IP Slovenija-Hrvatska 2021.-2027. Otvoreni poziv za male projekte

IP Slovenija-Hrvatska 2021.-2027.

IP Slovenija-Hrvatska 2021.-2027.
IP SLOVENIJA - HRVATSKA 2021.-2027.

IP Slovenija-Hrvatska 2021.-2027. : Otvoreni poziv za male projekte

Zajedničko tajništvo Interreg programa Slovenija- Hrvatska 2021.-2027. otvorilo je 17. studenog 2023. Otvoreni poziv za dostavu projektnih prijava za male projekte u okviru Interreg Programa Slovenija-Hrvatska 2021. – 2027.
Program se izvodi u modalitetu otvorenog javnog poziva, što znači da prijavitelji mogu podnositi projektne prijave neprekidno od otvaranja poziva pa do iskorištenja dostupnih sredstava.
Zajedno s otvorenim pozivom objavit će se sve relevantne smjernice i informacije. Prve radionice za prijavitelje bit će organizirane nakon objave otvorenog poziva za dostavu projektnih prijava, a predviđene su u prosincu 2023. godine.

Prioritet 3: Dostupna i povezana regija

✓ Specifični cilj 6.3: Izgradnja uzajamnog povjerenja, osobito poticanjem djelovanja „od građana za građane
Cilj potpore u okviru ovog specifičnog cilja je izgradnja povjerenja i razumijevanja među stanovnicima prekograničnog područja podržavanjem prekograničnih događanja, međugeneracijske suradnje te aktivnosti zajedničkog učenja i podizanja svijesti.

Okvirni popis aktivnosti:

• prekogranične aktivnosti podizanja svijesti (npr. o solidarnosti, potpori unutar zajednice, odgovornosti za klimu i okoliš te o zdravom životu);
• prekogranične aktivnosti učenja „od građana za građane“ (npr. obrazovni programi za djecu, mlade i studente za aktivno građanstvo, obrazovni programi za starije osobe (npr. digitalne vještine), prekogranične aktivnosti međugeneracijskog učenja, platforma za razmjenu rješenja za kućanstva koja ne štete klimi, prekogranične aktivnosti za promicanje zdravog života, prekogranično učenje o kulturnoj i nacionalnoj baštini (npr. tradicionalna hrana i glazba));
• zajednička prekogranična događanja za povećanje povezanosti, umrežavanja i međugeneracijske potpore (npr. kulturna događanja, sportska događanja, ljetni kampovi, rekreacija u prirodi, učenje na temelju iskustava, zajedničke akcije čišćenja prirode, ozelenjivanje javnih prostora)
Glavna ciljna skupina sufinanciranih mjera je lokalno stanovništvo koje je uključeno u mjere ili one pozitivno utječu na njih.

U okviru IP Slovenija-Hrvatska 2021.-2027.

podržat će se sljedeći tipovi malih projekata:
• Projekti prekogranične suradnje i
• Projekti izgradnje uzajamnog povjerenja.

Projekti prekogranične suradnje (dalje u tekstu: Tip 1) su projekti kojima se podupiru manja događanja namijenjena specifičnim ciljnim skupinama koje su definirane projektom i njegovim ciljevima.
Projekti izgradnje uzajamnog povjerenja (dalje u tekstu: Tip 2) su projekti kojima se podupiru veća događanja koja će imati utjecaj na stanovništvo koje živi u prekograničnom području. Svrha malih projekata nije privući turiste ili opću javnost već produbiti uzajamno povjerenje i razumijevanje među stanovnicima prekograničnog područja i ojačati povezanost među njima

Najviši iznos proračuna za male projekte iznosi do 16.000 EUR EFRR-a za projekte Tipa 1 i do 24,800 EUR EFRR-a za projekte Tipa 2.

U skladu s minimalnim uvjetima, partnerstvo se mora sastojati od minimalno jednog projektnog partnera iz Slovenije i jednog iz Hrvatske ili Europske grupacije za teritorijalnu suradnju (dalje u tekstu: EGTC) registrirane u jednoj od zemalja koje sudjeluju, sastavljene od članova iz obje države članice i maksimalno četiri projektna partnera.

Fizičke osobe i političke stranke isključene su iz sudjelovanja. Sve druge pravne osobe mogu sudjelovati, ako ne djeluju kao vanjski pružatelji usluga te ako posjeduju financijske, administrativne i operativne kapacitete za sudjelovanje u programu. Svi projektni partneri (uključujući vodećeg partnera) moraju imati sjedište na programskom područja

Bespovratna sredstva 80%
Trajanje projekta 12 mjeseci
Prvi rok za dostavu projektnih prijava je 31. siječnja 2024. godine (12 sati po srednjeeuropskom vremenu). S
Projektni partneri moraju sudjelovati pri razvoju projekta, zajedničkoj provedbi i zajedničkom financiranju.
Projektna prijava mora biti dvojezična, napisana na slovenskom i hrvatskom jeziku, osim sažetka projekta koji mora biti napisan na slovenskom, hrvatskom i engleskom jeziku. U slučaju nedosljednosti, prednost ima jezik vodećeg partnera.

10. Prihvatljivi troškovi i oblici povrata:

1. Standardna veličina jediničnih troškova po sudioniku po događanju za Tip 1 malih projekata (128€ po sudioniku, min 30 sudionika )
2. Fiksni iznos za Tip 2 malih projekata (31000€, 2 eventa)

1. Standardna veličina jediničnih troškova po sudioniku po događanju za Tip 1 malih projekata

Opis vrste projekta: – Prekogranična fizička događanja koja podupiru izgradnju uzajamnog povjerenja i omogućavaju ili unaprjeđuju suradnju između projektnih partnera, – maksimalno trajanje projekta je 12 mjeseci s 1 razdobljem izvještavanja, – potrebno je izvesti najmanje 2 fizička prekogranična događanja (najmanje jedno po državi članici i sa sudionicima iz obje države) po projektu, – minimalno je potrebno uključiti 30 sudionika (sudionici koji doprinose sadržaju događanja – ciljna skupina projekta) po projektu. Moguće je izvesti više od 2 događanja, ali proračun projekta ne smije biti viši od makismalno dozvoljenog proračuna za Tip 1, – tipovi događanja: radionice, konferencije, seminari, treninzi, turniri, kampovi itd.

Fiksni iznos za Tip 2 malih projekata

a) Opis vrste projekta: – otvorena javna bilateralna fizička događanja koja jačaju izgradnju uzajamnog povjerenja, – maksimalno trajanje projekta je 12 mjeseci s 1 razdobljem izvještavanja, – potrebno je izvesti najmanje 2 bilateralna fizička događanja (najmanje jedan po državi članici) za lokalnu populaciju, – očekuje se do 200 sudionika po fizičkom događanju, – tipovi događanja: koncerti, tržnice, sajmovi i druga tematska događanja (npr. kulturna događanja, sportska događanja, rekreacijske aktivnosti u prirodi, zajedničke akcije čišćenja prirode, ozelenjivanje javnih prostora, itd.).

http://www.si-hr.eu/2127/download/Interreg-Program-Slovenija-Hrvatska-2021-2027.pdf

Skip to content