Kako napraviti swot analizu

Kako napraviti swot analizu za pisanje poslovnog

Kako napraviti swot analizu za pisanje poslovnog plana koji ima kompleksnost u sažetku pojedinih dijelova od kojih se sastoji. Poslovanje na nekoliko stranica poslovnog plana može doprinijeti potpuno novim uvidima u prilike i nedostatke. Pisanje SWOT analize ne zahtjeva puno vremena i dok ju pišete pretpostavke i tvrdnje potvrđujete na temelju konkurencije.

Vaša tvrtka i njeno poslovanje na tržištu ima određene prijetnje i mogućnosti, kako biste osnažili strategiju poslovanja SWOT analiza daje uvid u slabosti i prednosti u odnosu na konkurenciju.

Što je SWOT analiza?

SWOT je skraćenica koja se sastoji od prvog slova engleskih riječi Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats a u prijevodu znači snaga, slabost, prilika i prijetnja SSPP. Ovom kombinacijom pokrivene su glavne prednosti, slabosti, prilike i prijetnje za poslovanje tvrtke ili obrta.

Nije moguće birati ili mijenjati cijene na tržištu, same konkurente ili dobavljače, iz tog razloga eksterni utjecaji unutar okvira SWOT analize spadaju pod prijetnje i prilike vašeg poslovanja. Kao što postoji podjela na vanjski utjecaj u analizi postoje i unutarnji faktori koji se dijele na slabost i snagu poslovanja, kao dojam tvrtke, utjecaji na lokalitet poslovnice, mogućnosti smanjenja troškova i sl.

SWOT analiza sastavni je dio za poslovni plan koji se koristi godišnje u internom procesu tvrtke ili za određene mjere i poticaje.

Vaše je poslovanje jedinstveno do određene mjere kada se počnete prilagođavati sredini i u odnosu na konkurenciju. SWOT analiza pomaže u pronalasku onoga što izdvaja vaš posao.

Procjena situacije za reagiranje i prilagodbu na tržište poželjna je više puta godišnje.

Kako napraviti swot analizu

Držeći se strategije i ciljeva tvrtke mogu raditi analizu kroz timski rad različitih odjela. Rješenje SWOT analize nije striktno prema pravilima i općeniti a točni podaci dobivaju se širenjem sudionika u postupku.

Vizualni primjer analize sastoji se od četiri kvadrata koji sadrži pitanja ili opće pojmove istraživanja. Interpretacija podataka i moguće veze između stavaka direktno nas usmjeravaju na prilagodbu i aktivnosti.

Postupak predviđa promišljanje o prednosti, slabosti, prilikama i prijetnjama za poslovanje, kasnije možete po tom pitanju raditi istraživanje prikupljanjem podataka sa interneta ili usmeno. Prema predlošku slažite činjenice za svaki od ova četiri dijela analize.

Pitanja za SWOT analizu

Provjerite pitanja SWOT analize kako biste dobili ideju što sve uvrstiti u proces.

Snaga tvrtke

Snaga tvrtke je čimbenik na koji možemo samostalno utjecati a tiče se organiziranja poslovanja i pozitivnih čimbenika.

• Imamo li funkcionalnosti za fizički razvoj kapaciteta proizvodnje?
• Navedite dobre strane organizacije i utjecaja na prodaju
• Što je kapital tvrtke? Poslovna suradnja, dojam, specijalizacija, zaposlenici i obrazovanje.
• Imovina tvrtke u nekretninama, kapitalu, kreditnoj sposobnosti, tehnologije i trenutna baza kupaca.
• Što nas izdvaja u odnosu na konkurenciju?
• Što za poslovanje znače poslovni procesi i što unutar tvrtke izdvaja poslovanje u odnosu na konkurenciju?

Slabosti tvrtke

Glavne osobine poslovanja koje je potrebno poboljšati ili uložiti u taj aspekt posla. Slabosti tvrtke pokazuju što nedostaje ili čega nema u odnosu na konkurenciju. Kako napraviti SWOT analizu nije pitanje samo za jednu osobu, najbolji uvid nam daje prikupljanje podataka iz više izvora unutar organizacije.

• Što utječe na stvaranje prednosti pred konkurencijom?
• Kako postići ciljeve ili ugroziti konkurenciju veću od nas?
• Koje tehnologije, specijalizacije ili znanja nedostaju?
• Kolika su novčana sredstva tvrtke?
• Procjena lokacije poslovnice

Prilike poslovanja

Napredak poslovanja jednako je održivosti kao prepoznate prilike radi kojih tvrtka zapravo može uspjeti.

• Od čega možemo imati koristi i kako da iskoristimo tržište?
• Ugled i brend tvrtke može rasti u slučaju boljeg dojma poslovanja?
• Koje su trenutne promjene na tržištu? Otvaraju li se nove mogućnosti?
• Postoji li vremensko ograničenje kako bi se iskoristila prilika?

Prijetnje poslovanju

Ono što ugrožava poslovanje i na što nemamo puno utjecaja smatra se prijetnjom poslovanju. B plan ili pomoćna strategija dobrodošla je u slučaju izvanrednih situacija.

• Navesti što više mogućih negativnih utjecaja koji ugrožavaju tvrtku
• Navesti konkurenciju direktnu i indirektnu
• Trenutno kretanje tržišta i moguće ugroze poslovanja
• Objasniti strategiju marketinga i navesti moguće prijetnje
• Trend cijena i dostupnost
• Kretanje kupaca i utjecaj države na prodaju
• Direktna konkurencija na temelju novih proizvoda, usluga i tehnologija

Strategija SWOT analize

Nakon završetka sastavljanja SWOT analize može se pristupiti u poslovno planiranje aktivnosti. Dobivenim rezultatima izvlačimo zaključke koji će nas usmjeriti na promjene i prilagodbu poslovanja. Bitno je identificirati prioritetne stavke na temelju kojih onda gradimo strategiju poslovanja.

Skip to content