Vaučeri za digitalizaciju: uvjeti, katalog i način prijave – od 04.11.2023.

Vaučeri za digitalizaciju: provedbu digitalizacije i digitalne transformacije poslovanja kroz osposobljavanje i usluge za poboljšanje digitalnih vještina (među ostalim onih povezanih s tehnologijama u oblaku), prilagodbu poslovnih modela digitalnoj transformaciji, digitalni marketing, kiberotpornost i primjenu složenih digitalnih rješenja.

vaučeri za digiitalizaciju
vaučeri za digiitalizaciju

Vaučeri za digitalizaciju

Napokon je izašao dugoočekivan natječaj iz NPOO na stranicama ministarstva gospodarstva za mikro, male i velike poduzetnike pod nazivom Vaučeri za digitalizaciju.

OBRTI SU PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI ISTO!

Poticat će se ulaganja MSP-ova usmjerena na provedbu digitalizacije i digitalne transformacije poslovanja kroz osposobljavanje i usluge za poboljšanje digitalnih vještina (među ostalim onih povezanih s tehnologijama u oblaku), prilagodbu poslovnih modela digitalnoj transformaciji, digitalni marketing, kiberotpornost i primjenu složenih digitalnih rješenja.

Datum početka zaprimanja projektnih prijava: 01.03.2024

 

Vrste Vaučera:

 • Vaučer za poboljšanje digitalnih vještina
 • Vaučer za digitalni marketing
 • Vaučer za izradu strategije digitalne transformacije
 • Vaučer za dijagnostiku kibernetičke otpornosti
 • Vaučer za složena digitalna rješenja

Intenzitet potpore:

Za dodjelu bespovratnih sredstava/vaučeri za digitalizaciju,  prijaviteljima utvrđen je intenzitet potpore od 60% prihvatljivih troškova.

predviđena su tri roka za podnošenje projektnih prijedloga:

rok od 1. lipnja 2023. do 7. srpnja 2023.
rok od 1. studenog 2023. do 1. prosinca 2023. godine
rok od 1. ožujka 2024. do 1. travnja 2024. godine

vaučeri za digitalizaciju

OPIS: Vaučeri za digitalizaciju 

Vaučer za poboljšanje digitalnih vještina – VDV

Vaučer se odnosi na specijalizirane programe neformalnog učenja usmjerene na razvoj digitalnih vještina koji će osposobiti zaposlenike Prijavitelja za provođenje digitalizacije, odnosno za korištenje alata digitalnog marketinga i komunikacija:

Edukacije:

-rad u e-trgovini i m-trgovini,
– internetsko oglašavanje,
– administriranje internetske stranice poduzeća),
– za analizu podatka i upravljanja podacima
–  razvoj aplikacija, dizajn softvera,
– digitalni dizajn, za poslovanje u oblaku i sl.

Osnovni uvjeti:

Maximalan Iznos vaučera 9.990,00€
Najmanji broj zaposlenih prema vrsti vaučera – min 1*

Dodatni uvjeti:

– da je najmanje 20% svih zaposlenika* uključeno u edukacije u sklopu vaučera
– da se edukacije održavaju uživo (uključujući on-line) i u realnom vremenu
– da je po završetku edukacije proveden test stečenog znanja/ispit o čemu je izdana potvrda za svakog polaznika
– da ukupno prihvatljivi troškovi edukacije za jednog zaposlenika iznose najviše 1.000,00 EUR

 

Vaučer za digitalni marketing – VDM

Prihvatljive aktivnosti:

 • Izrada internetskih stranica poduzeća uključujući uslugu poslužitelja (hosting) i troškove domene u trajanju od 12 mjeseci od dana isporuke usluge (kao dio isporuke usluge od istog pružatelja usluge) te edukaciju zaposlenika povezano sa svrhom vaučera od strane pružatelja usluga u minimalnom trajanju 3 sata. Izrada internetskih stranica poduzeća uključuje osiguranu prisutnost ključnih elemenata web stranice, prikladan i učinkovit sadržaj, tehničku ispravnost te edukaciju zaposlenika povezanu sa svrhom vaučera od strane pružatelja usluga u minimalnom trajanju od 3 sata.
 • Izrada landing stranice (pod-stranice mrežnih stranica prijavitelja) uključujući uslugu poslužitelja (hosting) i troškove domene u trajanju od 12 mjeseci od dana isporuke usluge (kao dio isporuke usluge od istog pružatelja usluge) te edukaciju zaposlenika povezano sa svrhom vaučera od strane pružatelja usluga u minimalnom trajanju od 1 sat.
 • Izrada Mobilne aplikacije uključujući edukaciju zaposlenika povezano sa svrhom vaučera od strane pružatelja usluga u minimalnom trajanju od 3 sata. Svrha mobilne aplikacije je omogućiti funkcionalnosti s karakteristikama mobilnih uređaja koje ne pružaju web stranica ili internet trgovina. Uključuje korisničko iskustvo i vizualnu relevantnost, zakonsku usklađenost te omogućeno korištenje i pristup korisnicima s barem jednog velikog segmenta uređaja (npr. Android ili iOS), nekoliko oblika tehničke implementacije te sigurnost podataka i stabilan rad.
 • Izrada web aplikacije u svrhu automatizacije poslovnih procesa, bolje komunikacije s klijentima i unapređenje poslovanja, jednostavnije obrade podataka, povezivanje s bazama podataka i boljim praćenjem i analizom poslovnih procesa. Aktivnost može uključivati troškove usluge poslužitelja (hosting) i troškove domene u trajanju od 12 mjeseci od dana isporuke usluge (kao dio isporuke usluge od istog pružatelja usluge) te edukaciju zaposlenika povezano sa svrhom vaučera od strane pružatelja usluga u minimalnom trajanju od 1 sat.
 • Izrada web stranice za e-trgovinu uključujući uslugu poslužitelja (hosting) i troškove domene u trajanju od 12 mjeseci od dana isporuke usluge (kao dio isporuke usluge od istog pružatelja usluge) te edukaciju zaposlenika povezano sa svrhom vaučera od strane pružatelja usluga u minimalnom trajanju od 3 sata. Web stranice za e-trgovinu trebaju omogućiti konfigurirane i integrirane načine plaćanja u internetskoj trgovini, korištenje na svim vrstama uređaja te indeksiranost od strane glavnih tražilica, kao i omogućeno samostalno upravljanje sadržajem za korisnika.
 • Upravljanje društvenim mrežama (minimalno 1 društvena mreža) te edukaciju zaposlenika povezano sa svrhom vaučera od strane pružatelja usluga u minimalnom trajanju od 3 sata.

Upravljanje društvenim mrežama treba uključiti odabir minimalno 1 društvene mreže sukladno potencijalnim klijentima i ponudi poduzeća, izradu strategije poslovanja na društvenim mrežama, kreiranje relevantnog sadržaja ovisno o odabiru društvene mreže, praćenje reakcija na objavljene sadržaje (statistike) i sl. te edukaciju zaposlenika povezano sa svrhom vaučera od strane pružatelja usluga u minimalnom trajanju od 3 sata

Osnovni uvjeti:

Maximalan iznos vaučera: 9.990,00€

Najmanji broj zaposlenih prema vrsti vaučera – min 1*

 

Vaučer za izradu strategije digitalne transformacije – VDT

Strategija digitalne transformacije poduzeća obuhvaća definiranje ostvarivih ciljeva digitalne transformacije i kreiranje mjera za ostvarenje zadanih ciljeva, uključujući analizu postojećeg stanja i okruženja, ispitivanje potencijala za optimizaciju poslovanja kroz digitalizaciju, optimizaciju procesa i organizacije, te druge mjere koje mogu pridonijeti prilagodbi organizacije poslovanju u digitalnom dobu, kao i metodologiju praćenja provedbe digitalne strategije (s ključnim pokazateljima – KPI). Strategija digitalne transformacije treba biti usklađena s poslovnom strategijom poduzeća (na koja se strateška usmjerenja i na koje se postojeće strateške ciljeve odnosi), odnosno s poslovnim planom i ciljevima, u slučaju da poduzeće nema razvijenu poslovnu strategiju. Aktivnost treba rezultirati jasnim akcijskim planom po kojem poduzeće može postupati kako bi nakon njegove provedbe moglo reći da se uspješno prilagodilo digitalnom dobu kroz uvođenje novih aplikacijskih rješenja, promjenu organizacijske kulture, optimizaciju procesa i druge načine.

Osnovni uvjeti:

Maximalan iznos vaučera : 9.990,00
Najmanji broj zaposlenih prema vrsti vaučera – min 3*

 

Vaučer za dijagnostiku kibernetičke otpornosti – VKO

Aktivnosti vaučera uključuju provjeru kibernetičke sigurnosti poduzeća kroz provedbu sigurnosnih provjera sustava/provjera propusnosti podataka, provedbu penetracijskih ispitivanja uz izradu pripadajućih izvješća, kroz provedbu sigurnosnog testiranja i detekcije kibernetičkih prijetnji informacijskom sustavu poduzeća. Također uključuju analizu prikupljenih podataka i definiranje dodatnih poboljšanja sustava te generiranje izvještaja za potrebe regulatora, certifikacijskih kuća i sl. te edukaciju zaposlenika od strane pružatelja usluga radi povećanja osposobljenosti, za postizanje kibernetičke sigurnosti poduzeća u minimalnom trajanju od 3 sata

Osnovni uvjeti:
Maximalan iznos vaučera: 14.500,00€
Najmanji broj zaposlenih prema vrsti vaučera – min 1*

Vaučer za složena digitalna rješenja – VSD

Aktivnosti koje se mogu financirati ovim vaučerom uključuju uslugu uvođenja složenih digitalnih rješenja kojima će se poduzeću omogućiti razvoj digitalnih poslovnih modela, jačanje kapaciteta za provedbu digitalizacije i digitalne transformacije, kao što su rješenja za industriju 4.0, razvoj mrežnih sustava i procesa, IoT (Interneta stvari), pametnih usluga, automatizacije, projekata koji uključuju Big data (velike podatke), simulacijske modele, virtualnu i proširenu stvarnost, integrirane sustave (npr.: BI i analitika, Integracija tržišta (drop-shipping) barem na jednom velikom tržištu, planiranje resursa poduzeća, digitalna rješenja za produktivnost i rješenja za upravljanje odnosima s klijentima, uključujući i ključne pokazatelje – KPI za svako isporučeno rješenje te edukaciju zaposlenika od strane pružatelja usluga u pogledu usvajanja naprednih digitalnih vještina povezano sa svrhom vaučera u minimalnom trajanju od 6 sati.

Osnovni uvjeti:
Maximalan iznos vaučera 19.900,00€
Najmanji broj zaposlenih prema vrsti vaučera – min 3*

 

*Prijavitelj mora imati najmanji broj zaposlenih na puno radno vrijeme (temeljem sati rada) u mjesecu koji prethodi mjesecu u kojem je podnesen projektni prijedlog (nositelj djelatnosti u obrtu se računa kao zaposlena osoba ako je to njegova jedina osnova za osiguranje).

**Prijavitelj ne smije sudjelovati kao pružatelj bilo koje vrste usluga na bilo kojem projektu prijavljenom za dodjelu vaučera u okviru ovog Poziva, odnosno ako je upisan u Katalog pružatelja usluga.

Naši prethodni članci na tu temu: https://www.ostvari-mjere.com.hr/natjecaji/vauceri-za-digitalizaciju/

Prihvatljivi pružatelji usluga:su isključivo pravne i fizičke osobe upisane u Katalog pružatelja usluga u okviru Poziva “Vaučeri za digitalizaciju” koji je objavljen na stranicama Ministarstva prema vrstama vaučera.

MOŽE SE FINANCIRATI VOĐENJE DRUŠTVENIH MREŽA!

Kako se prijaviti:

Unos projektnog prijedloga vrši se u sustavu eNPOO. U sustav eNPOO moguće je priložiti i dodatne dokaze uz Prijavni obrazac. (Prijavni obrazac je dostupan za popunjavanje u elektroničkom formatu na mrežnoj stranici: https://fondovieu.gov.hr)

Text natječaja: https://fondovieu.gov.hr/pozivi/80, https://fondovieu.gov.hr/pozivi/15

Neprihvatljivi sektori poziva “Vaučeri za digitalizaciju”:

 • primarna poljoprivredne proizvodnja
  – prerade i stavljanja na tržište poljoprivrednih proizvoda, u sljedećim slučajevima:

– ako je iznos potpore fiksno utvrđen na temelju cijene ili količine takvih proizvoda kupljenih od primarnih proizvođača odnosno koje na tržište stavljaju predmetni poduzetnici8

–  ako su potpore uvjetovane njihovim djelomičnim ili potpunim prenošenjem na primarne proizvođače

– aktivnosti trgovanja ili proizvodnje proizvoda i usluga navedenih u Uredbi o popisu robe vojne namjene, obrambenih proizvoda i nevojnih ubojitih sredstava („Narodne novine“,

 1. 26/18, 37/18, 63/19 i 107/21)
 • aktivnosti povezane s proizvodnjom, preradom i stavljanjem na tržište duhana i
 • duhanskih proizvoda
 • djelatnosti trgovine na veliko i malo (NKD odjeljci: 45, 46, 47)
 • djelatnosti smještaja (NKD odjeljak: 55)
 • izdavačke djelatnosti (NKD odjeljak: 58)
 • proizvodnja filmova, videofilmova i televizijskog programa, djelatnosti snimanja
 • zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa (NKD odjeljak: 59)
 • djelatnosti emitiranja programa (NKD odjeljak: 60)
 • pružanje telekomunikacijskih i povezanih uslužnih djelatnosti (NKD odjeljak: 61)
 • informacijske uslužne djelatnosti (NKD odjeljak: 63)
 • financijske djelatnosti, djelatnosti osiguranja i djelatnosti iznajmljivanja i davanja u
 • zakup (leasing) (NKD odjeljci: 64, 65, 66, 77)
 • djelatnosti poslovanja nekretninama (NKD odjeljak: 68)
 • pravne djelatnosti (NKD skupina: 69.1)
 • arhitektonske djelatnosti (NKD skupina: 71.11)
 • djelatnosti promidžbe (reklama i propaganda) (NKD skupina: 73.1)
 • ostale stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti (NKD odjeljak:74, osim 74.9)
 • djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem i bez smještaja (NKD odjeljci: 87 i 88)
 • kreativne, umjetničke i zabavne djelatnosti (NKD odjeljak: 90)
 • djelatnosti knjižnica, arhiva, muzeja i ostalih kulturnih djelatnosti (NKD odjeljak: 91)
 • djelatnosti kockanja i klađenja (NKD odjeljak: 92);

Neprihvatljive aktivnosti projekta

Sljedeće vrste aktivnosti nisu prihvatljive za financiranje u okviru ovog Poziva:
– sve aktivnosti koje izlaze van okvira traženog vaučera, i/ili koje se odnose na usluge drugog/drugih pružatelja usluga
– dorada internetskih stranica prijavitelja, e-trgovine, m-trgovine i mobilnih aplikacija koje ne uključuju nadogradnju novih funkcionalnosti
– promotivne aktivnosti poduzeća i oglašavanje na društvenim mrežama (Google, Facebook i dr.)
– prihvatljive aktivnosti financirane u okviru poziva „Bespovratne potpore za digitalizaciju“(referentni broj Poziva: NPOO.C1.1.2. R3-I3.01)
– sve druge aktivnosti koje nisu navedene u poglavlju 2.8 Prihvatljive aktivnosti projekta i prihvatljivi troškovi

 

ISPUNITE OBRAZAC I UNAJMITE NAS

  Skip to content