Prigovor na negativnu ocjenu zahtjeva je mogućnost prijavitelja ukoliko smatra da bi nadopunom elemenata plana postigao pozitivnu ...

Skip to content