Mogućnost za poduzetnike iz natječaja za preradu drva i proizvodnju namještaja za 2023.

preradu drva i proizvodnju namještaja

natječaja za preradu drva i proizvodnju namještaja za 2023.
natječaja za preradu drva i proizvodnju namještaja za 2023.

Objavljen drugi natječaj za preradu drva i proizvodnju namještaja za 2023.

Naziv natječaja: Drugi javni natječaj za dodjelu potpora male vrijednosti za poticanje razvoja poduzetnicima koji obavljaju djelatnosti prerade drva i proizvodnje namještaja na području Republike Hrvatske za 2023.

 

Prihvatljivi korisnici :

Poduzetnici koji obavljaju djelatnosti prerade drva i proizvodnje namještaja na području Republike Hrvatske za 2023.

 • mikro, mali, srednji i veliki poduzetnici (isključivo trgovačko društvo i obrt) koji su prema NKD 2007. registrirani za djelatnosti C16 Prerade drva i proizvoda od drva i pluta i/ili  C31 Proizvodnje namještaja, i to
  • djelatnost je registrirana najmanje dvije godine na dan objave natječaja
  • djelatnost C16 i/ili C31 je upisana u Obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD-u, odnosno u Izvatku iz Obrtnog registra
  • preko 51% ukupnog godišnjeg prihoda u zadnje 2 fiskalne godine ostvareno je proizvodnjom vlastitih proizvoda
  • ima najmanje 2 zaposlene osobe u prosincu 2022. i srpnju 2023. (vlasnik obrta smatra se zaposlenom osobom)
  • ostvarili pozitivan poslovni rezultat u 2022. godini

 

Prihvatljivi iznos financiranja:

Intenzitet potpore je 70 % od ukupno prihvatljivog troška, a najviši iznos po korisniku je 100.000 eura za ulaganje u proizvodnu tehnologiju i postrojenja te proizvodno-poslovni objekt dok je taj iznos 30.000 eura za ulaganje u informacijsku i komunikacijsku tehnologiju te 50.000 eura za promotivne aktivnosti. Gornja granica potpore male vrijednosti koja se dodjeljuje jednom poduzetniku ne smije prelaziti 200.000 eura u tekućoj te tijekom prethodne dvije fiskalne godine.

Ulaganja iz natječaja za preradu drva i proizvodnju namještaja:

Mjera 1: Ulaganje u proizvodnu tehnologiju i postrojenja

Prihvatljivi su troškovi:

 • Stroj ili postrojenje (pilansko postrojenje, sušionica, parionica, lakirnica) ili linija, te s njim povezan trošak dopreme, montaže, puštanja u probni rad i edukacija isključivo od istog dobavljača

Najniži iznos potpore iznosi 5.000 EUR, a najviši 100.000 EUR, intenzitet potpore iznosi 70%

Mjera 2: Ulaganje u proizvodno-poslovni objekt

Prihvatljivi su troškovi:

 • Izgradnja ili adaptacija ili rekonstrukcija jednog objekta (materijal i radovi izgradnje)

Najniži iznos potpore iznosi 10.000 EUR, a najviši 100.000 EUR, intenzitet potpore iznosi 70%

Mjera 3: Ulaganje u informacijsku i komunikacijsku tehnologiju

Prihvatljivi su troškovi:

 • Softver ili licenca ili nadogradnja postojećeg softvera

Najniži iznos potpore iznosi 3.000 EUR, a najviši 30.000 EUR, intenzitet potpore iznosi 70%

Mjera 4: Ulaganje u promotivne aktivnosti

Prihvatljivi su troškovi:

 • najam, uređenje sajamskog – izložbenog prostora i transport izložaka, od vanjskog pružatelja usluge, te promidžbeni materijal (letak, prospekt, katalog, plakat, brošura i ostalo) vezan za sudjelovanje na tom sajmu ili izložbi ili
 • promidžbeni materijal (letak, prospekt, katalog, plakat, brošura i ostalo) ili
 • usluga oglašavanja u novinama, časopisima, na televiziji i radiju te materijal za oglašavanje

 

Najniži iznos potpore iznosi 3.000 EUR, a najviši 50.000 EUR,

Dodjeljivat će se bespovratna namjenska sredstva potpora male vrijednosti za ulaganje u proizvodnu tehnologiju i postrojenja, proizvodno-poslovni objekt, informacijsku i komunikacijsku tehnologiju i promotivne aktivnosti.

Intenzitet potpore je 70 % od ukupno prihvatljivog troška, a najviši iznos po korisniku je 100.000 eura za ulaganje u proizvodnu tehnologiju i postrojenja te proizvodno-poslovni objekt dok je taj iznos 30.000 eura za ulaganje u informacijsku i komunikacijsku tehnologiju te 50.000 eura za promotivne aktivnosti. Gornja granica potpore male vrijednosti koja se dodjeljuje jednom poduzetniku ne smije prelaziti 200.000 eura u tekućoj te tijekom prethodne dvije fiskalne godine.

Link na stranice ministarstva poljoprivrede: https://poljoprivreda.gov.hr/drugi-javni-natjecaj-za-dodjelu-potpora-male-vrijednosti-za-poticanje-razvoja-poduzetnicima-koji-obavljaju-djelatnosti-prerade-drva-i-proizvodnje-namjestaja-na-podrucju-republike-hrvatske-za-2023/6362

Rok za predaju dokumentacije:   4. rujna 2023. u 10:00 sati.

Za pomoć oko izrade projektne dokumentacije ispunite prijavni obrazac

 

ISPUNITE OBRAZAC I UNAJMITE NAS

  Skip to content