Samozapošljavanje 2024.

Samozapošljavanje 2024

Samozapošljavanje 2024
Samozapošljavanje 2024

Samozapošljavanje 2024.

(za usluge izrade plana za samozapošljavanje kontaktirajte nas putem telefona: 091 783-0871 ili na info@ostvari-mjere.com.hr ili putem obrasca na kraju članka)

Potpore za samozapošljavanje 2024 traju od 01.01.2024 – 30.09.2024.

Korisnici mjere mogu biti isključivo nezaposlene osobe prijavljene u evidenciju HZZ-a. Potpora se dodjeljuje za jednu glavnu djelatnost, a visina potpore ovisi o vrsti djelatnosti (3 skupine korisnika: do 15.000 €, do 10.000 € i do 7.000 €).

U 2024. i dalje će se provoditi podmjera samozapošljavanja Zeleno/digitalno, koja za cilj ima, kroz otvaranje novih radnih mjesta putem samozapošljavanja, doprinijeti zelenoj/digitalnoj tranziciji (3 skupine korisnika: do 20.000 €, do 15.000 € i do 10.000 €).

Također, i dalje će se provoditi mjera Biram Hrvatsku – preseljenje unutar Hrvatske i povratak u Hrvatsku, za korisnike potpore za samozapošljavanje u 2024.

U 2022 godini ovu je mjeru koristilo sukladno podacima iz statistike hzz-a  : 6.378 osoba

 

TKO SE MOŽE PRIJAVITI?

– Nezaposlene osobe prijavljene u evidenciju nezaposlenih osoba koju vodi Zavod – 1 dan

–  Podnositelj zahtjeva koji je imao registriran poslovni subjekt prije više od 24 mjeseca od dana podnošenja zahtjeva može koristiti mjeru isključivo ako je podmirio sve obveze s osnova javnih davanja (doprinosi, porezi, prirezi) na ime prethodnih poslovnih aktivnosti tog poslovnog subjekta.

VISINA POTPORA PO DJELATNOSTI – SAMOZAPOŠLJAVANJE 2024.

1.Skupina- 15.000,00€

C)prerađivačka industrija (odjeljci 25 – 33)

(F)građevinarstvo (odjeljci: 41- 43)

 1. skupina – 10.000

– (C) prerađivačka industrija (odjeljci 10 – 24)

– (J) Informacije i komunikacije

3 skupina –7.000,00€

– (D) opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija (odjeljak 35)
– (E) opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda i gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša (odjeljci 36-39)
– (G) Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala (svi odjeljci osim 47.99)
– (H) Prijevoz i skladištenje
– (I) Djelatnosti pružanja smještaja i pripreme i usluživanja hrane (samo odjeljak 56)
– (M) Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti (svi odjeljci osim: 69.1)
– (Q) Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi – (N) Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti (svi odjeljci osim: 77, 78 i 79)
– (P) Obrazovanje
– (R) Umjetnost, zabava i rekreacija (svi odjeljci osim 93.19)
– (S) Ostale uslužne djelatnosti (svi odjeljci osim 94)

poslovni plan samozapošljavanje 2024.
poslovni plan samozapošljavanje 2024.

VRSTE TROŠKOVA SAMOZAPOŠLJAVANJE 2024

 • 1.Fiksni– 5000,00€
  •unaprijed određen za inicijalne troškove osnivanja i registracije poslovnog subjekta, troškove rada podnositelja zahtjeva kao jedne zaposlene osobe na puno radno vrijeme te uobičajene tekuće troškove za prvih nekoliko mjeseci poslovanja
  •ne mora se pravdati HZZ-u

 

 • 2. Varijabilni – (2000€/5000€/10000€)
  •kupnja nove opreme neophodne za obavljanje djelatnosti te koja traje, odnosno se koristi u vremenu dužem od jedne godine npr. strojevi, tehnika, alati, informatička oprema i dr.)
  •kupnja ili zakup licenciranih IT programa
  •kupnja novih prijevoznih sredstava
  (neophodnih za obavljanje djelatnosti)*
  •kupnja franšiza

 

Obveze korisnika potpore za samozapošljavanje 2024.

 • 24 mjeseca održati poslovanje i zaposlenost u poslovnom subjektu kojem je dodijeljena potpora.
 • Namjenski utrošiti varijabilni iznos potpore tijekom prve godine ugovornog razdoblja u skladu s troškovnikom.
 • Ostvariti ukupni promet od obavljanja djelatnosti u razdoblju od 24 mjeseca od prijave u HZMO u iznosu od najmanje 50% dodijeljenog iznosa potpore.
 • Najkasnije do zadnjeg dana prvog 12-mjesečnog ugovornog razdoblja dostaviti i potvrdu Porezne uprave o stanju nepodmirenih obveza po osnovi javnih davanja bez iskazanih dugovanja po osnovi doprinosa.
 • Po isteku ugovornog razdoblja, a najkasnije 30 dana od isteka, dostaviti drugu potvrdu Porezne uprave o stanju nepodmirenih obveza po osnovi javnih davanja bez iskazanih dugovanja po osnovi doprinosa.

 

TKO NE MOŽE DOBITI POTPORU?

 • Osobe koje su već jednom koristile potporu za samozapošljavanje 2024.
 • Osobe koje imaju ovrhu po privatnim računima.
 • Osobe koje su bile u statusu nositelja samoopskrbnog poljoprivrednog gospodarstva ili obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva odnosno član obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva, vlasnik obrta, vlasnik/osnivač trgovačkog društva, osnivač/vlasnik/nositelj/direktor/ravnatelj ili druga odgovorna osoba u obavljanju druge samostalne profesionalne djelatnosti, članovi zadruga, obavljali domaću radinost.
 • Osobe kojima je prethodni radni odnos završio osobno uvjetovanim otkazom.
 • Osobe koje od člana obitelji namjeravaju preuzeti poslovni subjekt ili postojeće poslovanje kroz novi poslovni subjekt.

 

Prema statistikama hzz-a za 2023 godinu:

Više od četvrtine ove godine odobrenih zahtjeva za potpore dodijeljeno je za djelatnost građevinarstva (1385 novouključenih). Druga najbrojnija skupina su osobe koje su registrirale poslovne subjekte u Stručnim, znanstvenim i tehničkim djelatnostima (772 nova korisnika). U kategoriji prerađivačke industrije uz financijsku potporu samozaposlilo se 516 osoba, u Informacijama i komunikacijama njih 340, dok se po 230-240 odobrenih potpora odnosi na poduzetništvo u obrazovanju, administrativnim i pomoćnim uslužnim djelatnostima te u kategoriji Trgovina na veliko i malo; popravak motornih vozila. link: https://dalmatinskiportal.hr/hrvatska/samozaposljavanje–vise-od-cetvrtine-potpora-otislo-je-ovom-sektoru/190881

 

ANGAŽIRAJTE NAS ZA PISANJE PLANA!

Skip to content