Mijenja se minimalna osnovica za doprinose 2022

Minimalna osnovica za doprinose 2022
Minimalna osnovica za doprinose 2022

Minimalna neto plaća za 2022. iznosit će 3750 kuna što je povećanje u odnosu na prošlu godinu. Minimalna bruto plaća iznosi 4687,50 kuna i odnosi se na puno radno vrijeme, dok se najniža plaća za nepuno radno vrijeme utvrđuje razmjerno minimalnoj plaći za puno radno vrijeme i satima rada na koje je radnik prijavljen.

Povećanja plaće s osnove prekovremenog rada, noćnog rada i rada nedjeljom, blagdanom ili nekim drugim danom za koji je zakonom određeno da se ne radi, ne pridodaju se minimalnom iznosu plaće.

Do sada su bile razne prakse ugovaranja plaća no ugovaranjem bruto iznosa protuzakonite radnje trebale bi biti smanjene. Kazne za poslodavce koji ne ugovaraju plaće do visine minimalne plaće u bruto iznosu iznose od 60 do 100 tisuća kuna.

Prema dostupnim podacima inspekcije rada, veliki je udio pokrenutih prekršajnih postupaka koji se odnose na neisplatu zakonom propisane minimalne plaće radnicima.

Minimalna osnovica za doprinose 2022

Zaposlenik 4.687,50 kn
Član uprave / direktor u radnom odnosu 6.199,05 kn
Obrtnik 6.199,05 kn
Obrtnik – paušalist 3.814,80 kn
Obrtnik – dobitaš 10.490,70 kn
Samostalna djelatnost 10.490,70 kn
Izaslani radnik / član uprave / direktor 7.438,86 kn
Član uprave/direktor izvan radnog odnosa 9.537,00 kn

Državni zavod za statistiku vodi podatke za 2020. da je dio zaposlenika sa minimalnom plaćom 4,22 posto, dok je prosječan udio primatelja minimalne plaće u prvom kvartalu 2021. iznosio 4,73 posto.

Od siječnja se obračunava nova minimalna plaća koju radnici mogu očekivati u veljači. Rad preko student servisa usklađena je minimalna satnica od 29,30 kuna.

Mjesečna osnovica za obračun minimalne plaće doprinosa za rad direktora u punom radnom vremenu ne može biti niža od umnoška svote prosječne plaće i koeficijenta 0,65. Prema tome proizlazi da osnovica za obračun doprinosa za rad direktora u punom radnom vremenu ne može biti niža od 6199,05 kuna mjesečno.

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_10_117_2008.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_11_127_2155.html

Skip to content