Najbolji porezni odbici za vlasnike malih tvrtki u 2023.

Pokretanje male tvrtke je težak posao koji zahtijeva puno truda i angažmana. Morate iskoristiti svaku priliku koja vam je dostupna kao malom poduzetniku u Hrvatskoj kako biste uštedjeli novac i smanjili poreznu obvezu. Korištenje poreznih olakšica jedan je od načina da se to postigne. Količina poreza koji dugujete može se smanjiti korištenjem poreznih olakšica kako biste smanjili svoj oporezivi prihod. O najboljim poreznim olakšicama za hrvatske vlasnike malih tvrtki raspravljati ćemo u ovom članku.

Najbolji porezni odbici za vlasnike malih tvrtki

Poslovni troškovi

Poslovni izdaci su najpopularnije porezni odbici za poduzetnike. Imate pravo na porezni odbitak za sve razumne i neophodne troškove tvrtke kao vlasnik malog poduzeća. To pokriva troškove stvari kao što su stanarina, režije, marketing i potrepštine na radnom mjestu. Unatoč tome, ključno je voditi točne evidencije o svim troškovima vaše tvrtke jer ćete ih trebati kao dokaz u slučaju revizije.

Plaće i beneficije zaposlenika

Plaće i naknade zaposlenika velika su dodatna porezna olakšica za vlasnike malih poduzeća u Hrvatskoj. Poslodavcima je dopušteno odbiti plaće, nadnice i beneficije koje daju svojim članovima osoblja, kao što su plaćeni odmor, mirovinski programi i zdravstveno osiguranje. Ako imate nekoliko radnika, ovaj odbitak može biti prilično velik.

Odbitak za kućni ured

Možda ste kvalificirani za odbitak za kućni ured. Na temelju postotka vašeg doma koji se koristi u poslovne svrhe, ovaj odbitak vam omogućuje da odbijete dio troškova vašeg doma, kao što su stanarina, kamate na hipotekarni kredit, porez na imovinu i režije. Morate redovito obavljati poslovne operacije u određenom dijelu svog doma koji koristite isključivo za svoj posao kako biste imali pravo na ovaj odbitak.

Amortizacija

Možete nadoknaditi trošak materijalne imovine tijekom njezina uporabnog vijeka korištenjem amortizacije kao poreznog odbitka. To uključuje imovinu poput strojeva i aparata. Kao vlasnik malog poduzeća svake godine možete odbiti dio troška te imovine, što može znatno smanjiti vašu poreznu obvezu. Važno je zapamtiti da propisi koji reguliraju amortizaciju mogu biti zamršeni, pa se preporučuje da razgovarate s poreznim stručnjakom kako biste bili sigurni da slijedite ispravne korake.

Troškovi pokretanja

Ako ste tek pokrenuli malu tvrtku u Hrvatskoj, možda biste mogli otpisati neke od troškova pokretanja. Početni izdaci su izdaci prije nego što vaša tvrtka počne ostvarivati ​​dobit. To pokriva troškove za stvari kao što su studija tržišta, odvjetničke naknade i oglašavanje. Vaši početni troškovi moraju biti manji od 80.000 HRK i nastali unutar prve godine u kojoj je vaša tvrtka otvorena da biste imali pravo na ovaj odbitak. Premda ovu mjeru danas treba provjeriti postoji li još uvijek i na kojoj razini, nacionalna ili lokalna.

Putni troškovi

Kao vlasnik male tvrtke u Hrvatskoj, možda ćete morati putovati u poslovne svrhe. Ako je tako, možete odbiti svoje putne troškove, uključujući prijevoz, smještaj i obroke. Međutim, važno je napomenuti da možete odbiti samo troškove koji su izravno povezani s vašim poslovanjem. Na primjer, ne možete odbiti troškove obiteljskog odmora koji se slučajno poklapa s poslovnim putovanjem.

Troškovi obrazovanja i osposobljavanja kao porezni odbici

Kao vlasnik male tvrtke, možda ćete morati uložiti u obrazovanje i obuku kako biste unaprijedili svoje vještine i znanje. Srećom, ti su troškovi porezno priznati. To uključuje troškove tečajeva, seminara i radionica koji su izravno povezani s vašim poslovanjem.

Loši dugovi

Ako ste vlasnik male tvrtke, možda imate kupce koji ne mogu podmiriti svoje dugove. Ako je tako, te loše dugove možete odbiti kao poslovni trošak. Međutim, morate biti u mogućnosti dokazati da ste uložili razumne napore da naplatite dug i da je malo vjerojatno da će biti plaćen.

Dobrotvorne donacije kao porezni odbici

Još jedna porezna olakšica koju imaju hrvatski vlasnici malih poduzeća su dobrotvorni prilozi. Trošak donacije koju date uglednoj dobrotvornoj ili neprofitnoj grupi možete otpisati kao poslovni trošak. Važno je upamtiti da, kako biste ispunili uvjete za odbitak, morate voditi potpunu evidenciju svojih donacija, uključujući račune i drugu popratnu dokumentaciju.

Premije osiguranja kao porezni odbici

Vjerojatno imate različita osiguranja, uključujući osiguranje od odgovornosti, osiguranje imovine i osiguranje radnika. Trošak tih premija osiguranja može se srećom otpisati kao poslovni trošak. To može uključivati ​​cijenu osiguranja koju morate platiti za vas, vaše osoblje ili tvrtku.

Pravne i profesionalne naknade kao porezni odbici

Ako angažirate odvjetnika, računovođu ili drugog stručnjaka da vam pomogne u poslovanju, njihove naknade mogu biti odbijene od poreza. To uključuje naknade za pravni savjet, računovodstvene usluge i konzultantske usluge. Međutim, važno je napomenuti da se ne mogu odbiti svi pravni i profesionalni troškovi. Na primjer, naknade vezane uz osobne pravne stvari ne mogu se odbiti.

Troškovi istraživanja i razvoja

porezni odbici

Ako se vaša mala tvrtka u Hrvatskoj bavi istraživanjem i razvojem, možda imate pravo na porezne olakšice povezane s tim troškovima. To uključuje troškove opreme, zaliha i plaća za zaposlenike koji su uključeni u aktivnosti istraživanja i razvoja.

Zaključak

Konačno, porezne olakšice ključan su alat za hrvatske vlasnike malih poduzeća da smanje svoje porezne obveze i uštede novac. Kako biste bili sigurni da slijedite ispravne postupke, ključno je razumjeti zakone i pravila koja reguliraju ove odbitke. Možete znatno smanjiti svoju poreznu obvezu i zadržati više svog teško zarađenog novca korištenjem gore navedenih odbitaka.

Bitno je biti svjestan da hrvatski porezni zakoni i propisi mogu biti zamršeni i dinamični. Kao rezultat toga, savjetuje se da razgovarate s poreznim stručnjakom koji je upoznat s određenim poreznim pravilima i zakonima koji se primjenjuju na vašu tvrtku. U suradnji s poreznim stručnjakom možete biti sigurni da koristite sve porezne olakšice koje su vam dostupne, a istovremeno i dalje da ste u skladu sa zakonom.

Izvori:

  1. Ministarstvo financija RH – https://www.porezna-uprava.hr/en/Pages/default.aspx
  2. Hrvatski porezni vodič 2022. – https://www.pwc.com/hr/en/services/tax/tax-guide-2022.html
  3. 3. U privitku izmjene poreznih propisa u 2023 godini https://vlada.gov.hr/UserDocsImages/2016/Sjednice/2023/Svibanj/220%20sjednica%20VRH/Izmjene%20poreznih%20propisa.pdf
Skip to content