem po narudžbi. Školovanje u Industrijsko Tekstilno – obrtničkoj školi odličan je temelj za ono čime bismo se bavili puno radno vrijeme. Dugogodišnje iskustvo u šivanju jastuka, pregaća, haljina, prepravaka hlača ali i rad u šivanju u industriji namještaja nagnalo nas je na promišljanje o pokretanju vlastitog posla.

Znanjem i sposobnošću imamo želju stvoriti uspješan posao u šivanju, krojenju po mjeri ali i tisku na predmete i tekstil jer se znanje temelji na iskustvu a sposobnost na visokoj motivaciji spajanja šivanja i modernog poslovanja. Iskustvo rada u sito tisku upotpunjuje ideju i širi mogućnosti na korištenje sublimacijske opreme za tisak na tekstilu i drugim predmetima.

Motivacija za bavljenje ovom vrstom posla osim rada za sebe bila bi i povećanje standarda života jer kao radišna osoba gledam na usluge krojenja kao na profitabilan posao. Usluge krojenja, šivanja i tiska imaju potražnju na tržištu i na temelju iskustva i činjenica mogu napisati da je ova struka tražena i da ima potencijal uz dobro vodstvo postati uspješan biznis.

Trendovi pokazuju da je tekstilna industrija u porastu i da je Hrvatska kao turistička zemlja u smještaju i ugostiteljstvu napredovala iz godine u godinu gdje ju prate druge industrije pa tako i potrebe za krojenjem po mjeri, šivanjem i individualiziranim tiskom na predmete i tekstil.

Želimo uz znanje iskoristiti iskustvo te započeti održivi posao koji nema nerealna kapitalna ulaganja, profitabilan je, ima i konstantnu potražnju sa odličnim omjerom uloženog i dobivenog.

Ulazak u vlastito poslovanje realizacija je ideje posla koji obavljamo uspješno i koji bismo nastavili raditi već pripremljeni na sve poteškoće poslovanja na koje bismo mogli naići, radeći često i po 10h sa promišljanjima financijskog aspekta i optimiziranja troškova. Potencijal samozapošljavanja postoji i poslovanje temeljeno na stvarnim informacijama ponude i potražnje čini poslovnu ideju prilikom za pokretanjem vlastita poslovanja.

Usluge krojenja kojima se bavim i za što sam se školovala tiču se tiska na tekstil i predmete, krojenja po mjeri i pregovaranja sa klijentima, velikim i malim. Samozapošljavanje se savršeno uklapa u radno iskustvo i poslovnu ideju jer bi omogućilo nastavak rada u struci, profesionalni razvoj u poduzetništvu i priliku da predloženu poslovnu ideju učinim uspješnom.

OPIŠITE DETALJNO VRSTU PROIZVODA I/ILI USLUGU KOJU PLANIRATE PONUDITI TRŽIŠTU TE POJASNITE NA KOJOJ LOKACIJI NAMJERAVATE OBAVLJATI DJELATNOST. UKOLIKO PLANIRATE OBAVLJATI VIŠE DJELATNOSTI, NAVEDEITE POJEDINOSTI ZA SVAKU OD NJIH.

Paušalni obrt biti će registriran u poslovnom prostoru u mjestu Zagreb u Zagrebačkoj županiji.

Radi nedostataka škola i programa obrazovanja zanat šivanja i tiska nije jednostavno usvojiti te je to nepopularno zanimanje. Široka potrošnja i konzumerizam društva drže tekstilnu industriju u eksponencijalnom rastu gdje postoji potreba za kvalitetnijom odjećom i materijalima sa personaliziranim i individualiziranim dizajnom.

Vlastito poslovanje pokreće se s ciljem pružanja usluga šivanja jastuka sa tiskom i dizajnom, personalizirane slike-tekstovi, personaliziranih suvenira, tisak personaliziranih majica, šivanja pregaća, tisak na šalice,tisak na upaljače, tisak na kape, tisak na radnu i sportsku odjeću, štikanje i vez na majice,radnu odjeću,sportsku odjeću i kape. Između ostaloga imati ćemo i usluge popravaka odjeće u kratkome roku sa dostavom.

Kvaliteta kao ključni faktor pomoći će prodaji s ciljem da nadmašuje očekivanja naših kupaca.

Druge djelatnosti:  18.12 – Ostalo tiskanje-Pretežita

18.13 – Usluge pripreme za tisak i objavljivanje

47.89 -Trgovina na malo ostalom robom na štandovima i tržnicom

47.91 -Trgovina na malo preko pošte ili interneta

63.99 -Ostale informacijske uslužne djelatnosti-usluge informacijskog društva

32.99 -Ostala prerađivačka industrija-izrada suvenira

Mogućnost promocije poslovnih korisnika kao tisak brenda i promocije tvrtke ili obrta popularan je oblik marketinga na raznim predmetima koji već imaju svoje tržište. Šivanje s druge strane kao tradicionalan zanat izvrstan je spoj sa korištenjem modernih tehnika kojima se vizualno oblikuje konačan proizvod.

BAVI LI SE NETKO U VAŠOJ OBITELJI ISTOM ILI SRODNOM DJELATNOŠĆU (ako je da popuniti podatke)

U obitelji se nitko ne koristi istom ili srodnom djelatnošću.

PROCJENJUJETE LI DA ĆETE U PRVOJ GODINI POSLOVANJA IMATI POTREBU ZA ZAPOŠLJAVANJEM DRUGIH RADNIKA (da, ne, ne mogu procjeniti) … OBRAZLOŽITE ODGOVOR

Ne mogu procjeniti samim tim što se puni pogon očekuje u roku od šest mjeseci pa tako i pozitivno poslovanje nakon prve godine.

 

AKO ŽELITE UGOVORITI SAVJETOVANJE OKO POSLOVNOG PLANA, TRAŽITE POMOĆ OKO PISANJA DIJELA POSLOVNOG PLANA ILI UGOVORITI PISANJE CJELOKUPNOG PLANA:

NAZOVITE NAS TELEFONSKI:

091 783 0871

 

 

STRUKTURA ULAGANJA

NAVEDITE U ŠTO NAMJERAVATE ULOŽITI SREDSTVA U PRVOJ GODINI POSLOVANJA – TO MOGU BITI OSNOVNA SREDSTVA I OPREMA (NAVESTI KOJA), MATERIJAL i SIROVINA ZA RAD, VOZILO, OPREMA ZA UREĐENJE PROSTORA, EDUKACIJA ITD.

Sredstva planiram uložiti u opremu za rad kao što je Sublimacijski printer, Preša za majice, Preša za kape, Preša za šalice, Stroj za štikanje i vez, Preša za upaljače, Softwer za izradu dizajna strojnog veza, Repro materijal.

Vrsta ulaganja Iznos
UKUPNO  

NAVEDITE U ŠTO NAMJERAVATE ULOŽITI SREDSTVA IZ DRUGIH IZVORA FINANCIRANJA U PRVOJ i DRUGOJ GODINI POSLOVANJA – TO MOGU BITI OSNOVNA SREDSTVA i OPREMA (NAVESTI KOJA), MATERIJAL i SIROVINA POTREBNI ZA RAD, VOZILO, OPREMA ZA UREĐENJE PROSTORA, EDUKACIJE i SL. NAVEDENE STAVKE NAVESTI U TABLICE S OBZIROM NA IZVOR FINANCIRANJA

Tablica 1.2. – Ulaganja sredstvima iz drugih izvora financiranja

Vrsta ulaganja Izvor Iznos financiranja
Vlastiti
Vlastiti
Vlastiti
UKUPNO

NAVEDITE U ŠTO NAMJERAVATE ULOŽITI SREDSTVA IZ DRUGIH IZVORA FINANCIRANJA U PRVOJ I DRUGOJ GODINI POSLOVANJA – TO MOGU BITI OSNOVNA SREDSTVA I OPREMA (NAVESTI KOJA), MATERIJAL I SIROVINA POTREBNI ZA RAD, VOZILO, OPREMA ZA UREĐENJE PROSTORA, EDUKACIJE I SL. NAVEDENE STAVKE NAVESTI U TABLICE S OBZIROM NA IZVOR FINANCIRANJA

Tablica 1.2. – Ulaganja sredstvima iz drugih izvora financiranja

Vrsta ulaganja Izvor Iznos financiranja
Vlastiti
Vlastiti
Vlastiti
UKUPNO

POTREBAN PROSTOR I DOZVOLE ZA RAD – DETALJI

PODACI O VAŠEM POSLOVNOM PROSTORU (u vlasništvu, u zakupu, nije potreban):

u zakupu

NAVEDITE U KOJEM GRADU/MJESTU PLANIRATE REGISTRIRATI SJEDIŠTE BUDUĆEG POSLOVNOG SUBJEKTA, TE NA KOJEM PODRUČJU PLANIRATE OBAVLJATI DJELATNOST.

10000 Zagreb , Zagrebačka Županija, Republika Hrvatska

UKOLIKO VAM JE POTREBAN POSLOVNI PROSTOR, NAVEDITE DETALJE O TOME IMATE LI OSIGURAN PROSTOR U SVOM VLASNIŠTVU, VLASNIŠTVU OBITELJI ILI GA PLANIRATE ZAKUPITI

Prostor je u vlasništvu obitelji

JESU LI ZA OBAVLJANJE VAŠE DJELATNOSTI POTREBNE ODREĐENE DOZVOLE, ODOBRENJA, ATESTI ILI ZADOVOLJAVANJE ODREĐENIH MINIMALNIH TEHNIČKIH UVJETA?
AKO DA, KOJE?

Zaštita na radu

NAVEDITE KOJA ODOBRENJE, ATESTE, LICENCE i SL. MORATE ISHODITI ILI NABAVITI.

Poslovni plan primjer Ostvari Mjere

PROCJENA TRŽIŠTA I KONKURENCIJE – DETALJI

TKO SU POTENCIJALNI KORISNICI ILI KLIJENTI VAŠIH PROIZVODA/USLUGA TE NA KOJI DIO TRŽIŠTA SE PLANIRATE ORIJENTIRATI (ODREDITI LOKALITET: GRAD, ŽUPANIJA, DRŽAVA)?

Mjesto Zagreb i Zagrebačka županija, Republika Hrvatska tržište privatni i javni sektor, ugostiteljske tvrtke (hoteli, restorani), veleprodajni i maloprodajni trgovci. Potencijalni korisnici ili klijenti su muškarci i žene starosne dobi od 18-69 godina. Najveći dio klijenata su poslovni korisnici koji vode veleprodaju i maloprodaju suvenira, unikatnih radova i dizajna tekstila.

Usluge koje su u planu tražene su kod poslovnih korisnika za daljnju prodaju i uređenje vlastitih prostora kao što su stoljnjaci u restoranima, jastučnice i posteljine u hotelima i u maloprodaji uz unikatan dizajn, poslovni pokloni sa tiskom na majice, kape, šalice. Proizvodnja i prodaja nije bazirana samo na poslovne korisnike već i privatne koji imaju potrebu za suvenirima, krojačkim uslugama i tiskom na predmete.

Javni sektor podrazumijeva hotele, prenočišta, restorane i sve uslužne djelatnosti gdje postoji mogućnost za prodajom suvenira, poslovnih poklona, unikatnih predmeta ali i pregača za „vrtičke tete“. Tvrtke sa distributerskim mrežama trgovaca uvijek su u potrazi za kvalitetnim dobavljačima i tu vidimo mogućnost plasiranja proizvoda za koje je moguće uvesti i standard izrade, tako da jamčimo kvalitetu.

Kompletna slika poslovanja može se podijeliti na dva dijela a to su lokalno djelovanje sa maloprodajnim uslugama i šire djelovanje kao proizvođač i dobavljač što uključuje s jedne strane kupce koji nas direktno kontaktiraju i za koje samostalno obavljamo radove, narudžbe, usluge i prodaju i s druge strane veleprodajne i maloprodajne trgovce sa kojima sklapamo ugovore o suradnji i nabavi.

Lokalitet djelovanja je mjesto Zagreb kao baza iz koje korištenjem modernih komunikacija (email otvorene ponude, pisma namjere, video pozivi) možemo doprijeti do svake tvrtke u Republici Hrvatskoj koja se bavi prodajom, veleprodajom, ugostiteljstvom, turizmom, hotelijerstvom, sportski klubovi i fan udruge, kako bismo ponudili usluge i proizvode.

NAVEDITE NA KOJI NAČIN STE PROCJENILI DA ĆE VAŠI PROIZVODI/USLUGE BITI PREPOZNATI NA TRŽIŠTU TE DA ĆETE IMATI DOVOLJNO KLIJENATA ZA USPJEŠNO POSLOVANJE?

Kanalima komunikacije korištenjem digitalnih medija možemo doprijeti do šireg broja kupaca, klijenata i partnera, fokus je na taj način spoj svestranosti poslovanja i marketinga. Korištenjem javno dostupnih registara dolazimo do prosječnog broja aktivnih veleprodaja od 257 tvrtki na razini države te filtriranjem do ciljanih skupina kojima ćemo pružiti proizvode i usluge.

Tri segmenta poslovanja čine i tri skupine kupaca a to su klijenti koji imaju potrebe za popravcima i prepravcima tekstila i dizajnom, poslovni korisnici za daljnju preprodaju i maloprodajni kupci koji nas direktno posjećuju sa upitom o gotovom proizvodu, bez marketinga koliko god bila dobra kvaliteta proizvoda ovaj način poslovanja nije moguć, iz tog razloga posebnu pažnju ćemo posvetiti ne samo proizvodnji kvalitetnog već i komunikaciji prema krajnjem kupcu.

Potencijalni kupac mora biti upoznat sa našim uslugama a proizvod predstavljen na najbolji mogući način. Dovoljno klijenata na tržištu moguće je ostvariti upornošću u predstavljanju proizvoda, promocijom i kvalitetom. Spremnost na odricanje u početku poslovanja ima za cilj stvoriti odnos i uspješnu suradnju sa nekoliko dobavljača sa velikim mogućnostima plasmana proizvoda na tržište dok u isto vrijeme djelujemo lokalno i samostalno.

Proizvodi koje mislimo plasirati na tržište su dobro poznati proizvodi koji imaju svoje tržište a to su kapa, šalica, majica, posteljina, razni odjevni predmeti i suveniri kao upaljači. Usluge koje ćemo nuditi osim maloprodajnim kupcima imaju bazu trgovaca i na nama je da ih dizajniramo, oblikujemo i prilagodimo kako bismo privukli pozornost i ostvarili konverziju.

Navedeno o važnosti privlačnog vizulanog je u svrhu prepoznavanja usluge i suradnji sa tvrtkama koje mogu iskoristiti kanale prodaje. Uspješno i kvalitetno nije jedini uvjet za uspješno poslovanje već i mogućnost prilagodbe za standardizaciju proizvoda i ispunjenje zahtjeva. Stvaranje brenda i optimizacija poslovanja u svrhu stvaranja održivih usluga korak je ka uspješnom poslovanju.

Tržište u ovome trenutku a i u budućnosti temelji se na konzumerizmu i popularnim medijskim trendovima. Poželjno je što prije osim individualnih i personaliziranih poslovnih poklona i predmeta, uvesti i popularne dizajne za koje je potrebno imati dozvole za komercijalno korištenje, budućnost prodaje ovisi o cijeni izrade i privlačnosti proizvoda koji su prepoznati na tržištu.

Skalabilnim načinom razmišljanja prihod je planiran iz više izvora gdje proizvodnja, usluge i prodaja čine sveobuhvatno poslovanje koje nije ograničeno i koje je moguće jednostavno širiti, uvoditi nove proizvode i obogaćivati uslugu. Usluga će biti prepoznata osiguravajući siguran temelj dugotrajnih suradnji, popularnim grafikama i dizajnom, kvalitetom, mogućnošću odgovora na zahtjeve i promocijom. Iskustvo korišteno u unaprijeđenju rada i profesionalna izvedba rad je koji mislimo prikazivati u promocijama i marketinškim aktivnostima kao jamac kvalitete i optimalnog troška.

Znanje,iskustvo i motivacija od velike je važnosti kako bi usluga bila prepoznata i dugotrajno pridonjela društvu pozitivnim poslovanjem. Strategija za uspješno poslovanje je u kvaliteti koja ima atraktivan vizualni prikaz proizvoda, odgovornom i savjesnom radu, prihvatljivom trošku izrade i uslugama koje su dostupne korisnicima i za koje korisnici znaju.

NA KOJI NAČIN ĆETE OBAVJEŠTAVATI POTENCIJALNE KUPCE/KLIJENTE O PONUDI SVOJIH PROIZVODA/USLUGA? (označiti odgovore: posjetnice, usmjena reklama, brošure i leci…)

Posjetnice,usmena reklama,internet

PLANIRATE LI IZRADU POSLOVNE WEB STRANICE?

Da

TRŽIŠTE NABAVE

Poslovni plan primjer ne stavlja naglasak na nabavu i opremu koju korisnik ima ali uz svu dokumentaciju prikupljaju se razne ponude i pisma namjere za suradnju.

IMATE LI DOGOVRENU SURADNJU S DOBAVLJAČIMA I BUDUĆIM POSLOVNI PARTNERIMA (PREDUGOVORE, PISMA NAMJERE i SL)?

Imam usmeni dogovor sa dobavljačima

ZNATE LI GDJE ĆETE NABAVLJATI POTREBNU OPREMU, MATERIJAL, SIROVINU i SL POTREBNU ZA OBAVLJANJE VAŠE DJELATNOSTI?

Da, znam gdje nabaviti sve potrebno za obavljanje moje djelatnosti.

MOŽETE LI SVE POTREBNO NABAVITI U RH ILI BISTE NEKU ROBU/USLUGE RADIJE NABAVLJALI U INOZEMSTVU?

Sve mogu nabaviti u RH

KONKURENCIJA

TKO JE VAŠA KONKURENCIJA? MOLIMO NAVEDITE PODATKE O VAŠIM GLAVNIM KONKURENTIMA, NJIHOVIM PREDNOSTIMA I SLABOSTIMA U ODNOSU NA VAS.

“Tko je vaša konkurencija?” – Kako biste izdvojili svoje poslovanje i pružili dodatnu vrijednost klijentu uz korištenje strategije za poslovni plan primjer kreiranja cijena morate poznavati konkurenciju.💪👇

Glavni konkurent je Grafički obrt Tiskara Mki pr, .Zagreb, dizajn i grafička priprema, tisak i uvez.

Direktna konkurencija za samo mali dio usluga je obrt tiskara Markan a indirektna su tvrtke i obrti na razini države kao za djelatnost priprema za tisak oko 3000 tvrtki i ne bave se tradicijskim djelatnostima kao što je krojačka, gdje se sa dosta usluga izdvajamo.

Namjera nam je izgraditi posao sa vrhunskim poslovnim poklonima, privlačne proizvode za svakodnevnu upotrebu i suvenire, posao koji će proizvoditi odjeću, posteljine i predmete za muškarce, žene i djecu. Posao gdje proizvodi nisu vezani za jedno mjesto i koji se mogu prodavati diljem Hrvatske. Jedna od najjačih strana može se pripisati motivaciji, znanju i korištenju nove opreme za tisak predmeta što utječe na kvalitetu.

Kao i kod drugih poslova glavna prijetnja poslovanju je pad ekonomije. Činjenica je da ekonomski pad utječe na kupovnu moć. Druga prijetnja poslovanju dolazi u obliku otvaranja novih tvrtki sa sličnim poslovanjem koje bi se orijentirale na tržište gdje mi tražimo svoju priliku.

Glavna slabost koju bismo naveli je činjenica da smo nova tvrtka za proizvodnju, tisak i krojačke usluge i u startu nemamo financijsku moć kako bismo pratili trendove i stvarali popularne proizvode na temelju trenutne popularnosti, misleći pri tome na prava korištenja grafika, dizajna i tuđih brendova u komercijalne svrhe. Ulijeva nam sigurnost što se bavimo poznatim i traženim proizvodima gdje kvalitetom i cijenom možemo konkurirati drugima. Prilika i potencijal u dizajniranju vlastitih proizvoda je velika i nadamo se iskoristiti sve mogućnosti u prodaji.

PO ČEMU ĆETE BITI DRUGAČIJI OD SVOJE KONKURENCIJE? NAVEDITE KONKRETNE AKTIVNOSTI KOJIMA ĆETE PRIVUČI KLIJENTE (IZBJEGAVAJTE, BRŽI, BOLJI, JEFTINIJI?

Usluge i proizvodi u ponudi traženi su na način privlačnog vizualnog dizajna, personaliziranim tekstom i slikama i općenitim poslovnim procesom. Definiranje uspjeha ovisi o kvaliteti radova, komunikacijskim sposobnostima i vještinom pregovaranja prilikom sklapanja suradnje i posla što definira stalne i nove klijente i stvara pozitivan dojam u građenju reputacije. Dugoročan uspjeh je u kvaliteti dizajna i proizvodnje proizvoda.

Izrada web stranica planirana je za oglašavanje tvrtke, usluga i proizvoda. Postaviti ćemo opis tvrtke koji najbolje opisuje rad i usluge, na koji način koristimo materijale i izrađujemo prozvode sa uslugama koje će biti moguće naručiti. Koncept digitalnog poslovanja oslanja se na moderan prikaz informacija koji povezuje klijenta sa tvrtkom i vizualno prikazuje portfolio radova te mogućnost narudžbe proizvoda. Pružajući sve pa i dodatne poslovne informacije krajnji korisnik će moći na najbolji način doći do informacija koje ga zanimaju i javiti se ili ispuniti kontakt obrazac.

Web stranica nije objedinjavanje usluga niti se polažu sve marketing aktivnosti u taj dio, ono što čini potencijal koji je moguće ostvariti je na prvome mjestu kvaliteta izvedbe, proces sklapanja posla, tradicionalno oglašavanje, optimizacija troškova i podizanje svijesti o mogućnostima personaliziranih poklona, dizajna predmeta i ponude atraktivnih proizvoda.

Definiranje kombinacije koja će u najvećoj mogućoj mjeri zadovoljiti potrebe ciljnog tržišnog segmenta, uspješnije od konkurencije:

Uspješna prodaja usluga temeljiti će se na ponudi i potražnji, stvarnoj vrijednosti materijala i rada te percipiranoj vrijednosti potrošača. Marketinški adut definitivno je cijena koja će biti jasno komunicirana i koja neće biti previsoka i preniska. Aktivnosti kao što je komunikacija s kupcem o usluzi i kompleksnosti imaju za cilj postići podizanje svijesti kroz različite medije radi povećanja prodaje, kao i stvaranje te poticanja lojalnosti uslugama.

Dugoročni povrat investicije očekuje se kroz oglašavanje na društvenim mrežama, promoviranje vlastite stranice i profila putem plaćenih oglasa na Facebook-u i Instagram-u. Po jedan plaćeni oglas svaki mjesec. Web stranice –na web stranici biti će objavljena ponuda usluga i cijena gdje će se posjetitelji moći informirati o uslugama i načinu rada te naručiti za uslugu,poslati upit ili se općenito informirati.

Spoj usluga je spoj marketinga sa fizički obavljanom djelatnošću koja je ne samo dostupna kupcu već se i oglašava upravo na mjestima gdje su kupci. Vrsta poslovanja je specificirana na prodaju i proizvodnju, na maloprodajnog i veleprodajnog kupca i na proizvodnju proizvoda po našem odabiru ali i proizvodnju proizvoda po odabiru i željama kupca. Prodaja i informacije smjestiti će se na web stranicama a oglašavanje na društvene mreže, Google Adwords i dvije najaktualnije tiskovine kako ne bismo zanemarili tradicionalno oglašavanje.

Imajući sve napisano u vidu pokriven je prostor marketinga, promocije i oglašavanja usluga i proizvoda što još uvijek nije dovoljno za isticanje i izdvajanje od konkurencije. Sve navedeno su konkretne aktivnosti kojima ćemo privlačiti klijente ali „klik“ i prevaga u odluci činiti će naša sposobnost izrade atraktivnih i popularnih proizvoda. Iskoristivost punog potencijala leži u temeljima poslovanja, konzistentnom prisutnošću proizvoda na tržištu i aktivnostima komercijalista.

Kao kompletna ideja sa definiranim ciljevima i modernim alatima za njihovo postizanje, poslovanje je drugačije od konkurencije. Unijeti osvježenje na tržište i potruditi se udovoljiti klijentima za uspješniji rad i zadovoljstvo, kratkoročan je cilj koji je moguće postići.

INOVATIVNOST PROJEKTA

UVODITE LI OVIM PROJEKTOM NOVI ILI INOVATIVNI PROIZVOD ILI TEHNIČKO-TEHNOLOŠKI PROCES?

Uvodimo mogućnost naručivanja svih proizvoda i usluga na web stranicama.

PROCJENA PRIHODA

Poslovni plan primjer procjena prihoda sastavni je dio dokumenta za samozapošljavanje.

Tablica– Procjena prihoda u prvoj godini poslovanja

1 2 3 4 5
 

Naziv proizvoda/usluge

Cijena pojedinog proizvoda/usluge Broj očekivanih prodaja u jednom mjesecu Očekivani mjesečni prihod od prodaje

(pomnožiti stupac 2 i 3)

Očekivani godišnji prihod od prodaje

(pomnožiti stupac 4 s 12)

Ukupno

 

Tablica  – Procjena prihoda u drugoj godini poslovanja

 

1 2 3 4 5
 

Naziv proizvoda/usluge

Cijena pojedinog proizvoda/usluge Broj očekivanih prodaja u jednom mjesecu Očekivani mjesečni prihod od prodaje

(pomnožiti stupac 2 i 3)

Očekivani godišnji prihod od prodaje

(pomnožiti stupac 4 s 12)

Ukupno

PROCJENA TROŠKOVA POSLOVANJA

 

Trošak rada u prvoj godini poslovanja                    Mjesecni iznos                  Godišnji iznos

Bruto plaća ili doprinosi za obrtnike

Bruto plaća za zaposlenike                                         –                                                   –

Ukupni troškovi rada

 

Trošak rada u drugoj godini poslovanja

Bruto plaća li doprinosi za obrtnike

Bruto plaća za zaposlenike

Ukupni troškovi rada

 

OSTALI TROŠKOVI U PRVOJ GODINI POSLOVANJA

Ostali troškovi u prvoj god.poslovanja                   Iznos mjesečni                  Iznos godišnji

 

 

OSTALI TROŠKOVI U DRUGOJ GODINI POSLOVANJA

Ostali troškovi u drugoj god.poslovanja                Iznos mjesečni                  Iznos godišnji

UKUPNO                                                                           

 

 

 

PROCJENA DOBITI

                                                                               Prva godina poslovanja                Druga godina poslovanja

 

God.prihod od prodaje 2.1 i 2.2                              

Ukupni god troškovi 3.1*2+4.1/2            

Očekivana neto dobit                                  

Porez na dobit                                                

Očekivana neto dobit                                                                                                                 

 

TROŠKOVNIK

Vrsta troška Iznos bez PDV Iznos s PDV Traženi iznos od HZZ
UKUPNO VARIJABILNI DIO      

 

Poslovni plan primjer je ogledni primjerak razrađene poslovne ideje za poticaj za samozapošljavanje. Možemo istaknuti da se bodovanje određuje prema jasno objašnjenim dijelovima poslovnog plana i da je prosjek za veličinu odlomka oko 300 riječi.

Preporučene objave: Kako napraviti SWOT analizu, Kako napisati poslovni plan, Poslovni plan samozapošljavanja.

 

AKO TRAŽITE POMOĆ OKO PLANA ISPUNITE OBRAZAC:

  Skip to content