Natječaji gradova i općina u 2024 godini

natječaji gradovi i općine
natječaji gradovi i općine

Natječaji gradova i općina za udruge u 2024 godini

Ovdje se naliz popis natječaja koje provode gradovi i općine u RH a koji se odnosi na natječaje koji prijavljuju Udruge

Update 30.01.2024

Javni natječaja za financiranje programa i projekata poljoprivrednih udruga Krapinsko-zagorske županije u 2024. godini

Krapinsko-zagorska županija

31.01.2024. | Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave | OTVOREN

Javni natječaj za dodjelu financijskih sredstava za projekte i programe u području civilnog društva u 2024. godini

Grad Sisak

31.01.2024. | Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave | OTVOREN

Javni natječaj za dodjelu financijskih sredstava za projekte i programe u području socijalne skrbi i zdravstva u 2024. godini

Grad Sisak

31.01.2024. | Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave | OTVOREN

Javni natječaj za dodjelu financijskih sredstava za projekte i programe u području tehničke kulture u 2024. godini

Grad Sisak

31.01.2024. | Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave | OTVOREN

Natječaj za sufinanciranje Programa javnih potreba u sportu Grada Pazina za 2024. godinu

Grad Pazin

31.01.2024. | Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave | OTVOREN

Javni natječaj za dodjelu financijskih potpora za projekte/programe iz raspoloživih sredstava Proračuna Sisačko-moslavačke županije, Upravnoga odjela za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje za 2024. godinu

Sisačko-moslavačka županija

01.02.2024. | Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave | OTVOREN

Natječaj za financiranje projekata organizacija civilnog društva od interesa za Općinu Stupnik

Općina Stupnik

02.02.2024. | Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave | OTVOREN

Javni natječaj za financiranje javnih potreba Općine Lukač u području ostalih udruga civilnog društva za 2024. godinu

Općina Lukač

02.02.2024. | Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave | OTVOREN

Javni natječaj za financiranje javnih potreba Općine Lukač u području sporta za 2024. godinu

Općina Lukač

02.02.2024. | Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave | OTVOREN

Javni natječaj za financiranje javnih potreba Općine Lukač u području kulture za 2024. godinu

Općina Lukač

02.02.2024. | Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave | OTVOREN

Javni natječaj za financiranje programa i projekata organizacija civilnog društva u području razvoja civilnog društva, kulture, sporta i rekreacije i socijalne skrbi u 2024. godini

Grad Poreč – Parenzo

02.02.2024. | Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave | OTVOREN

Javni poziv za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro za 2024. godinu

Općina Omišalj

05.02.2024. | Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave | OTVOREN

Javni natječaj za financiranje programa/projekata udruga Općine Privlaka za 2024. godinu

Općina Privlaka (Zadarska županija)

07.02.2024. | Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave | OTVOREN

Javni poziv za financiranje projekata/programa udruga iz sredstava proračuna Općine Veliko Trojstvo za 2024. godinu

Općina Veliko Trojstvo

07.02.2024. | Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave | OTVOREN

Javni natječaj za financiranje projekata iz područja zdravstva i socijalne skrbi u Istarskoj županiji u 2024. godini

Istarska županija, Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb

08.02.2024. | Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave | OTVOREN

Javni poziv za prijavu programa za sufinanciranje materijalnih troškova rada Klubova studenata Istre iz Proračuna Istarske županije – Regione Istriana za 2024. godinu

Istarska županija

08.02.2024. | Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave | OTVOREN

Javni natječaj za financiranje kulturno umjetničkih projekata/programa udruga nacionalnih manjina i drugih neprofitnih organizacija Istarske županije – Regione Istriana za 2024. godinu

Istarska županija

08.02.2024. | Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave | OTVOREN

JAVNI POZIV ZA FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA OPĆINE LOVRAN ZA 2024. GODINU – za područje kulture, manifestacija, socijalne skrbi i civilnog društva

Općina Lovran

08.02.2024. | Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave | OTVOREN

Javni poziv za financiranje projekata/programa udruga u okviru javnih potreba poljoprivrede, šumarstva, lovstva, ribarstva i vodnoga gospodarstva Istarske županije za 2024. godinu

Istarska županija

08.02.2024. | Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave | OTVOREN

Javni natječaj za financiranje javnih potreba Općine Suhopolje u području ostalih društvenih djelatnosti za 2024. godinu

Općina Suhopolje

09.02.2024. | Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave | OTVOREN

 

Javni natječaj za financiranje javnih potreba Općine Suhopolje u području kulture za 2024. godinu

Općina Suhopolje

09.02.2024. | Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave | OTVOREN

Javni natječaj za financiranje javnih potreba Općine Suhopolje u području sporta za 2024. godinu

Općina Suhopolje

09.02.2024. | Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave | OTVOREN

Javni natječaj Grada Hvara za financiranje programa i projekata ostalih udruga civilnog društva za 2024. godinu

Grad Hvar

09.02.2024. | Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave | OTVOREN

Javni natječaj Grada Hvara za financiranje programa i projekata udruga osoba s invaliditetom te ostalih udruga u području zdravstvene skrbi za 2024. godinu

Grad Hvar

09.02.2024. | Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave | OTVOREN

Javni natječaj za sufinanciranje godišnjeg programa udruga u sportu općine Gunja za 2024. godinu

Općina Gunja

10.02.2024. | Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave | OTVOREN

Javni natječaj za sufinanciranje godišnjeg programa udruga u kulturi i ostalim društvenim djelatnostima općine Gunja za 2024. godinu

Općina Gunja

10.02.2024. | Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave | OTVOREN

Poziv za financiranje programa, projekata i manifestacija na području Grada Buja – Buie u 2024. godini

GRAD BUJE

10.02.2024. | Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave | OTVOREN

Javni poziv za financiranje programa, projekata, aktivnosti i manifestacija koje provode udruge, sredstvima iz proračuna Općine Petrijevci za 2024. godinu

OPĆINA PETRIJEVCI

11.02.2024. | Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave | OTVOREN

Javni poziv za financiranje projekata i/ili programa udruga iz sredstava proračuna Općine Ivanska za 2024. godinu

Općina Ivanska

11.02.2024. | Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave | OTVOREN

Javni natječaj za financiranje programa/projekata javnih potreba Grada Šibenika za 2024. godinu

Grad Šibenik

12.02.2024. | Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave | OTVOREN

Javni natječaj za podnošenje prijava za dodjelu poslovnih prostorija u vlasništvu Sisačko-moslavačke županije na korištenje udrugama za provođenje programa i projekata od interesa za opće dobro iz područja promicanja vrijednosti Domovinskog rata

Sisačko-moslavačka županija

14.02.2024. | Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave | OTVOREN

Javni natječaj za sufinanciranje udruga građana koje djeluju na području Općine Trpinja za 2024. godinu

Općina Trpinja

14.02.2024. | Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave | OTVOREN

Javni poziv za dodjelu financijskih potpora projektima/programima rada udruga u kulturi na području Općine Trnovec Bartolovečki

OPĆINA TRNOVEC BARTOLOVEČKI

15.02.2024. | Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave | OTVOREN

Javni poziv za dodjelu financijskih potpora projektima/programima rada udruga na području Općine Trnovec Bartolovečki

OPĆINA TRNOVEC BARTOLOVEČKI

15.02.2024. | Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave | OTVOREN

Javni poziv za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro iz Proračuna Općine Funtana-Fontane za 2024. godinu

Općina Funtana-Fontane

15.02.2024. | Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave | OTVOREN

Javni natječaj za financiranje programa, projekata i javnih potreba iz proračuna Općine Rešetari za 2024. godinu

Općina Rešetari

16.02.2024. | Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave | OTVOREN

Javni poziv za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Mihovljan u 2024. godini

Općina Mihovljan

16.02.2024. | Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave | OTVOREN

Javni natječaj za su/financiranje javnih potreba na području Općine Baška u 2024. godini

Općina Baška

16.02.2024. | Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave | OTVOREN

Javni natječaj za sufinanciranje programa i projekata udruga u 2024. godini

Općina Oprisavci

16.02.2024. | Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave | OTVOREN

Javni natječaj za predlaganje programa/projekata i manifestacija udruga iz programa javnih potreba u sportu na području Općine Marijanci u 2024. godini

Općina Marijanci

17.02.2024. | Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave | OTVOREN

Javni natječaj za predlaganje programa/projekata i manifestacija udruga iz programa javnih potreba u kulturi i društvenim djelatnostima na području Općine Marijanci u 2024. godini

Općina Marijanci

17.02.2024. | Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave | OTVOREN

Javni natječaj za financiranje programa redovnog rada OCD od interesa za opće dobro iz proračuna Grada Pazina u 2024. godini u području društvenih djelatnosti

Grad Pazin

17.02.2024. | Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave | OTVOREN

Javni natječaj za financiranje projekata i manifestacija OCD od interesa za opće dobro iz proračuna Grada Pazina u 2024. godini u području društvenih djelatnosti

Grad Pazin

17.02.2024. | Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave | OTVOREN

Javni natječaj za financiranje projekata i programa udruga iz područja kulture, socijalne zaštite i razvoja gospodarskih djelatnosti

Grad Beli Manastir

18.02.2024. | Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave | OTVOREN

Javni natječaj za financiranje projekata udruga

Općina Marina

18.02.2024. | Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave | OTVOREN

Javni natječaj za financiranje programa i projekata koje provode udruge na području Općine Andrijaševci u 2024. godini

Općina Andrijaševci

19.02.2024. | Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave | OTVOREN

Javni natječaj za financiranje programa/projekata udruga iz Proračuna Općine Velika za 2024.godinu

Općina Velika

19.02.2024. | Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave | OTVOREN

Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz Proračuna Grada Novigrada – Cittanova za 2024. godinu

Grad Novigrad – Cittanova

21.02.2024. | Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave | OTVOREN

Javni poziv za financiranje jednogodišnjih programa i projekata udruga Grada Bjelovara za 2024. godinu

Grad Bjelovar

21.02.2024. | Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave | OTVOREN

Javni poziv za prijavu projekata i programa za provedbu Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke za 2024. godinu

Grad Rijeka

21.02.2024. | Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave | OTVOREN

Javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Štrigova u 2024. godini

Općina Štrigova

22.02.2024. | Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave | OTVOREN

Javni natječaj za financiranje javnih potreba Općine Gradina u području kulture za 2024. godinu

Općina Gradina

22.02.2024. | Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave | OTVOREN

Javni natječaj za financiranje programa i projekata koje provode udruge sredstvima iz proračuna Općine Donja Dubrava za 2024. godinu

OPĆINA DONJA DUBRAVA

23.02.2024. | Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave | OTVOREN

Javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa z opće dobro koje provode udruge na području Varaždinske županije u 2024. godini

Varaždinska županija

23.02.2024. | Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave | OTVOREN

Javni natječaj za financiranje provedbe programa/projekata javnih potreba u sportu na području Općine Peteranec u 2024. godini

Općina Peteranec

23.02.2024. | Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave | OTVOREN

Javni natječaj za financiranje provedbe programa/projekata udruga i ostalih organizacija civilnog društva na području Općine Peteranec u 2024. godini

Općina Peteranec

23.02.2024. | Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave | OTVOREN

Javni poziv za financiranje redovnih godišnjih aktivnosti županijskih saveza udruga u području branitelja i stradalnika te umirovljenika, koji djeluju na području Primorsko-goranske županije u 2024. godini

Primorsko-goranska županija

23.02.2024. | Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave | OTVOREN

Javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za Općinu Dobrinj koje provode organizacije civilnog društva za 2024. godinu

Općina Dobrinj

23.02.2024. | Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave | OTVOREN

Javni natječaj za predlaganje programa i projekata udruga iz Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Magadenovac za 2024. godinu

Općina Magadenovac

24.02.2024. | Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave | OTVOREN

Javni natječaj za predlaganje programa i projekata udruga iz Programa javnih potreba u sportu na području Općine Magadenovac za 2024. godinu

Općina Magadenovac

24.02.2024. | Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave | OTVOREN

Javni poziv za financiranje javnih potreba Općine Pitomača u području kulture za 2024. godinu

Općina Pitomača

25.02.2024. | Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave | OTVOREN

Javni natječaj za financiranje javnih potreba Općine Pitomača u području sporta za 2024. godinu

Općina Pitomača

25.02.2024. | Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave | OTVOREN

Javni natječaj za financiranje javnih potreba Općine Pitomača u području ostalih društvenih djelatnosti za 2024. godinu

Općina Pitomača

25.02.2024. | Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave | OTVOREN

Javni natječaj za dodjelu sredstava putem pokroviteljstva – (su)financiranje manifestacija i drugih događanja od interesa za Općinu Hlebine za 2024. godinu

Općina Hlebine

26.02.2024. | Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave | OTVOREN

Javni natječaj za (su)financiranje provedbe programa/projekata udruga u području socijalne i humanitarne djelatnosti u 2024. godini

Općina Hlebine

26.02.2024. | Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave | OTVOREN

Javni natječaj za (su)financiranje provedbe programa/projekata javnih potreba u sportu na području Općine Hlebine za 2024. godinu

Općina Hlebine

26.02.2024. | Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave | OTVOREN

Javni poziv za (su)financiranje programa/projekata/manifestacija od interesa za opće dobro iz proračuna Grada Mali Lošinj u 2024. godini koje provode organizacije civilnog društva

Grad Mali Lošinj

26.02.2024. | Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave | OTVOREN

Javni poziv za sufinanciranje programa i projekata u području branitelja i stradalnika, demokratske političke kulture, duhovnosti, hobističke djelatnosti, ljudskih prava, međunarodne suradnje, zaštite okoliša i prirode, te civilne zaštite u 2024. godini

Primorsko-goranska županija

29.02.2024. | Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave | OTVOREN

Javni poziv za sufinanciranje programa i projekata udruga nacionalnih manjina koje djeluju na području Primorsko-goranske županije u 2024. godini

Primorsko-goranska županija

29.02.2024. | Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave | OTVOREN

Javni poziv za dodjelu sredstava putem pokroviteljstva, financiranja manifestacija i drugih događanja koja se provode od 1.1. do 30.06.2024. godine i od općeg su značaja za Primorsko-goransku županiju

Primorsko-goranska županija

29.02.2024. | Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave | OTVOREN

Javni natječaj za (su)financiranje provedbe programa/projekata udruga i ostalih organizacija civilnog društva na području Općine Drnje za 2024. godinu

Općina Drnje

29.02.2024. | Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave | OTVOREN

Javni natječaj za (su)financiranje programa/projekata javnih potreba u sportu na području Općine Drnje za 2024. godinu

Općina Drnje

29.02.2024. | Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave | OTVOREN

Javni natječaj za financiranje projekata/programa od interesa za opće dobro koje provode udruge s područja Općine Tompojevci u 2024.godini

Općina Tompojevci

29.02.2024. | Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave | OTVOREN

Javni natječaj za financiranje programa/projekata/manifestacija od interesa za opće dobro iz proračuna Grada Makarske u 2024. godini

Grad Makarska

29.02.2024. | Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave | OTVOREN

Javni poziv za prijavu projekata iz područja sporta za 2024. godinu

Grad Lipik

29.02.2024. | Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave | OTVOREN

Javni poziv za sufinanciranje projekata/programa koji su financirani iz drugih izvora – međunarodnih fondova za 2024. godinu

Grad Lipik

29.02.2024. | Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave | OTVOREN

Javni poziv za financiranje programa i projekata udruga za opće dobro koje će se financirati iz proračuna Grada Lipika u 2024. godini

Grad Lipik

29.02.2024. | Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave | OTVOREN

Javni poziv za sufinanciranje projekata udruga branitelja i stradalnika iz Domovinskog rata za 2024. godinu

Grad Lipik

29.02.2024. | Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave | OTVOREN

Ponovljeni javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Općine Pisarovina za 2024. godinu

Općina Pisarovina

15.03.2024. | Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave | OTVOREN

Javni natječaj za predlaganje programa i projekata za zadovoljenje javnih potreba koje će, na području Grada Hrvatske Kostajnice, provoditi udruge u 2024. godini

Grad Hrvatska Kostajnica

31.10.2024. | Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave | OTVOREN

Javni poziv za predlaganje programa/projekata iz Programa javnih potreba u športu Grada Našica u 2024. godini

Grad Našice

30.11.2024. | Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave | OTVOREN

Javni poziv za predlaganje javnih potreba u sportu Grada Đakova za 2024. godinu

GRAD ĐAKOVO

01.12.2024. | Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave | OTVOREN

Javni poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi i umjetnosti Grada Đakova za 2024. godinu

GRAD ĐAKOVO

01.12.2024. | Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave | OTVOREN

Javni poziv za predlaganje javnih potreba za pripremu Europskih projekata u 2024. godini

GRAD ĐAKOVO

01.12.2024. | Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave | OTVOREN

Javni poziv za predlaganje javnih potreba organizacija civilnog društva od interesa za Grad Đakovo u 2024. godini

GRAD ĐAKOVO

01.12.2024. | Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave | OTVOREN

Javni poziv za prijavu projekata/programa/manifestacija udruga iz područja javnih potreba u socijalnoj skrbi u 2024.godini

Općina Pisarovina

15.12.2024. | Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave | OTVOREN

Javni poziv za prijavu projekata/programa/manifestacija udruga iz ostalih društvenih područja u 2024. godini

Općina Pisarovina

31.12.2024. | Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave | OTVOREN

Javni poziv za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama iz Proračuna Grada Bjelovara za 2024. godinu

Grad Bjelovar

31.12.2024. | Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave | OTVOREN

Skip to content