Biram Hrvatsku – Samozapošljavanje 2023

Biram Hrvatsku

Biram Hrvatsku
Biram Hrvatsku

Kako ostvariti poticaje za samozapošljavanje: Biram Hrvatsku -Samozapošljavanje

Biram Hrvatsku na što se odnosi?

Nakon što osoba dobije potporu za samozapošljavanje ukoliko je jedna od ove tri ciljane skupine koje mogu tražiti poticaj „BIRAM HRVATSKU“ onda može opet putem online sustava HZZ-a zatražiti potporu BIRAM HRVATSKU.

Ciljne skupine:

Hrvatski državljani povratnici u dobi do 60 godina iz država EGP-a i ostalih navedenih država neovisno o razini obrazovanja koji su radili najmanje 12 mjeseci u posljednja 24 mjeseca u državama EGP-a i ostalim navedenim državama ili bili uključeni u redovito obrazovanje i koji su se po povratku prijavili u evidenciju nezaposlenih i samozapošljavaju se kroz mjeru potpora za samozapošljavanje u 2022. ili 2023. godini.[1]

Korisnici potpore za samozapošljavanje u 2022. ili 2023. godini, registrirani na području indeksa razvijenosti I, II, III i IV, a koji su izvršili promjenu prebivališta[2] na način da su se preselili iz područja indeksa razvijenosti VII i VIII u područje indeksa razvijenosti I, II, III i IV, a sukladno Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (Narodne novine, br. 132/17).

Korisnici potpore za samozapošljavanje u 2023. godini, registrirani na području Sisačko-moslavačke županije, a koji su izvršili promjenu prebivališta[3] na način da su se preselili iz ostalih županija Republike Hrvatske.

Visina subvencije:

za osobe iz 1. ciljane skupine – ­7.000,00 EUR (52.741,50 kn)

za osobe iz 2. ciljane skupine – 3.500,00 EUR (26.370,75 kn)

za osobe iz 3. ciljane skupine  . 7.000,00  EUR (52.741,50 kn)

 

Kako predati zahtjev BIRAM HRVATSKU:

  • Zahtjev se predaje putem online aplikacije na web adresi mjere.hr . Poslodavac mora imati aktivan korisnički račun na web portalu https://burzarada.hzz.hr/ .
  • Zahtjev za dodjelu sredstava na ime preseljenja u unutarnjoj migraciji na područjima koja su slabije razvijena i dislocirana ili na ime povratka iz država EGP-a i ostalih navedenih država predaje se najkasnije 30 dana od dana potpisa ugovora male vrijednosti u svrhu samozapošljavanja.
  • Zahtjev se predaje prema mjestu registracije poslovnog subjekta.

Dokumenti:

Dodatno za podnositelje zahtjeva iz ciljane skupine 1.

Dodatno za podnositelje zahtjeva iz ciljane skupine 1.
– PD U1 obrazac, ugovori o radu i ostali dokazi iz kojih se može utvrditi da osoba ima 12 mjeseci radnog staža ili da je bila uključena u redovno obrazovanje.

Isplata sredstava

Po dostavi dokaza o sklopljenom ugovoru o dodjeli potpore male vrijednosti u svrhu samozapošljavanja i prijavi prebivališta na području za koje se dodjeljuje Potpora na ime unutarnje migracije ili na ime povratka iz zemalja EGP, potpisuje se ugovor o dodjeli sredstava i vrši isplata jednokratno u roku od 30 dana od dana potpisa ugovora za mjeru Biram Hrvatsku sa Zavodom

Link na osnovne uvjete: https://mjere.hr/app/uploads/2023/01/Opci-uvjeti-koristenja-mjera-aktivnog-zaposljavanja-2023.pdf

Angažiraj nas za izradu plana , ispuni kontakt formu

 

Skip to content