Ostvari mjere za samozapošljavanje – do 31.09.2023

Ostvari mjere za samozapošljavanje

ostvari mjere za samozapošljavanje
ostvari mjere za samozapošljavanje

Ostvari mjere za samozapošljavanje – do 31.09.2023

Što je Samozapošljavanje?

Samozapošljavanje je proces u koji se ulazi da se postane poduzetnik.

Osoba koja želi samozapošljavanje mora biti nezaposlena osoba, prijavljena na, prijavljene na burzu rada – hzz, koje nisu u blokadi, nisu imale u vlasništvu poslovni subjekt, OPG ili samostalnu djelatnost zadnjih 24 mjeseca i nije im prethodni radni odnos završio osobno uvjetovanim otkazom.

 

Sve o mjerama za samozapošljavanje u 2023 možete pročitati na našim stranicama

ili na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje https://mjere.hr/mjere/potpora-za-samozaposljavanje-2023/ ili ako želite samostalno napisati plan onda pročitajte dijelove iz našeg vodiča poslovni plan primjer

 

Kako ostvariti mjere Samozapošljavanja 2023

SVE OVISI O BODOVANJU:

Prije ocjenjivanja zahtjeva nužno je utvrditi osnovna dva preduvjeta: tražena dokumentacija je potpuna i troškovnik je u skladu s popisom prihvatljivih troškova. U suprotnom, od podnositelja zahtjeva se traži dopuna dokumentacije.

Svaki zahtjev se ocjenjuje po principu bodovanja tako da su različitim elementima pridruženi unaprijed određeni rasponi bodova. Najveći broj bodova koje je moguće ostvariti je 100, dok je bodovni prag za pozitivnu ocjenu jest  65 bodova.

Elementi za ocjenjivanje zahtjeva su sljedeći:

– radno iskustvo u djelatnosti u kojoj se osoba želi samozaposliti – najviše 15 bodova;

– obrazovanje ili dodatne edukacije u djelatnosti u kojoj se osoba želi samozaposliti – najviše 10 bodova;

– prvo poduzetničko iskustvo – najviše 5 bodova;

– pripremne radionice/savjetovanja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – najviše 10 bodova;

– popunjenost poslovnog plana s priloženim ponudama/predračunima uz troškovnik – najviše 15 bodova;

– indeks razvijenosti jedinice lokalne samouprave u kojoj se poslovni subjekt osniva – najviše 10 bodova;

– procjena prihoda i troškova- najviše 15 bodova;

– dodatne prednosti i nedostatci poslovnog plana (održivost i konkurentnost) – najviše 10 bodova;

– inovativnost projekta – najviše 5 bodova;

– ulaganje u nedostajuće djelatnosti – najviše 5 bodova.

 

Zašto unajmiti nekoga da Vam pomogne u pisanju plana

Ako unajmite nekoga da za Vas napiše poslovni plan to će ti:

 1. Uštediti vrijeme
 2. Upoznati te sa svime što te čeka kao poduzetnika
 3. Napisati financijski dio sukladno pravilima HZZ-a
 4. Pomoći ti da ostvariš potporu i dođeš do sredstava za pokretanje poslovanja
 5. biti ti potpora na početničkom putu

Koje djelatnosti su najčešće ostvare mjere za samozapošljavanje

 1. Građevinske djelatnosti
 2. Saloni ljepote
 3. Digitalne agencije i PR
 4. Trgovina
 5. Računalno programiranje
 6. Servisi za čišćenje

Popust na ugovaranje knjigovodstva zajedno s planom.

 

POSEBNA PPONUDA:

Moguće je ugovoriti Knjigovodstvo i poslovni plan zajedno. Obavite sve na jendom mjestu. EUROFINVEST ( Ostvari mjere) surađuje sa knjigovodstvom „Prosper Libri“

Prilike za poduzetnike iz EU fondova za 2023 godinu

Moto moje konzultantske kuće Eurofinvest čiji sam vlasnik već dvije godine je: „Najbolja sredstva su bespovratna sredstva!“ I doista je tako; zašto ne uzeti ono što vam se nudi kako bi si olakšali poslovanje?! Bilo da je riječ o kupovini opreme, edukacijama, opremanju prostora…

Ono što je ovdje ključno je informiranost. Što se nudi, za koga, pod kojim uvjetima, ono je što za početak treba znati.

Donosim vam stoga u nastavku pregled kroz neka od najistaknutijih poticaja za  bespovratna sredstva za mikro i male poduzetnike i poduzetnike početnike ili u slučaju bossica, poduzetnice.

Za početak da pojasnim o čemu je riječ. Bespovratna sredstva su pojam koji označava financijske potpore kojima država potiče ciljane tržišne grupe koje zbog načina poslovanja, poslovnog okruženja ili drugih razloga nisu dovoljno profitabilni da bi bili zanimljivi za investicije.

Potpore za samozapošljavanje

Za vjetar u leđa poslovanju, a prije nego što se otvori poslovni subjekt, postoje Potpore za samozapošljavanje. Mnogima su one bile poticaj da pokrenu nešto svoje i to s razlogom.

Naime, one su visine od 7 do 15.000 € ovisno o djelatnosti koja se otvara do maksimalno 20.000 € ako se koristi opcija: zeleno/digitalno. Njima se mogu financirati inicijalni troškovi osnivanja (plaće, doprinosi, režije, promocija) i slično iz fiksnog djela potpore te kupovina strojevi, alati, informatička oprema, tehnika, kupnja ili zakup licenciranih IT programa, kupovina franšiza ili pak novog prijevoznog sredstva (ako vam je ono neophodno za obavljanje posla) iz varijabilnog dijela potpore.

Korisnicima potpore za samozapošljavanje koji su ujedno hrvatski državljani povratnici ili korisnici potpore za samozapošljavanje koji su se iz razvijene jedinice lokalne samouprave preselili u manje razvijenu, postoji i dodatna mogućnost apliciranja mjere, „Biram Hrvatsku“.

Mjere aktivne politike zapošljavanja

Za poduzetnike koji planiraju novo zapošljavanje, odnosno angažiranje novih djelatnika postoje „Mjere aktivne politike zapošljavanja“.

Mjerom potpore za zapošljavanje sufinancira se trošak plaće i do 775 €, a odnosi se na zapošljavanje osoba u nepovoljnom položaju i zapošljavanja osoba s invaliditetom.

Za zapošljavanje pripravnika mogu se koristiti mjere “Potpore za pripravništvo“ i Potpore za pripravništvo zeleno/digitalno“ u kojem se dio plaće radnika, odnosno subvencija može sufinancirati i do 715 eura.

Vaučeri za digitalizaciju

Krajem ožujka, početkom travnja, očekuju nas „vaučeri za digitalizaciju“, koje svakako vrijedi iskoristiti. Nudi se: vaučer za poboljšanje digitalnih vještinavaučer za digitalnu transformacijuvaučer za digitalni marketingvaučer za kibernetičku otpornost te vaučer za razvoj ili primjenu složenih digitalnih proizvoda ili usluga. Vaučeri se kreću u iznosima od 10000-20000,00€.

Ove vaučere mogu koristiti poduzetnici koji planiraju ulaganje, primjerice za izradu web stranica, testiranje mobilnih aplikacija, izradu online trgovina i platformi za rezervacije, uporabu podataka za poboljšanje interakcije s kupcima, edukaciju stručnjaka za dizajn softvera, umjetnu inteligenciju i sigurnost.

Vaučeri su ujedno i dobra prilika da se osobe koje se bave digitalnim marketingom, programiranjem i slično upišu u  Katalog pružatelja usluga u okviru Poziva “Vaučeri za digitalizaciju te upute svoje postojeće klijente da ih koriste te njih u katalogu odaberu kao pružatelje usluga.

Operativni program Konkurentnost i kohezija

Svakako treba istaknuti i natječaje za poduzetnike koji se planiraju u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, a u 2023 godini to su:

 • Podrška uključivanju malih i srednjih poduzetnika u lance vrijednosti kako bi inovacijama procesa i/ili poslovanja uspostavili dugoročne dobavljačke odnose/lance vrijednosti s drugim poduzećima u ciljanom strateškom segmentu. Cilj je povećana inovativnost i njihova uključenost u globalne lance vrijednosti.
 • Potpora poduzećima za ispunjavanje primjenjivih zahtjeva standarda, ocjene sukladnosti i certifikacije proizvoda, usluga ili procesa. Ciljevi poziva su povećana konkurentnost hrvatskih poduzetnika na međunarodnom tržištu i povećanje prihoda od izvoza.
 • Potpora malim i srednjim poduzetnicima povezana s internacionalizacijom i širenjem tržišta, a obuhvaća sudjelovanje na međunarodnim sajmovima uključujući organiziranje poslovnih susreta – gospodarskih izaslanstava, matchmaking i/ili B2B događanja u zemlji i inozemstvu) i informativnih događanja na temu internacionalizacije.

Indikativni datumi objave natječaja su ovisno o mjeri, do kraja rujna, odnosno listopada 2023.

Poticaji za žensko poduzetništvo

Krajem godine, posebno važno za našu grupu bossica, očekuju nas poticaji za žensko poduzetništvo. Riječ je o Poticanju osnivanja novih poduzeća, poticanje ženskog poduzetništva i poduzetništva mladih, posebno u područjima S3 (strategije pametne specijalizacije).

Aktivnosti se odnose na ulaganje u zapošljavanje, materijalnu i nematerijalnu imovinu, a ciljevi su povećan broj novoosnovanih poduzeća, povećan udio žena u vlasničkoj strukturi poduzetnika među ostalim i kroz produktivna ulaganja. Izlazak natječaja se očekuje sredinom studenog ove godine.

Modernizacijski fond

Za poduzetnike u prerađivačkoj industriji valja naglasiti i natječaj koji je u najavi te je za njega izvršeno i e-savjetovanje. To je natječaj: Proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora u prerađivačkoj industriji i toplinarstvu. Prihvatljivi prijavitelji u sklopu ovog Poziva mogu biti trgovačka društva i obrtnici odnosno mikro, mali, srednji i veliki poduzetnici, koji temeljem Odluke NKD, pripadaju području: C Prerađivačka industrija i područjuD odjeljku 35.30 Opskrba parom i klimatizacija. Ovim se natječajem financiraju ulaganja ufotonaponske elektrane, elektrane na biomasu  i bioplinske elektrane. Najniži iznos koji može biti dodijeljen za financiranje je 100.000,00 €, a najviši 2.000.000,00 €.

NPOO                

U najavi je i natječaj  s ciljem jačanja kapaciteta kulturnih i kreativnih industrija za poslovanje na jedinstvenom digitalnom tržištu u skladu s novim regulatornim i zakonodavnim okvirom te razvoj novih inovativnih proizvoda i usluga, što će doprinijeti kulturnoj i medijskoj raznolikosti i pluralizmu, koji se zove Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija Nacionalnog plana oporavka i otpornosti“. Prihvatljivi Prijavitelji su mikro, mala i srednja poduzeća, ustanove u kulturi kojima nije osnivač tijelo javne vlasti te fizičke osobe koje profesionalno obavljaju umjetničku djelatnost i umjetničke organizacije s područja: arhitekture, audiovizualnih djelatnosti uključujuću videoigre, medija, baštine, dizajna, izvedbene umjetnosti, knjige i nakladništva, primijenjenih i vizualnih umjetnosti.

Poduzetnički zajam HAMAG – BICRO

Ako se niste pronašle u nekom gore navedenih od natječaja, a imate odličnu ideju i planirate investiciju ili su vam potrebna obrtna sredstva, uvijek možete razmisliti o opciji povoljnog poduzetničkog zajma od HAMAG – BICRO-a, namijenjena za malo gospodarstvo, inovacije i investicije.

ESIF mikro zajam

Postoji i zajam za obrtna sredstva, primjerice plaće, materijalne troškove, najam prostora, a zove se ESIF mikro zajam. Kamatna stopa je od 0,5-1%, a maksimalni iznos do 25.000,00 €.

Ako imate ideju koju bi voljeli razviti, postoje i platforme i inicijative s nagradama za razvijanje poduzetničkih ideja, a to su, primjerice „ Pokreni nešto svoje“ i „LeanStartupCroatia“ i slično.

Na kraju savjetujem i svakog poduzetnika da provjeri dostupne natječaje za poduzetništvo vlastitog grada ili općine jer se tu mogu pronaći manja sredstva za financiranje određenih aktivnosti.

Ako imate bilo kakve nedoumice ili trebate tumačenje navedenih natječaja, rezervirajte termin za savjetovanje putem telefona 091 783 0871, obrasca niže u tekstu  ili me kontaktirajte direktno na info@eurofinvest.hr.

Ivanka Radošević Lamot

Certified EU project Manager

Skip to content