Bespovratna sredstva za poduzetnike u 2024. godini

Bespovratna sredstva za poduzetnike

bespovratna sredstva za poduzetnike
bespovratna sredstva za poduzetnike

Bespovratna sredstva za poduzetnike u 2024. godini

 

Moto moje konzultantske kuće Eurofinvest čiji sam vlasnik već dvije godine je: „Najbolja sredstva su bespovratna sredstva!“

I doista je tako; zašto ne uzeti ono što vam se nudi kako bi si olakšali poslovanje?! Bilo da je riječ o kupovini opreme, edukacijama, opremanju prostora…

Ono što je ovdje ključno je informiranost. Što se nudi, za koga, pod kojim uvjetima, ono je što za početak treba znati.

 

Donosim vam stoga u nastavku pregled kroz neka od najistaknutijih poticaja za  bespovratna sredstva za mikro i male poduzetnike i poduzetnike početnike.

Za početak da pojasnim o čemu je riječ. Bespovratna sredstva su pojam koji označava financijske potpore kojima država potiče ciljane tržišne grupe koje zbog načina poslovanja, poslovnog okruženja ili drugih razloga nisu dovoljno profitabilni da bi bili zanimljivi za investicije.

 

Potpore za samozapošljavanje

Za vjetar u leđa poslovanju, a prije nego što se otvori poslovni subjekt, postoje potpore za samozapošljavanje. Mnogima su one bile poticaj da pokrenu nešto svoje i to s razlogom.

Naime, one su visine od 7 do 15.000 € ovisno o djelatnosti koja se otvara do maksimalno 20.000 € ako se koristi opcija: zeleno/digitalno. Njima se mogu financirati inicijalni troškovi osnivanja (plaće, doprinosi, režije, promocija) i slično iz fiksnog djela potpore te kupovina strojevi, alati, informatička oprema, tehnika, kupnja ili zakup licenciranih IT programa, kupovina franšiza ili pak novog prijevoznog sredstva (ako vam je ono neophodno za obavljanje posla) iz varijabilnog dijela potpore.

Korisnicima potpore za samozapošljavanje koji su ujedno hrvatski državljani povratnici ili korisnici potpore za samozapošljavanje koji su se iz razvijene jedinice lokalne samouprave preselili u manje razvijenu, postoji i dodatna mogućnost apliciranja mjere, „Biram Hrvatsku“.

 

Mjere aktivne politike zapošljavanja

Za poduzetnike koji planiraju novo zapošljavanje, odnosno angažiranje novih djelatnika postoje „Mjere aktivne politike zapošljavanja“.

Mjerom potpore za zapošljavanje sufinancira se trošak plaće i do 775 €, a odnosi se na zapošljavanje osoba u nepovoljnom položaju i zapošljavanja osoba s invaliditetom.

Za zapošljavanje pripravnika mogu se koristiti mjere “Potpore za pripravništvo“ i Potpore za pripravništvo zeleno/digitalno“ u kojem se dio plaće radnika, odnosno subvencija može sufinancirati i do 715 eura.

 

Operativni program Konkurentnost i kohezija

Svakako treba istaknuti i natječaje za poduzetnike koji se planiraju u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, a u 2023 godini to su:

Podrška uključivanju malih i srednjih poduzetnika u lance vrijednosti

kako bi inovacijama procesa i/ili poslovanja uspostavili dugoročne dobavljačke odnose/lance vrijednosti s drugim poduzećima u ciljanom strateškom segmentu. Cilj je povećana inovativnost i njihova uključenost u globalne lance vrijednosti.

 • Cilj: Sufinanciranje inovacija  procesa i/ili  poslovanja organizacije konzorcija  MSP-ova za uspostavljanje dugoročnih dobavljačkih odnosa/lanaca vrijednosti sa drugim poduzećima
 • Ciljana skupina: Mikro, mala i srednja poduzeća
 • Ukupni iznos bespovratnih sredstava: 448,360,00 €
 • Intenzitet potpore:44%
 • Najavljeni datum objave:11.2024.

Potpora poduzećima za ispunjavanje primjenjivih zahtjeva standarda, ocjene sukladnosti i certifikacije proizvoda, usluga ili procesa.

 • Cilj: Povećana konkurentnost hrvatskih poduzetnika na međunarodnom tržištu i povećanje prihoda od izvoza
 • Ciljana skupina: Mikro, mala i srednja poduzeća
 • Ukupni iznos bespovratnih sredstava: 978.350,00 €
 • Indikativni intenzitet potpore: 58%
 • Najavljeni datum objave: 07.2024.

 

Potpora malim i srednjim poduzetnicima povezana s internacionalizacijom i širenjem tržišta,

a obuhvaća sudjelovanje na međunarodnim sajmovima uključujući organiziranje poslovnih susreta – gospodarskih izaslanstava, matchmaking i/ili B2B događanja u zemlji i inozemstvu) i informativnih događanja na temu internacionalizacije.

 • Cilj: Olakšan pristup hrvatskih poduzetnika  međunarodnom tržištu i povećanje prihoda od izvoza
 • Ciljana skupina: Mikro, mala i srednja poduzeća
 • Ukupni iznos bespovratnih sredstava: 779.050,00 €
 • Indikativni intenzitet potpore: 62%
 • Najavljeni datum objave: 05.2024.

 

Poticaji za žensko poduzetništvo

Krajem godine, posebno važno za nas žene  očekuju nas poticaji za žensko poduzetništvo. Riječ je o Poticanju osnivanja novih poduzeća, poticanje ženskog poduzetništva i poduzetništva mladih, posebno u područjima S3 (strategije pametne specijalizacije).

Aktivnosti se odnose na ulaganje u zapošljavanje, materijalnu i nematerijalnu imovinu, a ciljevi su povećan broj novoosnovanih poduzeća, povećan udio žena u vlasničkoj strukturi poduzetnika među ostalim i kroz produktivna ulaganja. Izlazak natječaja se očekuje sredinom studenog ove godine.

 

NPOO – bespovratna sredstva za poduzetnike      

Nacionalni program za oporavak i otpornost

„Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija Nacionalnog plana oporavka i otpornosti“

objavljen je natječaj   s ciljem jačanja kapaciteta kulturnih i kreativnih industrija za poslovanje na jedinstvenom digitalnom tržištu u skladu s novim regulatornim i zakonodavnim okvirom te razvoj novih inovativnih proizvoda i usluga, što će doprinijeti kulturnoj i medijskoj raznolikosti i pluralizmu, koji se zove Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija Nacionalnog plana oporavka i otpornosti“ https://www.ostvari-mjere.com.hr/natjecaji/transformacija-i-jacanje-konkurentnosti-kulturnih-i-kreativnih-industrija/?amp=1#vrsta-i-iznosi-bespovratnih-sredstava.

Prihvatljivi Prijavitelji su mikro, mala i srednja poduzeća, ustanove u kulturi kojima nije osnivač tijelo javne vlasti te fizičke osobe koje profesionalno obavljaju umjetničku djelatnost i umjetničke organizacije s područja: arhitekture, audiovizualnih djelatnosti uključujuću videoigre, medija, baštine, dizajna, izvedbene umjetnosti, knjige i nakladništva, primijenjenih i vizualnih umjetnosti.

Ovim će se pozivom poslovnim subjektima u području kulturnih i kreativnih industrija omogućiti jačanje kapaciteta za prilagodbu poslovanja novom regulatornom i zakonodavnom okviru jedinstvenog digitalnog tržišta te stvaranje, promicanje i distribuciju novih inovativnih proizvoda i usluga.

Podnošnje projektnog prijedloga dozvoljeno je najranije od 1.4.2024. u 8:00., do 31.5.2024. u 16:00.

Za provjeru prihvatljivosti i informacije o natječaju slobodno nas kontaktirajte putem E-maila: info@eurofinvest.hr

 

Dokazivanje inovativnog koncepta (POC) – 3. krug

Ciljana skupina: MSP, znanstvenoistraživačke organizacije

Prihvatljive aktivnosti: Natječajem će se primarno financirati istraživačke aktivnosti na razini tehnološke spremnosti TRL 3-4

Sufinanciranje: do 70% (poduzeća), do 100% (istraživačke organizacije)
Indikativni datum objave: 1Q/2024.

Inovacijski vaučeri

Ciljana skupina: MSP
Prihvatljive aktivnosti: Pružanje stručne podrške od strane znanstveno-istraživačkih organizacija za troškove testiranja, ispitivanja, demonstracijskih aktivnosti, kao i korištenja stručnih tehničkih znanja za potrebe inovativnih procesa i komercijalizacije inovacija
Sufinanciranje: do 85%
Indikativni datum objave: 1Q/2024.

Inovacije novoosnovanih MSP-a

Ciljana skupina: MSP do 5 godina starosti
Prihvatljive aktivnosti: Razvoj inovacija na TRL 5-8. (To uključuje nadogradnju, osmišljavanje, provjeru izvedbe, validaciju tržišta, ispitivanje, razvoj pilot-linija, zaštitu intelektualnog vlasništva i vanjske usluge usmjerene na razvoj inovativne ideje (proizvod, postupak, usluga itd.), kao i osposobljavanje za ublažavanje i procjenu rizika potreba financiranja.)
Sufinanciranje: 72%
Indikativni datum objave: 30.9.2024.

 

 

Poduzetnički zajam HAMAG – BICRO

Ako se niste pronašle u nekom gore navedenih od natječaja, a imate odličnu ideju i planirate investiciju ili su vam potrebna obrtna sredstva, uvijek možete razmisliti o opciji povoljnog poduzetničkog zajma od HAMAG – BICRO-a, namijenjena za malo gospodarstvo, inovacije i investicije.

 

Investicijski zajam- EFRR Mali zajam za investicije

-25.000,01 EUR-100.000 EUR

-Rok otplate Do 10 godina uključujući poček

 

EFRR Mali zajam za obrtna sredstva

 

Postoji i zajam za obrtna sredstva, primjerice plaće, materijalne troškove, najam prostora, a zove se ESIF mikro zajam. Kamatna stopa je od 0,5-1%, a maksimalni iznos do 25.000,00 €

 

Ako imate ideju koju bi voljeli razviti, postoje i platforme i inicijative s nagradama za razvijanje poduzetničkih ideja, a to su, primjerice „ Pokreni nešto svoje“ i „LeanStartupCroatia“ i slično.

Na kraju savjetujem i svakog poduzetnika da provjeri dostupne natječaje za poduzetništvo vlastitog grada ili općine jer se tu mogu pronaći manja sredstva za financiranje određenih aktivnosti.

Ako imate bilo kakve nedoumice ili trebate tumačenje navedenih natječaja, rezervirajte termin za savjetovanje  direktno na info@eurofinvest.hr. ili ispunite obrazac.

 

 

Ivanka Radošević Lamot

Certified EU project Manager

Skip to content