EUROFINVEST, obrt za poslovno savjetovanje, vl. Ivanka Radošević Lamot (u daljnjem tekstu: „Društvo“):

UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Pravilnik o zaštiti osobnih podataka propisuje način usklađenja odgovarajućih tehničkih i organizacijskih mjera, kako bi se osiguralo i moglo dokazati da se obrada provodi u skladu sa Uredbom Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka), Službeni list Europske unije, L 119, 4. svibnja 2016. (dalje: Uredba).

VODITELJ

Članak 2.

  • EUROFINVEST, obrt za poslovno savjetovanje, vl. Ivanka Radošević Lamot
  • OSJEČKA ULICA 6 52100 PULA
  • E-mail adresa: info@ostvari-mjere.com.hr

Voditelj obrade osobnih podataka (u daljnjem tekstu: „Voditelj“).

Članak 3.

Voditelj obrade osobnih podataka zakonito obrađuje osobne podatke na temelju sljedeće/sljedećih zakonitih osnova obrade:

Privole ispitanika, nužnosti radi izvršenja ugovora u kojoj je ispitanik stranka, zakonske obveze voditelja obrade, zaštite ključnih interesa ispitanika ili druge fizičke osobe. Voditelj obrade obrađuje osobne podatke zaposlenika, osobne podatke poslovnih partnera i osobne podatke kupaca.

Članak 4.

Voditelj obrade obrađuje osobne podatke u svrhu:

  • Zakonski mu određenih obveza u svrhu obavljanja registriranih i ugovorenih djelatnosti,
  • Podatake nužne za ostvarivanje svrhe.

Voditelj obrade obvezuje se osobne podatke brisati nakon obrade i nakon prestanka potrebe za svrhu radi koje su prikupljeni osobni podaci. Ukoliko postoji zakonska obveza čuvanja osobnih podataka dužnost ih je preispitati (čuvanje) za vrijeme trajanja čuvanja.

Članak 5.

Voditelj obrade ima obvezu obrade samo onih osobnih podataka koji su bitni za svrhu obrade

Voditelj obrađuje osobne podatke kao što su ime, prezime poslovnih korisnika, adresu, oib, broj telefona ili mobitela, datum rođenja i elektroničku poštu u svrhu izvršenja ugovornih obveza

Članak 6.

Voditelj obrade obrađuje osobne podatke na način koji jamči sigurnost osobnih podataka, tako da su zaštićeni od neovlaštenog pristupa, nezakonite obrade, slučajnoga gubitka, uništenja ili oštećenja.

Voditelj obrade provodi informacijske, organizacijske i tehničke mjere kao što su zaštita sustava od internih i eksternih rizika, neovlašten pristup, zaštita podataka u fizički, propisivanje pravila politike zaštite podataka, mimiziranje obrada.

ZAŠTITA ISPITANIKA

Članak 7.

Ispitanik će o svakoj obradi osobnih podataka biti informiran za osobne podatke koji se odnose na njega: prikupljanje, upotreba, ili obrađuju na drugi način te do koje se mjere obrađuju ili će se obrađivati. Svaka informacija i komunikacija u vezi s obradom osobnih podataka ispitaniku je lako dostupna i razumljiva.

Voditelj obrade upoznat će ispitanika s rizicima, pravilima, zaštitnim mjerama i pravima u vezi obrade osobnih podataka i načinom ostvarenja svojih prava u vezi s obradom putem internetske stranice www.ostvari-mjere.com.hr. Ispitanik je upoznat s identitetom voditelja i svrhom obrade na internet stranicama.

Članak 8.

Ovaj Pravilnik je opći akt voditelja obrade. Cjelina usklađenja u odnosu na proces poslovanja kao i odnose s izvršiteljima obrada i tehničkim službama sastavni su dio pravilnika.

Članak 9.

Ovaj pravilnik o zaštiti osobnih podataka u skladu postupka s kojim je donesen ima mogućnost dopune podataka i izmjene sadržaja.

Dodatne poveznice – Zakon o zaštiti osobnih podataka

 

Skip to content