Što je Marketing Miks? Marketinški miks marketing strategija uključuje cijenu koju promoviramo, način pružanja ponude, način na ...

Skip to content