“Godišnji plan objave Poziva na dostavu projektnih prijedloga – za postupke sufinancirane iz PULJP – za 2024. godinu”

PULJP
PULJP

“Godišnji plan objave Poziva na dostavu projektnih prijedloga – za postupke sufinancirane iz PULJP – za 2024. godinu”

 

Naziv poziva – PULJP: Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za promociju STEM-a   

Aktivnosti: 1. Unaprjeđenje kapaciteta organizacija civilnoga društva za provedbu programa u području promocije STEM-a među djecom i mladima

  1. Aktivnosti jačanja suradnje organizacija civilnoga društva, odgojno-obrazovnih, visoko-obrazovnih i znanstvenih institucija u popularizaciji znanosti  među djecom i mladima
  2. Aktivnosti kojima se promovira STEM područje u koje su uključena djeca, učenici i studenti

Prijavitelji:

OCD (udruge i zaklade)

Partneri:

znanstvena institucija/organizacija iz STEM područja upisana u Upisnik znanstvenih organizacija ili visoko-obrazovna institucija iz STEM područa upisana u Upisnik visokih učilišta

udruga, zaklada, pravna osoba vjerske zajednice, umjetnička organizacija

ustanove

regionalne i lokalne razvojne agencije;

jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

Indikativni datum objave poziva: siječanj 2024.

 

Naziv poziva– PULJP

: Čitanjem do uključivog društva

Aktivnosti:

  1. Razvoj usluge pokretne knjižnice
  2. Priprema i provedba radionica čitanja i/ili pisanja za pripadnike ciljanih skupina

Prihvatljivi prijavitelji: narodne knjižnice

Partneri: umjetnička organizacija, udruga, ustanova, jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave

Indikativni datum objave poziva: siječanj 2024.

 

Naziv poziva – PULJP

: Ublažavanje siromaštva pružanjem pomoći najpotrebitijim osobama podjelom hrane i/ili osnovne materijalne pomoći

Aktivnosti: 1. podjela hrane / 2.podjela osnovne materijalne pomoći – nabava, prijevoz , skladištenje i podjela osnovne materijalne pomoći /3. pružanje popratnih mjera osnaživanjem najpotrebitijih osoba i podupiranjem njihovog socijalnog uključivanja

Prihvatljivi prijavitelji i partneri: Neprofitne organizacije koje imaju predviđeno djelovanje vezano uz obavljanje socijalne djelatnosti  pružanja humanitarne pomoći

Indikativni datum objave poziva: veljača 2024.

 

Naziv poziva– PULJP

: Inovativne socijalne usluge –  odmor od skrbi (pilot projekt)

Aktivnosti: Razvoj i pružanje inovativne usluge odmor od skrbi

Prijavitelji i partneri: Pružatelji socijalnih usluga

Indikativni datum objave poziva veljača 2024.

 

Naziv poziva– PULJP

: Jačanje kapaciteta socijalnih partnera – faza 1

Aktivnosti: 1. edukacije zaposlenika socijalnih partnera / 2. edukacije članova socijalnih partnera /3. umrežavanje socijalnih partnera / 4. razvoj usluga namijenjenih članovima socijalnih partnera

Partneri: socijalni partneri (sindikati i udruge poslodavaca)

Indikativni datum objave poziva: veljača 2024.

 

Naziv poziva– PULJP

: Razvoj inkluzivnih usluga ustanova u kulturi

Aktivnosti: 1. Unapređenje postojećih i/ili uspostavljanje novih inkluzivnih usluga ustanova u kulturi  / 2. Edukacija stručnjaka za primjenu inkluzivnih usluga ustanova u kulturi razvijenih u okviru projekta i/ili rad s ranjivim skupinama / 3. Priprema i provedba kulturnih i umjetničkih aktivnosti namijenjenih pripadnicima ciljanih skupina

Prijavitelji: ustanove u kulturi

Partneri : umjetnička organizacija, udruga, ustanova, jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave

Indikativni datum objave poziva: ožujak 2024.

 

Naziv poziva– PULJP

: Potpora obrazovanju djece i učenika romske nacionalne manjine

Aktivnosti : 1.Produženi boravak za učenike pripadnike romske nacionalne manjine / 2. Osiguravanje prijevoza djece pripadnika romske nacionalne manjine u programe predškole i integrirane programe predškolskog odgoja / 3. Osiguravanje ostalih potrebnih uvjeta u svrhu pružanja potpore djeci i učenicima pripadnicima romske nacionalne manjine

Prijavitelji: osnovne škole, dječji vrtići

Partneri: osnivači dječjih vrtića i osnovnih i škola, organizacije civilnog društva, regionalne i lokalne razvojne agencije, ustanove socijalne skrbi: zavodi za socijalni rad, centri za pružanje usluga u zajednici

Indikativni datum objave poziva: ožujak 2024.

 

Naziv poziva– PULJP

: Jačanje kapaciteta OCD za aktivno starenje

Aktivnosti: 1. Jačanje kapaciteta OCD za aktivno starenje / razvoj društvenih centara za umirovljenike 3. jačanje kapacitete umirovljenika u kontekstu razvoja kvalitete usluga za umirovljenike

Prijavitelji: organizacije civilnoga društva;

Partneri: organizacije civilnoga društva, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, javne ustanove s djelatnošću u području obrazovanja, kulture, zdravstva i socijalne skrbi

Indikativni datum objave poziva: travanj 2024.

Naziv poziva– PULJP

: Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama – faza VII.

Aktivnosti: Pružanje potpore obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju kroz rad pomoćnika u nastavi/stručnih komunikacijskih posrednika

Prijavitelji: osnivači osnovnih i srednjih škola

Partneri: redovite/posebne osnovnoškolske/srednjoškolske odgojno-obrazovne ustanove čiji učenici sudjeluju u projektu,  drugi osnivači osnovnih/srednjih škola koji se nalaze na području jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave Prijavitelja

Indikativni datum objave poziva: svibanj 2024.

 

Naziv poziva– PULJP

: Uključivanje djece i mladih u riziku od socijalne isključenosti u sport

Aktivnosti: 1. izrada plana i programa sportskih i rekreativnih aktivnosti te planiranje sportskih natjecanja / 2. podizanje svijesti o važnosti i mogućnostima kvalitetnog provođenja slobodnog vremena kroz sportske programe i sportska natjecanja / 3. integriranje korisnika u redovite programe sportskih klubova i udruga / 4. stvaranje preduvjeta za ostanak korisnika u sustavu sporta i sportske rekreacije

Prijavitelji: pravne osobe iz sustava sporta i odgojno-obrazovne ustanove;

Partneri: 1.organizacija civilnog društva upisane u registar športske djelatnosti, 2.ustanove upisane u registar športske djelatnosti, 3.osnovna škola prema popisu Ministarstva znanosti i obrazovanja, 4.srednja škola prema popisu Ministarstva znanosti i obrazovanja..

Indikativni datum objave poziva: lipanj 2024.

 

Naziv poziva– PULJP

: Širenje mreže socijalnih usluga za djecu – faza 1

Aktivnosti : 1. razvoj usluga u zajednici / 2. dostupnost usluga u zajednici / 3. prevencija institucionalizacije / 4. izgradnja sustava supervizije udomitelja u sustavu socijalne skrbi / 5. pružanje  supervizije udomiteljima u sustavu socijalne skrbi / 6. jačanje organizacija civilnog društva čije područje djelovanja je udomiteljstvo / 7. implementacija i praćenje standarda kvalitete udomiteljstva

Prijavitelji i partneri: ustanove, pružatelji socijalnih usluga, JLP(R)S , vijeća nacionalnih manjina stručne komore, OCD, vjerske zajednice

Indikativni datum objave poziva: lipanj 2024.

 

Naziv poziva– PULJP

: Izrada i revizija standarda zanimanja

Aktivnosti: 1. daljnja izrada standarda zanimanja / 2. revizija postojećih standarda zanimanja

Prijavitelji: OCD-i (udruge i zaklade);

Partneri: organizacije civilnoga društva, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, javne ustanove s djelatnošću u području zdravstva i socijalne skrbiIndikativni datum objave poziva

Indikativni datum objave poziva:

 

Naziv poziva– PULJP

: Jačanje kapaciteta OCD za pružanje socijalnih usluga

Aktivnosti: jačanje kapaciteta OCD za pružanje socijalnih usluga / jačanje kapaciteta OCD-a za upravljanje i koordiniranje volonterima, – mentoriranje i osposobljavanje djelatnika malih lokalnih OCD-a koji djeluju u području pružanja socijalnih usluga /- uspostavljanje mobilne podrške malim lokalnim OCD-ima za pružanje socijalnih usluga/- aktivnosti usmjerene na poticanje komunikacije OCD-a s općom, ciljanom i stručnom javnosti u području socijalnih usluga/- aktivnosti usmjerene poticanju lokalnih vlasti, javnih institucija i poslovnog sektora za suradnju s civilnim društvom u planiranju i pružanju socijalnih usluga u zajednici /- aktivnosti povezane s informiranjem javnosti i vidljivošću projekta

Prijavitelji:  OCD-i (udruge i zaklade);

Partneri: organizacije civilnoga društva, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, javne ustanove s djelatnošću u području zdravstva i socijalne skrbi

Indikativni datum objave poziva: studeni 2024.

 

Naziv poziva– PULJP

: Podrška ustanovama strukovnog obrazovanja za uvođenje novih kurikuluma

Aktivnosti: 1. Osiguranje materijalnih i tehničkih uvjeta na razini ustanove za provedbu kurikuluma  / 2. Stručno usavršavanje odgojno-obrazovnih  radnika na razini škole i u suradnji s poslodavcima

Prijavitelji: ustanove za strukovno obrazovanje

Partneri: poslodavci

Indikativni datum objave poziva: prosinac 2024.

Link na cjelokupni dokument indikativnog poziva: https://strukturnifondovi.hr/program-ucinkoviti-ljudski-potencijali-2021-2027/

Skip to content