Prigovor na negativnu ocjenu zahtjeva za samozapošljavanje 2023

Prigovor na negativnu ocjenu

prigovor na negativnu ocjenu zahtjeva
prigovor na negativnu ocjenu zahtjeva

Prigovor na negativnu ocjenu zahtjeva za samozapošljavanje 2023

Prigovor je mogućnost prijavitelja za žalbom na negativnu ocjenu zahtjeva ukoliko smatra da bi nadopunom elemenata plana postigao pozitivnu ocjenu zahtjeva za samozapošljavanje.

 

Što je to prigovor na negativnu ocjenu zahtjeva, koji je rok i kome se žaliti

Prigovor predstavlja instrument kojim se prijavitelj može žaliti Hrvatskom zavodu za zapošljavanje na dobivenu negativnu ocjena zahtjeva.

Prigovor se predaje unutar 10 kalendarskih dana od dobivanja negativne ocjene.

Prijavitelj se može dvaput žaliti na negativnu ocjenu.

Prvi put se žali svom područnom uredu na koji je predao zahtjev. Predaje se osobno ili putem poštu na adresu područnog odjela HZZ-a.

Ukoliko u prvom prigovoru i dalje dobije negativnu ocjenu onda se možete žaliti drugioput ali središnjem uredu na adresu (SREDIŠNJI URED. Savska cesta 64, 10000 Zagreb).

https://mjere.hr/korisnicki-centar/slanje-prigovora-odustanak/

Primjer prigovor na negativnu ocjenu – samozapošljavanje

 

Ime i prezime:__________

Adresa: ___________

 

Hrvatski zavod za zapošljavanje

PODRUČNA SLUŽBA_________

Adresa:__________

 

 

PREDMET: Prigovor  na Obavijest o negativnoj ocjeni zahtjeva za dodjelu potpore male vrijednosti u svrhu samozapošljavanja KLASA:  _________,  Ur. broj:_____________-

 

 

Poštovani,

ovim putem ulažem žalbu na negativnu ocjenu zahtjeva za dodjelu potpore male vrijednosti u svrhu samozapošljavanja. Moj plan je ocijenjen s ____ boda od ukupnih _____,  dok je za pozitivnu

ocjenu podnesenog zahtjeva potrebno ostvariti minimalno _______ bodova.

Vjerujem da ćete po ovom obrazloženju moje poslovne ideje uvidjeti potencijal mog poduzetničkog pothvata i prihvatiti moj zahtjev za potporu za samozapošljavanje. Ovim putem ponudit ću dodatna pojašnjenja kategorija za koje smatram da su ocijenjene nedovoljnim brojem bodova.

Tekst žalbe:

navodite elemente iz plana u prigovor na negativnu ocjenu na koji  se žalite

 1. Radno iskustvo u djelatnosti iz poslovnog plana
 2. Obrazovanje ili dodatne edukacije u djelatnosti u kojoj se osoba želi samozaposliti
 3. Prvo poduzetničko iskustvo
 4. Pripremne radionice Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za ulazak u poduzetništvo
 5. Popunjenost i sadržaj poslovnog plana sa priloženim ponudama uz troškovnik
 6. Indeks razvijenosti jedinice lokalne samouprave u kojoj se poslovni subjekt osniva
 7. Procjena prihoda i rashoda
 8. Dodatne prednosti i nedostatci poslovnog plana (održivost i konkurentnost)
 9. Inovativnost projekta
 10. Ulaganje u nedostajuće djelatnosti

 

Primjer teksta po elementu:

10.Ulaganje u nedostajuće djelatnosti 0/5

Sukladno preporukama Preporuke za obrazovnu upisnu politiku i politiku stipendiranja koja se uzimaju kao relevantna točka kod ocjenjivanja zahtjeva i dobivanje bodova u kategoriji „Ulaganje u

nedostajuće djelatnosti“. Citiram opće uvjete „ Ulaganje u nedostajuće djelatnosti – najviše 5 bodova . Pod pojmom „nedostajuće djelatnosti“ pretpostavlja se da na određenom lokalnom

tržištu postoji svojevrstan nedostatak poslovnih subjekata koji obavljaju određene djelatnosti.

Za ovu vrstu podataka područne službe i uredi Zavoda mogu koristiti preporuke za upisnu politiku u srednje škole. U preporukama za “ Karlovačku županiju „ navodi se

Obrazovni programi u kojima treba povećati broj upisanih i stipendiranih učenika ili studenata:

Fasader/fasaderka

Soboslikar-ličilac/soboslikarica-ličiteljica

kao deficitarno zanimanje odnosno „Obrazovni programi u kojima treba povećati broj upisanih i stipendiranih učenika ili studenata”. Iz tog razloga smatram da sam u ovom kriteriju trebao ostvariti dodatnih 5 bodova.

 

Nadam se da sam Vam ovim prigovorom dodatno pokazala da je moja poslovna ideja vrijedna sufinanciranja poticajima za samozapošljavanje HZZ-a, te da ćete moj poslovni plan ponovno pregledati, uzeti u obzir sve što sam navela u ovom prigovoru i ocijeniti ga brojem bodova koji i zaslužuje.

 

S poštovanjem,

IME I PREZIME

___________________

(potpi)

 

Prilog: (, ugovor o radu, ugovor o djelu…)

– dokaz ugovora o radu

– dodatna pisma namjere

– e zapis o radnopravnom statusu

 

Zavod provodi mjere aktivne politike zapošljavanja sukladno članku 35. Zakona, dok je člankom 36. istoga Zakona propisano da uvjete i načine korištenja sredstava za provedbu istih donosi Upravno vijeće Zavoda. Istim je člankom propisano i da dodjeljivanje potpora za zapošljavanje i obrazovanje u provedbi mjera aktivne politike zapošljavanja nije upravna stvar, stoga se ne provodi upravni postupak, niti se izrađuju rješenja – korištenje mjera iz nadležnosti Zavoda nije pravo poslodavaca ili nezaposlenih osoba kao podnositelja zahtjeva, već mogućnost ako poslodavci i nezaposlene osobe zadovoljavaju sve propisane uvjete.

ukoliko želite saznati više o mjerama za samozapošljavanej u 2023, pogledajte naše najpopulararnije objave:

AKO TRAŽITE POMOĆ OKO PLANA ISPUNITE OBRAZAC:


   

  Skip to content