Poticaj za Samozapošljavanje

Poticaj za samozapošljavanje
Poticaj za samozapošljavanje

Poticaj za samozapošljavanje prilika je za pokretanje vlastitog posla. Apliciranje na mjere ove godine olakšano je i online prijavama te se prikupljanje dokumentacije uz sve podatke pojednostavljuje. Poticaji za samozapošljavanje je potpora koja se dodjeljuje osobama u suradnji sa savjetnikom za samozapošljavanje za poduzetničku ideju u svrhu samozapošljavanja putem hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Poticaj za Samozapošljavanje

Očekivano postoje pravila i uvjeti za ostvarivanje mjere samozapošljavanja koja uz olakšanu prijavu izgledaju malo drugačije. Prijavitelji su nezaposlene osobe minimalno jedan dan na zavodu koje su odlučile samostalno otvoriti posao i na taj način pomoći sebi i maknuti se iz evidencije zavoda koristeći poticaje.

Uvjeti za poticaje za samozapošljavanje u 2021. godini?

Ostvari Mjere dugogodišnjim iskustvom rada podržava poduzetnike kroz sve korake ostvarivanja mjera za samozapošljavanje i otvaranja obrta ili tvrtke.

Visina subvencije u prihvatljivim djelatnostima najveća je u prerađivačkoj industriji i dodajeljuje se prema kriteriju odabira djelatnosti poslovnog subjekta. Potpore za samozapošljavanje podijeljene su u 4 skupine od 55.000,00 do 130.000,00 kuna. Želimo vam skrenuti pažnju na najbitniju stavku za ostvarivanje mjere koja je poslovni plan i troškovnik.

Poslovni Plan i Troškovnik

Procjena opravdanosti početnih ulaganja određuje visinu najvećeg iznosa potpore koji je moguće ostvariti za pojedinu kategoriju odnosno djelatnost. Navedena procjena tiče se poslovnog plana na temelju kojeg dobivamo bodovanje za poticaj za samozapošljavanje, ocjenu koja određuje visinu poticaja.

Prihvatljivi Troškovi

Fiksni dio

Potpora za poticaj za samozapošljavanje nakon što je dodijeljena transakcijom sjeda kao kompletan iznos odjednom na račun no u troškovniku se dijeli na fiksni i varijabilni dio potpore. Fiksni dio potpore može biti od 40.000 do 55.000 kuna i sve troškove koji su navedeni kroz poslovni plan registracija subjekta, doprinosi, članarine, poslovni prostor, knjigovodstvo, web stranice oglašavanje, troškovi su koje nije potrebno pravdati.

Varijabilni dio

Varijabilni dio specifičan je i po tome što ga je potrebno pravdati za poticaj za samozapošljavanje ali i po tome što sadržava vrstu troška koji se tiče specifične kategorije i podijeljeni su na 8 kategorija.

Svi prihvatljivi troškovi imaju pravilo biti navedeni u obrascu Troškovnika, iskazani kao aktivnost u poslovnom planu koja je nužna za izvođenje, mala odstupanja od tržišnih cijena te evidentirani po računu sa dokumentacijom kao dokaz troška.

8 kategorija varijabilnog dijela

Poticaj za samozapošljavanje prihvatljivi trošak

kupnja strojeva, tehnike, alata i opreme neophodnih za obavljanje djelatnosti te koji traju, odnosno koriste se u vremenu dužem od jedne godine

kupnja odgovarajuće informatičke opreme potrebne za rad

kupnja ili zakup licenciranih IT programa

edukacije koje su vezane uz djelatnost, a koje su provedene i plaćene do propisanog roka za dostavu dokumentacije o namjenskom utrošku sredstava – najviše 30% od iznosa potpore

kupnja novih prijevoznih sredstava (neophodnih za obavljanje djelatnosti)

kupnja sirovine i potrošnog materijala potrebnih za obavljanje djelatnosti (samo: C prerađivačka industrija)

kupnja franšiza

usluge koje su neophodne za korištenje kupljene opreme (npr. instalacija, montiranje, sklapanje…)

Prihvatljiv trošak poticaj za samozapošljavanje je i PDV iskazan na računima, a koji nije povrativ prema nacionalnim propisima o PDV-u.
Sve ostale vrste troškova koje nisu nabrojane, ne mogu biti prihvatljive za financiranje.

Tko ne može ostvariti poticaj za samozapošljavanje?

Poticaj za samozapošljavanje ne mogu ostvariti osobe sa ovrhom na računu u procesu otvaranja obrta, samostalne djelatnosti ili slobodne profesije. Građani koji su bili zaposleni 12 mjeseci u obrtu koji žele preuzeti. Građani koji su imali tvrtku ili obrt, samostalna djelatnost ili članovi zadruge u zadnjih godinu dana od datuma predaje zahtjeva. Osobno uvjetovani otkaz isto je razlog radi kojega je moguće odbiti poticaj osim ako se radi o osobno uvjetovanom otkazu i nakon njega dugotrajnom nezaposlenošću od godinu i više.

Osobe koje su koristile potporu nemaju pravo na poticaj za samozapošljavanje. Preuzimanje poslovnih subjekata ili poslovanja od obitelji isto ne spada u kriterij odobravanja mjere.

Iznos potpore za samozapošljavanje za najviše 2 osobe iznosi:

• 1. skupina do 200.000,00 kn (130.000 + 70.000= 200.000 kn)
• 2. skupina do 150.000,00 kn (100.000 + 50.000 = 150.000 kn)
• 3. skupina do 110.000,00 kn ( 75.000 + 35.000 = 110.000 kn)
• 4. skupina do 80.000 kn (55.000 + 25.000 = 80.000 kn)

Predaja zahtjeva

Zahtjev poticaj za samozapošljavanje se predaje putem online aplikacije na web adresi mjere.hr. Preduvjet za podnošenje zahtjeva je prijava putem NIAS sustava e-građani.

• Poslovni plan s troškovnikom,
• Izjava o nepodmirenim obvezama,
• Izjava o prihvaćanju posljedica ovrhe,
• Izjava o registraciji poslovnog subjekta prije odobrenja zahtjeva,
• Potvrda o blokadi računa i novčanih sredstava ovršenika na osobno ime podnositelja zahtjeva ne starija od 7 dana (potvrdu izdaje FINA na zahtjev osobe i bez naplate)

Predaja zahtjeva za poticaj Link

Za osobe koje su ranije imale registrirani obrt, trgovačko društvo ili slobodnu djelatnost:

• Potvrda o stanju nepodmirenih obveza po osnovi poreza i doprinosa ne starija od 30 dana na dan podnošenja zahtjeva ili Izvadak iz registra trgovačkog suda (za trgovačka društva).

Za osobe koje preuzimaju postojeći poslovni subjekt:

• Potvrda o stanju nepodmirenih obveza po osnovi poreza i doprinosa ne starija od 30 dana na dan podnošenja zahtjeva.

Prije ocjenjivanja zahtjeva nužno je utvrditi osnovna 2 preduvjeta:

Uvjet za ocjenjivanje zahtjeva je usklađenost sa popisom prihvatljivih troškova u troškovniku i da je dokumentacija potpuna.

Potrebno je obratiti pozornost na elemente ocjenjivanja zahtjeva:

15 Bodova – Radno iskustvo u djelatnosti u kojoj se osoba želi samozaposliti
10 Bodova – Obrazovanje ili dodatne edukacije u djelatnosti u kojoj se osoba želi samozaposliti
5 Bodova Prvo poduzetničko iskustvo
10 Bodova Pripremne radionice/savjetovanja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
10 Bodova Indeks razvijenosti jedinice lokalne samouprave u kojoj se poslovni subjekt osniva
15 Bodova Popunjenost poslovnog plana sa priloženim ponudama/predračunima uz troškovnik
15 Bodova Procjena prihoda i troškova
5 Bodova Dodatne prednosti i nedostatci poslovnog plana (održivost i konkurentnost)
5 Bodova Inovativnost projekta
5 Bodova Ulaganje u nedostajuće djelatnosti

Prag za pozitivnu ocjenu je 65/100.

Prijavite se za predaju zahtjeva za mjere
aktivne politike zapošljavanja.

Poticaj za Samozapošljavanje:

Prijave za ostvari mjere
Prijave za ostvari mjere

Virtualna radionica za samozapošljavanje

Ostvarujete bodove za ocjenu sudjelovanjem na radionici prije predaje zahtjeva. Radionice su besplatne ali i neobavezne (ako vam ne trebaju bodovi) i uz malo truda možete poboljšati svoje znanje ali i prolaznost na apliciranju za poticaj za samozapošljavanje.

Obveze poticaja za samozapošljavanje

Ispunjenje obveza za poticaj za samozapošljavanje uključuje službeno financijsko izvješće na Poreznu upravu i ukupni promet poslovanja u iznosu od pola iznosa potpore. Bitno za napomenuti je da nakon ove potpore prema trenutnim pravilima moguće je iskoristiti i mjeru za proširenje poslovanja nakon ove potpore.

Dvije godine poslovanja uvjet je kako bi poticaj za samozapošljavanje bio opravdan.

Poslovni Plan Ostvari Mjere može vam izaći u susret u svakome dijelu sastavaljanja poslovnog plana i knjigovodstva. Izrada profesinonalne prijave za poticaj za samozapošljavanje i kvalitetno ispunjavanje poslovnog plana preduvjet su za ostvarivanje mjera.

Poticaj za samozapošljavanje
Poticaj za samozapošljavanje

Objava članka u skladu je  sa posljednjim informacijama i natječajima sa HZZ-a i time može biti podložna promjenama bez prethodne obavijesti.


Skip to content