Dokazivanje inovativnog koncept – natječaj za poduzetnike

Dokazivanje inovativnog koncept

Dokazivanje inovativnog koncepta
Dokazivanje inovativnog koncepta

Dokazivanje inovativnog koncepta – 2. Poziv

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Dokazivanje inovativnog koncepta – Drugi Poziv“.

Predmet Poziva je dodjela bespovratnih sredstava mikro, malim i srednjim poduzećima, te istraživačkim organizacijama, za sufinanciranje pretkomercijalnih aktivnosti u početnoj fazi razvoja novih proizvoda, usluga i tehnoloških procesa, kako bi se utvrdio potencijal za komercijalizaciju, usmjerio daljnji razvoj i smanjio rizik investicije.

Cilj Poziva je povećanje spremnosti za razvoj novih proizvoda i procesa zbog poboljšanih istraživačko-razvojnih i inovacijskih kapaciteta poduzeća i znanstvenih organizacija.

01.08.2023

Naziv poziva:   Dokazivanje inovativnog koncepta – Drugi Poziv

Nadležno tijelo:  Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Predmet poziva:

Dodjela bespovratnih sredstava mikro, malim i srednjim poduzećima, te istraživačkim organizacijama, za sufinanciranje pretkomercijalnih aktivnosti u početnoj fazi razvoja novih proizvoda, usluga i tehnoloških procesa, kako bi se utvrdio potencijal za komercijalizaciju, usmjerio daljnji razvoj i smanjio rizik investicije.

Svrha poziva:

Povećanje spremnosti za razvoj novih proizvoda i procesa zbog poboljšanih istraživačko-razvojnih i inovacijskih kapaciteta poduzeća i znanstvenih organizacija.

Ukupna bespovratna sredstva4.799.920,37 €

Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 26.500,00 €

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 66.000,00 €

Prihvatljivi prijavitelji:

 • Mikro poduzetnici
 • Mali poduzetnici
 • Srednji poduzetnici
 • Znanstvenoistraživačke institucije
 • Građani

Rok za predaju dokumentacije: 01.12.23, 23:58

Prihvatljive aktivnosti projekta

Projektom će se primarno financirati istraživačke aktivnosti na razini tehnološke spremnosti TRL 3-4, koje se mogu svrstati u kategoriju industrijskog istraživanja. Industrijsko istraživanje znači planirano istraživanje ili kritički pregled u cilju stjecanja novih znanja i vještina za razvoj novih proizvoda, procesa ili usluga odnosno za postizanje znatnog poboljšanja postojećih proizvoda, procesa ili usluga.

Grupa A:

 • Izrada prototipa;
 • Demonstracija tehničke izvedivosti.

Grupa B:

 • Analiza tržišta;
 • Izrada studije izvedivosti;
 • Izrada koncepta i/ili strategije za razvoj i/ili komercijalizaciju proizvoda (studija ili plan za komercijalizaciju);
 • Provjera i zaštita intelektualnog vlasništva.

Projekti koji će se financirati ovim Pozivom moraju obuhvaćati minimalno jednu od aktivnosti iz Grupe A, u kombinaciji s minimalno jednom aktivnosti iz Grupe B. Optimalna kombinacija projektnih aktivnosti prijavitelju omogućuje procjenu izvedivosti poslovne ideje temeljene na predloženoj tehnologiji. Ukoliko se tijekom provedbe pokaže da projekt nije izvediv iz tehničko-tehnoloških razloga, prijavitelj nije obavezan provesti predložene aktivnosti koje spadaju u Grupu B.

Grupa C:

 • Aktivnosti upravljanja inovacijskim ciklusom

Projekti koji će se financirati ovim Pozivom moraju obuhvaćati aktivnosti iz Grupe C. U slučaju kada u projektu nije predviđeno partnerstvo, za prijavitelja su prihvatljive aktivnosti iz grupe C. U slučaju gdje je partnerstvo obavezno (istraživačke organizacije) aktivnost C provodi partner (Prepoznati centar).

Prihvatljive kategorije troškova prijavitelja

1 – Mikro, mali i srednji poduzetnici

 1. Potpore za istraživanje i razvoj
 2. Troškovi osoblja (bruto 2);
 3. Troškovi vanjskih usluga istraživanja;
 4. Troškovi savjetodavnih usluga;
 5. Troškovi amortizacije instrumenata i opreme neophodne za provedbu projekta;
 6. Troškovi materijala i sitnog inventara za potrebe projekta;
 7. Neizravni troškovi.
 8. Potpore za inovacije za MSP-ove
 9. Troškovi vanjskih usluga za izradu analize tržišta, izradu studije izvedivosti, izradu studije ili plana za komercijalizaciju te troškovi provjere i zaštite intelektualnog vlasništva

2 – Istraživačke organizacije

 1. Troškovi osoblja (bruto 2);
 2. Troškovi vanjskih usluga istraživanja;
 3. Troškovi kupnje opreme;
 4. Troškovi materijala i sitnog inventara za potrebe projekta;
 5. Troškovi vanjskih usluga analize tržišta, izrada studije izvedivosti, izrade studije ili plana za komercijalizaciju te troškovi provjere i zaštite intelektualnog vlasništva;
 6. Neizravni troškovi.

Prihvatljive kategorije troškova partnera

Ukupan iznos prihvatljivih troškova partnera ne smije biti veći od 7% prihvatljivih troškova projekta.

 1. Troškovi osoblja (bruto 2);
 2. Neizravni troškovi nastali izravno kao posljedica provedbe istraživačkog projekta kod partnera.

Vrste i intenzitet potpore ” Dokazivanje inovativnog koncepta”

Bespovratna sredstva koja se dodjeljuju mikro, malim i srednjim poduzećima kao prijaviteljima na ovom Pozivu predstavljaju državnu potporu.

 1. A) Potpore za istraživanje i razvoj (članak 25. Uredbe Komisije (EU) br. 651/2014):
 • Mikro i mala poduzeća – 70%;
 • Srednja poduzeća – 60%
 1. B) Potpore za inovacije za MSP-ove (članak 28. Uredbe Komisije (EU) br. 651/2014):
 • Mikro, mala i srednja poduzeća – 50%.

Bespovratna sredstva koja se dodjeljuju partnerima koji ne zadovoljavaju definiciju organizacije za istraživanje i širenje znanja na ovom Pozivu predstavljaju državnu potporu.

 1. A) Potpore za istraživanje i razvoj (članak 25. Uredbe Komisije (EU) br. 651/2014):
 • Mikro i mala poduzeća – 70%;
 • Srednja poduzeća – 60%.

Na natječaj se miože prijaviti putem sustava : https://fondovieu.gov.hr/pozivi

Ukoliko imate dodatnih pitanja, slobodno nas nazovite na tel: 0917830871 ili na info@eurofinvest.hr ili putemkontakt obrasca navedenog niže u tekstu.

 

ISPUNITE OBRAZAC I UNAJMITE NAS

  Skip to content