LOGIČKI OKVIR PROJEKTA

LOGIČKI OKVIR PROJEKTA

LOGIČKI OKVIR PROJEKTA
LOGIČKI OKVIR PROJEKTA

ŠTO JE TO LOGIČKI OKVIR PROJEKTA?

 • Kod pisanja projekta bitno je dati jasnu logiku projekta. Da bi to bilo ostvareno bitno je uskladiti aktivnosti, rezultate i ciljeve.
 • Za definiranje logičkog okvira koristimo se logičkom matricom i problemskim stablom, analizom ciljeva i slično koji predstavljaju alat koji služi za logičko povezivanje projektnih aktivnosti s očekivanim rezultatima, specifičnim ciljem projekta i širim općim ciljem kojem čitav projekt doprinosi. Problemsko stablo je odličan početni korak u formulaciji projekta budući da jasno i sažeto predstavlja probleme u zajednici.

INTERVENCIJSKA LOGIKA I LOGIČKI OKVIR PEOJEKTA

u projektu je bitno odrediti:

 1. Ciljeve projekta
 2. svrhu projekta
 3. Aktivnosti
 4.  Rezultati

Intervencijska logika (Intervention logic) – Odozdo prema gore, čita se:

AKO su provedene aktivnosti (Activities), moguće je proizvesti rezultate; 

AKO su rezultati (Results) proizvedeni, ostvarit će se svrha projekta (specifični ciljevi);

AKO je svrha (Purpose) postignuta, projekt će doprinijeti ostvarenju općeg cilja (Overall Objective).

 

Kao jedan popularan alat za izradu intervencijske logike, koristi se problemsko stablo

– sadržati jasnu definiciju problema

– kvalitativnim i kvantitativnim pokazateljima koji ukazuju na postojanje društvenog problema

– tu se iznose činjenice koje potkrepljuju težinu problema

– informacije koje se daju moraju biti provjerene i treba biti naveden njihov izvor

U ovom dijelu daju se odgovori na sljedeća pitanja:

 • Koje su potrebe i problemi korisnika?
 • Što će se dogoditi ako se ništa ne poduzme?
 • Može li se to dokazati?
 • Što se događa ukoliko se nešto napravi?

PRIMJER PROBLEMSKOG STABLA

 

LOGIČKI OKVIR PROJEKTA Ostvari Mjere

 

PROBLEMSKO STABLO I LOGIČKI OKVIR PROJEKTA

Problemsko stablo je alat koji nam pomaže identificirati probleme, ograničenja i mogućnosti te odrediti uzročno-posljedične veze. Potrebno je: prikupiti informacije koje opisuju problematičnu situaciju. osigurati učenje na greškama iz prethodnih sličnih projekata ili programa.

jedan od prvih koraka u razvoju projektne ideje jest pravilna i precizna identifikacija problema koje ćete rješavati provedbom projekta. Nakon što ste identificirali probleme, potrebno ih je proanalizirati i stvoriti međusobne relacije. Upravo je zato analiza problema preduvjet za pravilno određivanje ciljeva projekta, a samim time i preduvjet za njegov uspjeh. Za potrebe analize koristi se, metoda problemskog stabla koja pomaže u pronalaženju rješenja problema mapiranjem anatomije uzroka i posljedica vezanih uz neki problem.

Pristup rješavanja problema korištenjem problemskog stabla ima nekoliko prednosti:

– problem je moguće raščlaniti u manje dijelove, čime se dobiva jasnija slika prioriteta i fokusiranje na cilj
– stječe se jasnije razumijevanje problema i njegovih uzroka
– pomaže kod prepoznavanja osnovnih problema i njihovih argumenata
– kod nejasnih dijelova problema ukazuje na potrebu za dodatnim informacijama, dokazima ili resursima s ciljem izrade jasnog rješenja
– rješavaju se trenutni problemi, a ne oni iz prošlosti ili budućnosti
– proces analize problema doprinosi njegovu boljem razumijevanju.

Analiza problema najefikasnija je kada se obavlja u malim grupama, odnosno unutar samog projektnog tima, pri čemu je prvi korak uvijek rasprava i utvrđivanje problema koji je potrebno analizirati. Kada se prepozna centralni problem, on se stavlja na sredinu grafikona i predstavlja osnovu problema. Nakon utvrđivanja glavnog problema, slijedi identifikacija uzroka koji predstavljaju korijene stabla. Na kraju se identificiraju posljedice problema, koje predstavljaju grane stabla.

 

Više o teoriji na slijedećim linkovima:

https://plaviured.hr/sto-problemsko-stablo-prijavljivanju-eu-fondove/

https://strukturnifondovi.hr/wp-content/uploads/2017/06/Smjernice_za_.pdf

 

Obratite nam se s povjerenjem!

 

ISPUNITE OBRAZAC I UNAJMITE NAS

  Skip to content